Trung Tâm Hỗ Trợ

Rút Tiền Trực Tuyến

Crypto: Wealthpay

  1. Bấm "ĐĂNG NHẬP" >> điền "TÊN ĐĂNG NHẬP" và "MẬT KHẨU" >> bấm tiếp "ĐĂNG NHẬP".

  2. Bấm "GỬI TIỀN" >> bấm tiếp tab "RÚT TIỀN" >> chọn biểu tượng "WEALTHPAY".
  3. Nhập số tiền rút mong muốn.

  4. Cần chọn chính xác "LOẠI GIAO THỨC" và "ĐỊA CHỈ VÍ TIỀN". Lưu ý phần "TỶ GIÁ" >> bấm "XÁC NHẬN" để tiếp tục.

  5. Sau khi tất cả các chi tiết được xác nhận, hãy nhấp vào "XÁC NHẬN" để tiến hành rút tiền.

  6. Việc rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 10 phút. Quý khách có thể theo dõi trạng thái của lệnh rút tại "CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA TÔI".