ศูนย์ช่วยเหลือ

1. Live Baccarat

ผู้เล่นบาคารัตจะมีไพ่อย่างน้อย 2ใบ และต้องใกล้เคียงกับ 9 จึงจะชนะ ถ้าเริ่มต้นไพ่ 2 ใบ มีแต้มรวม 8 หรือ 9 จะเรียกว่า "natural" และจะชนะโดยไม่ต้องเสียเวลา,ยกเว้นสำหรับผู้เล่นคนอื่นที่มี "natural"แต้มเท่ากันจะเท่ากับเสมอ ถ้าไม่มี "natural" บนโต๊ะ ไพ่ใบที่สามจะได้รับการแจก

กฎเหล่านี้ เรียกว่า "กฎการแจกไพ่".

การตัดสินใจที่ แจกไพ่ใบที่ 3 สำหรับรอบของผู้เล่นนั้นจะดำเนินโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับกฎคาสิโนมาตรฐาน ตามตารางที่ 1

ตาราง ที่ 1 – รอบผู้ เล่น

คะแนนรวมของไพ่ 2 ใบแรก จั่ว หรือ อยู่
0,1,2,3,4 และ 5 จั่วไพ่ใบที่3 จนกว่าเจ้ามือ จะไม่มี ป๊อก (NATURAL)
6 หรือ 7 อยู่ (Stand)
8 หรือ 9 ป๊อก (NATURAL)

ถ้าไพ่ใบที่ 3 ถูกแจกที่รอบของผู้เล่น ไพ่ใบที่ 3 ของ เจ้ามือจะดำเนินโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกฎคาสิโนมาตรฐานตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 - รอบเจ้ามือ

คะแนนรวมของ ไพ่ 2 ใบแรก จั่วเมื่อไพ่ใบที่ 3 ของผู้เล่นเป็น อยู่ (Stand) เมื่อไพ่ใบที่ 3 ของผู้เล่นเป็น
0,1,2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3 0,1,2,3,4,5,6,7,9 8
4 2,3,4,5,6,7 0,1,8,9
5 4,5,6,7 0,1,2,3,8,9
6 6,7 0,1,2,3,4,5,8,9
7 อยู่ (Stand)
8,9 ป๊อก (NATURAL)

ถ้าหากเจ้ามือ หรือ ผู้เล่น ได้ 8 หรือ 9 จะถูกเรียกว่า "Natural" และจะไม่มีการแจกไพ่เกิดขึ้น
หากทั้งเจ้ามือ และ ผู้เล่นมี 6 หรือ 7 การเสมอจะเกิดขึ้น
หากไพ่ในมือเพล์เยอร์มีผลรวมที่แต้ม (6 หรือ 7) แบงค์เกอร์จะต้องจั่วหากผลรวมไพ่ทั้งสองใบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 (0, 1, 2, 3, 4 or 5)
เดิมพัน "ต่ำ"(Small) จะชนะเมื่อไม่มีการเรียกไพ่เพิ่ม ไพ่ทั้งหมดรวม 4 ใบ
เดิมพัน "สูง"(Big) จะชนะเมื่อมีการแจกไพ่ใบที่ 1 หรือ 2ไพ่ทั้งหมดรวม 5-6 ใบ

การจ่ายคอมมิชั่นสำหรับบาคารัต
เดิมพัน เจ้ามือ(Banker) 1 ชนะ 0.95

การจ่ายโดยไม่มีคอมมิชั่นสำหรับบาคารัต
เดิมพัน แบงค์เกอร์ (แบงค์เกอร์ชนะด้วยคะแนนใดๆ ยกเว้น6แต้ม) 1ต่อ1
เดิมพัน แบงค์เกอร์ (แบงค์เกอร์ชนะด้วยคะแนน6แต้ม) 1ต่อ0.5

การจ่ายปกติ
เดิมพัน ผู้เล่น(Player) 1 ชนะ 1
เดิมพัน เสมอ(Tie) 1 ชนะ 8
เดิมพัน เจ้ามือ คู่(Banker Pair) 1 ชนะ 11
เดิมพัน ผู้เล่น คู่(Player Pair) 1 ชนะ 11
เดิมพัน บิ๊ก 1 ชนะ 0.52
เดิมพัน สมอล 1 ชนะ 1.5

ใหญ่ / เล็ก
เล็ก – หากผลเกมส์ ปรากฏออกมาใน ไพ่ 4 ใบแล้ว (ไพ่ใบที่สาม ไม่จำเป็นสำหรับทั้ง ผู้เล่น และ เจ้ามือ )
ใหญ่ - หากผลเกมส์ ปรากฏออกมาใน ไพ่ 5 หรือ 6 ใบ แล้ว (ไพ่ใบที่สาม จำเป็นสำหรับทั้ง ผู้เล่น และเจ้ามือ )
การวางเดิมพัน ใหญ่/เล็กนั้น จะสามารถวางได้เฉพาะ 40 เกมส์แรกของแท่นไพ่นั้นๆ

ผู้เล่น และ เจ้ามือ เสมอกัน
การเดิมพันข้างหนึ่งอาจออก ในความเป็นไปได้ ที่ไพ่ 2 ใบแรก จะเกี่ยวทั้งต่อ 'ผู้เล่น' หรือ 'เจ้ามือ' การเล่น ถือ ว่า เสมอกัน.
ผู้เล่น และ เจ้ามือ เสมอกันใช้งานได้เฉพาะ 65 เกมส์แรกของแต่ละรอบที่เริ่มเปิดไพ่

บาคาร่า ลักกี้6
บาคาร่า ลักกี้6 หรือเรียกบาคาร่า "ไม่มีค่าคอมมิชชั่น"กฎของเกมนั้นเหมือนกันกับบาคาร่า ที่แตกต่างคือลักกี้6 มีการเดิมพันเสริมสำหรับมือแบงค์เกอร์ที่จะชนะในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

การจ่าย แบงค์เกอร์ชนะ เพล์เยอร์ชนะ เสมอ การเดิมพันเสริมลักกี้6
บาคาร่าแบบปกติ 0.95 : 1 1 : 1 8 : 1 -
บาคาร่าลักกี้6 1 : 1 (หากแบงค์เกอร์ชนะที่ 6 แต้มจ่าย 0.5:1) 1 : 1 8 : 1 12 : 1 (6แต้มด้วยไพ่ 2 ใบ)20 : 1 (6แต้มด้วยไพ่ 3 ใบ)

ที่ลักกี้ 6 หากคุณเดิมพันที่:

 • แบงค์เกอร์ชนะ จ่าย 1 ต่อ 1 ไม่มีคอมมิชชั่น (หากแบงค์เกอร์ชนะที่ 6 แต้มจ่าย 0.5 ต่อ 1)
 • เพลเยอร์ชนะ จ่าย 1 ต่อ 1 ไม่มีคอมมิชชั่น
 • เสมอ จ่าย 8 ต่อ 1 ไม่มีคอมมิชชั่น
 • ลักกี้6
  • เมื่อแบงค์เกอร์ชนะด้วย6แต้มโดยไพ่ 2 ใบ จ่าย 12 ต่อ 1ไม่มีคอมมิชชั่น
  • เมื่อแบงค์เกอร์ชนะด้วย6แต้มโดยไพ่ 3 ใบ จ่าย 20 ต่อ 1ไม่มีคอมมิชชั่น

คู่เหมือน / ไพ่คู่

 • คู่เหมือน - ไพ่สองใบแรกในมือของทั้งผู้เล่น หรือ เจ้ามือ จะต้องมีผลลัพธ์เดียวกัน และ ดอกเดียวกัน
 • ไพ่คู่ - ไพ่สองใบแรกในมือของทั้งผู้เล่น หรือ เจ้ามือ จะต้องมีผลลัพธ์เดียวกัน

  อัตราการจ่าย:
  คู่เหมือน
  26:1

  ไพ่คู่
  5:1

คูู่เหมือน / ไพ่คู่ เปิดให้เดิมพันใน 65 เกมแรกเท่านั้น.

ไพ่บาคาร่า Dragon Bonus
ไพ่บาคาร่า Dragon Bonus มีกติกาการเลน่ เช่นเดียวกนักบัไพบ่ าคาร่าแบบด้งัเดิม “ไพ่ Dragon Bonus” เป็นการวางเดิมพนัด้วยผลของไพ่ที่ได้ของฝ่ายเจา้มือและฝ่ายผเู้ลน่ ท้ังสองฝ่ายแบบใหม่.
เดิมพันใด ๆ ของฝ่ายเจ้ามือหรือฝ่ายผู้เล่นใน Dragon Bonus การจา่ยเงินเดิมพนัจะแตกต่างกนั ตามความแตกต่างของแต้มของผลที่ได้ข้นั สุดท้าย.

*มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 9 แต้มแตกต่างกัน 30
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 8 แต้มแตกต่างกัน 10
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 7 แต้มแตกต่างกัน 5
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 6 แต้มแตกต่างกัน 3
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 5 แต้มแตกต่างกัน 2
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้ม 4 แต้มแตกต่างกัน 1
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลชนะด้วยแต้มน้อยกว่า หรือเท่ากับ 3 แต้มแตกต่างกัน เสีย
**มือที่ไพ่เนเชอรัลชนะ 1
เสมอด้วยไพ่เนเชอรัล คืนเงินเดิมพัน
มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัลเสมอ เสีย

* "มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัล" หมายความว่า ผลรวมของไพ่สองใบแรกของเจ้ามือหรือผู้เล่นไม่ใช่ 8 หรือ 9 แต้ม ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจา เป็นจะต้องจวั่ ไพใ่ บที่สามข้ึนมา จะถือว่าเป็น "มือที่ไม่ใช่ไพ่เนเชอรัล".

** "ไพ่เนเชอรัลชนะ" หมายถึง ผลรวมของไพ่สองใบแรกของเจ้ามือ หรือ ผู้เล่นมีแต้มเท่ากับ 8 หรือ 9 แต้ม.

ปุ่มเปลี่ยนโหมด ของโต๊ะ Commission และ Non-Commission
ใช้งานอย่างไร:
ปุ่มนี้จะแสดงอยู่ในโต๊ะบาคาร่า เหนือการวางเดิมพันแบงค์เกอร์
โดยปุ่มนี้เราวสามารถสลับโหมดการเดิมพันจากโหมดปกติไปเป็นโหมดไม่มีค่าคอมโดยยังเป็นลิมิมเดิมพันเดียวกันได้

 • เมื่อเปิดเข้าไปในโต๊ะปุ่มเปลี่ยนโหมดจะถูกเลือกให้เป็นโหมดที่คุณเลือกเอาไว้ก่อนเข้าโต๊ะ
  • คอมมิชชั่น - “โหมดปกติ”
  • ไม่มีค่าคอม - “Lucky 6”
 • เงื่อนไขของปุ่มเปลี่ยนโหมด:
  • ปุ่มจะแสดงออกมาเมื่อ
   • ยังไม่หมดเวลาการวางเดิมพัน
   • มีการยืนยันการวางเดิมแล้ว ในการเดิมพันเสมอและการเดิมพันเสริมเท่านั้น
 • ปุ่มจะซ่อนเมื่อ
  • เวลาการวางเดิมพันเป็น 0
  • มีการยืนยันการวางเดิมแล้วในการเดิมพันที่เพล์เยอร์ แบงค์เกอร์ และ Lucky 6
 • เมื่อคุณได้ยืนยันการวางเดิมพันบนเสมอหรือเดิมพันเสริมแล้ว และทำการเปลี่ยนโหมดของโต๊ะ ยอดวางเดิมพันจะยังคงมีผล
 • เดิมพันซ้ำไม่สามารถใช้ได้หากมีการใช้ปุ่มเปลี่ยนโหมด เดิมพันซ้ำใช้ได้แค่การเดิมพันโหมดเดียวกันเท่านั้น

บาคาร่า ดราก้อนไทเกอร์

การเดิมพันโบนัสเพิ่มเติมจะแตกต่างกันระหว่างเกมและโต๊ะ คาสิโนของคุณอาจไม่มีการเดิมพัน บาคาร่า ดราก้อนไทเกอร์ ทั้งหมด

ดราก้อนเบท

ตัวเลือกไซด์เบทที่ไพ่ใบแรกของเพลย์เยอร์จะมีมูลค่าสูงกว่าไพ่ใบแรกของแบงค์เกอร์ การเดิมพันไซด์เบททำให้คุณมีคุณสมบัติในการจ่ายโบนัส.

มูลค่าที่ใช้กำหนดลำดับของการ์ด อันดับของการ์ดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎของเกม.

ไทเกอร์เบท

ตัวเลือกไซด์เบทที่ไพ่ใบแรกของแบงค์เกอร์จะมีมูลค่าสูงกว่าไพ่ใบแรกของเพลย์เยอร์ การเดิมพันไซด์เบททำให้คุณมีคุณสมบัติในการจ่ายโบนัส.

มูลค่าจะถูกใช้เพื่อกำหนดอันดับของการ์ด อันดับของการ์ดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎของเกม.

ดราก้อนไทเกอร์ เดิมพันเสมอ

ตัวเลือกไซด์เบทสามารถเลือกเดิมพันได้ทั้งดรากอนและไทเกอร์.

ดังนั้น การเดิมพันว่าไพ่ใบแรกของเพลย์เยอร์และไพ่ใบแรกของแบงค์เกอร์จะมีมูลค่าเท่ากัน การเดิมพันไซด์เบททำให้คุณมีคุณสมบัติในการจ่ายโบนัส.

มูลค่าจะถูกใช้เพื่อกำหนดอันดับของการ์ด อันดับของการ์ดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎของเกม.

กฎ:

 1. หากไพ่ใบแรกของเพลย์เยอร์ถูกแจกและไพ่ใบแรกของแบงค์เกอร์เสมอกัน การเดิมพันดรากอนหรือไทเกอร์จะเสียครึ่ง.
 2. อันดับไพ่ที่แตกต่างกันใช้กับการเดิมพันดรากอน เดิมพันไทเกอร์ และเดิมพันเสมอไทเกอร์มังกร และเดิมพันดรากอนไทเกอร์เสมอกัน.
  • คิงส์นับ 13 แต้ม
  • ควีนนับ 12 แต้ม.
  • แจ็คนับ 11 แต้ม
  • 10 นับ 10 แต้ม.
  • เอซนับ 1 แต้ม.
 3. ไม่บังคับวางเดิมพันไซด์เบท.
 4. วางเดิมพันไซด์เบทก่อนเริ่มแจกไพ่.

การจ่ายเงิน:

Hand Combination Odds
ดราก้อนเบท 1 : 1
ไทเกอร์เบท 1 : 1
ดราก้อนไทเกอร์ เดิมพันเสมอ 8 : 1

การเดิมพันดรากอนจะชนะเมื่อไพ่ใบที่ 1 ของเพลย์เยอร์ที่แจกจะมีค่าสูงกว่าไพ่ใบที่ 1 ของแบงค์เกอร์.

การเดิมพันไทเกอร์จะชนะเมื่อไพ่ใบที่ 1 ของแบงค์เกอร์ที่แจกจะมีค่าสูงกว่าไพ่ใบที่ 1 ของเพลย์เยอร์.

การเดิมพัน DT Tie จะชนะต่อเมื่อไพ่ใบแรกของเพลย์เยอร์และไพ่ใบแรกของแบงค์เกอร์มีมูลค่าและแต้มเท่ากัน (เดิมพันดรากอนหรือไทเกอร์เสียครึ่ง)

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. การเริ่มต้น
  • ไพ่จำเป็นต้องมีการเปิดข้าม ทุกๆครั้งที่ใช้ แท่นใส่สำรับไพ่ชุดใหม่ ส่วนไพ่ใบแรกของสำรับชุดใหม่ จะถูกเปิดขึ้นมา และ จำนวนของไพ่ที่จะเปิดทิ้งไปนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนหน้า ไพ่ใบแรก ( J ,Q และ K จะติดเป็น 10)
  • ทุกๆครั้งที่มีการผิดพลาดในตอนเริ่มต้น จะมีการแก้ไขถ้าหากว่าไม่มีผลกระทบกับการเล่น เกมส์ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลผิดพลาดให้กับแท่นแจกไพ่ และ แท่นอันใหม่จะ ถูกนำมาวางแท น ขึ้นอยู่กับ สถานะการณ
 2. ไม่มีการทิ้งไพ่
  • นอกเหนือจากช่วงเริ่มเกมส์แล้ว จะไม่มีการจั่วไพ่ทิ้ง ก่อนที่จะเริ่มในทุกๆเกมส์ – ในเหตุการณ์ที่มีไพ่เกิดพลาดแจกข้ามไป ทีมงานจะดำเนินการจัดเรียงไพ่ใหม่ อย่างเหมาะสมตามลำดับ
  • ฝ่ายบริหารจัดการได้รับสิทธิ์ อย่างถูกต้องในการที่จะยกเลิก มือไพ่ที่ไม่ถูกต้อง และ แท่นใส่ไพ่
 3. ใบเหลือง
  • มือสุดท้ายของเกมส์ไพ่จะดูจาก ไพ่สีเหลือง ( ผู้แจกไพ่เป็นผู้ตัด )
  • หากว่า ไพ่สีเหลือง ออกมาระหว่างที่แจกไพ่อยู่ เกมส์ที่กำลังแจกอยู่นั้นจะถือว่าเป ็นเกมส์สุดท้าย
  • หากเกมจบลง และในเกมถัดไปได้ใบเหลืองเป็นใบแรก เกมต่อไปจะเป็นเกมสุดท้าย
  • ถ้าหากมีการแจกไพ่เพิ่มหลังจากที่เป็นเกมส์สุดท้ายแล้ว จะถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องและเป็นโมฆะ
 4. การเปิดไพ่ออก
  • ไพ่ในเกมส์ทั้งหมด ที่มีการเปิดหงายไพ่ในเกมส์ ระหว่างช่วงรอการวางเดิมพันนั้น จะคิดผลเป็น โมฆะในเกมส์นั้น และ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะยกเลิกแท่นใส่ไพ่
  • ไพ่พิเศษที่แจกเพิ่ม (ใช้สำหรับมือถัดไป) และ เปิดหงายไพ่ ออกมาจะ ถูกคิดเป็น ไพ่ทิ้ง ฝ่ายบริหารจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะยกเลิกแท่นสำรับไพ่
  • มีการดำเนินการที่เหมาะสมโดยการจัดการกับ ไพ่ที่เปิดออกระหว่างที่ลากไพ่ไปมา ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลากไพ่ และ จำนวนของไพ่ที่ถูกเปิดออก
  • ไพ่ที่มีการเปิดออกมาตอนเริ่มต้นหรือ ไพ่ที่เปิดทิ้งไปจะไม่ส่งผลกระทบกับเกมส์ที่เล่น
 5. ดึงไพ่เบิ้ล
  • การดึงไพ่เบิ้ลออกมาเป็นการทำผิดเมื่อ ดีลเลอร์ดึงไพ่มากกว่า 1 ใบในระหว่างที่แจก และไพ่ใบบน มีการสแกนไพ่ผิดพลาด หรือ มีการเปิดหงายขึ้น
  • สำหรับ ไพ่พิเศษทุกๆอันที่ ถูกดึงออกมาหมายถึงสำหรับใช้ในมือของเกมส์ ถัดไป จะถูกคิดเป็นไพ่ทิ้ง ไพ่อื่นๆที่ควรจะใช้เป็นไพ่พิเศษจะมีการดำเนินการใหม่อย่างเหมาะสม
  • ฝ่ายบริหารจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกในการยกเลิกแท่นสำรับไพ่
 6. กฏของไพ่ที่ผิดพลาด
  • ทุกๆครั้งที่มีการแจกไพ่ผิดพลาด จะมีการแก้ไขระยะเวลาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เหลืออยู่บนโต๊ะ เพราะฉะนั้น ถึงจะเป็นการเล่นที่ยุติธรรม การดำเนินการจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะตัดสินโมฆะ หรือ แก้ไขผลของ มือถือไพ่ที่ ไม่ถูกต้อง
  • ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ การดำเนินการจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะตัดสินเล่นเก มส์ต่อหรือ ยกเลิก สำรับไพ่
 7. ไพ่ตกหล่น
  • ไพ่ที่หลุดออกนอกมุมกล้อง ในระหว่างที่ลากไพ่ ก่อนจะเปิด ,ช่วงเริ่มต้น ,การทิ้งไพ่ และ มีการหยิบขึ้นมา และนำกลับมาใช้ใหม่
  • ไพ่ ซึ่งหล่นออกจากกล้องถ่ายทอดระหว่างที่แจกอยู่จะมีการนำมาใช้ใหม่ ถ้าหากว่ามี การเปิดขึ้นมาแล้ว ก่อนที่จะหลุดออกจากมุมมอง มิฉะนั้น มืออื่นที่เหลืออยู่จะถูกคิดเป็น โมฆะ และ แท่นใส่ไพ่จะถูกนำกลับมาใช้อีกที

2. Live Dragon Tiger

ดราก้อน ไทเกอร์ เป็นเกมส์ที่เดิมพันบนไพ่ผู้ที่มีแต้มสูงสุด

โครงสร้างของเกมส์

 1. ผู้เล่นจะวางเดิมพันที่ตัวเลือกระหว่าง ดราก้อน และ ไทเกอร์ หรือ ไทย์
 2. แบงค์เกอร์จะแจกไพ่ "ดราก้อน" & "ไทเกอร์" อย่างละหนี่งใบ
 3. ในการคัดผู้ชนะ ผู้ชนะเลิศ(แบงเกอร์ หรือ เพย์เยอร์) ผู้มีแต้มสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะ หากเพย์เยอร์ และ แบ้งเกอร์ ได้แต้มเหมือนกัน ถือเป็นเกมส์ เสมอ "ไทย์" (ไม่คำนึงถึงสำรับ)

K เป็นแต้มสูงที่สุด และ A เป็นแต้มที่ต่ำที่สุด
K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A

ชนะ 1:1       ไทย์ 1:8

ไม่คำนึงว่า "ดราก้อน" หรื อ "ไทเกอร์" จะชนะ จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นเรียกเก็บบนข้างใดข้างหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากมีการ "เสมอ" จำนวนทุนเดิมพันบน "ดราก้อน" หรือ "ไทเกอร์"จะมีการหักออกไป 50% ของค่าคอมมิชชั่นเรียกเก็บ ยอดคงเหลือจะมีการคืนไปที่ผู้เล่นทั้งหมดของ "ดราก้อน" และ "ไทเกอร์"

เดิมพันพิเศษ:

การเดิมพันพิเศษของ มังกร&เสือ จะเปิดให้เดิมพันเฉพาะ 50 ตาแรกของแต่สำรับไพ่เท่านั้น

 1. ชุดไพ่
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้เพียง 3 ชุด หรือน้อยกว่า
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้ทั้งชุดไพ่ฝั่งมังกร และชุดไพ่ฝั่งเสือ
  • ผู้เล่นจะชนะหากการเดิมพันชุดไพ่นั้น ตรงกับชุดไพ่ที่จ่ายให้แต่ละฝั่งที่เลือกเดิมพัน
  • Wชุดไพ่ที่เดิมพัน ที่ไม่ตรงกับชุดไพ่ที่จ่ายให้ฝั่งที่เลือกเดิมพันจะต้องเสียให้กับผู้ให้บริการ
  • การเดิมพันจะถูกริบ ในกรณีที่ไพ่หมายเลข 7 ถูกจ่ายให้กับมือที่เลือกเดิมพัน
 2. แดง/ดำ
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้ทั้งฝั่งแดง และดำ ในเวลาเดียวกัน
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้ใน ดำ/แดง ทั้งฝั่งมังกร และฝั่งเสือ
  • ผู้เล่นจะชนะหากสีที่เดิมพันตรงกับสีของชุดไพ่ที่จ่ายให้กับฝั่งที่เลือกเดิมพัน
  • สีที่เลือกเดิมพัน ที่ไม่ตรงกับสีของชุดไพ่ที่จ่ายให้ฝั่งที่เลือกเดิมพันจะต้องเสียให้กับผู้ให้บริการ
  • การเดิมพันจะถูกริบ ในกรณีที่ไพ่หมายเลข 7 ถูกจ่ายให้กับมือที่เลือกเดิมพัน
 3. /คู่
  • ผู้เล่นจะเดิมพันบนมูลค่าของไพ่ที่ถูกแจกในตานั้นว่าจะมีค่าเป็น คี่ หรือ คู่ ซึ่ง:
   • ไพ่คี่ ได้แก่ : A, 3, 5, 9, J, K. (ไม่รวมไพ่หมายเลข 7)
   • ไพ่คู่ ได้แก่ : 2, 4, 6, 8, 10, Q
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้ทั้งฝั่งคี่ และฝั่งคู่ ในเวลาเดียวกัน
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพัน ไพ่คี่/คู่ ได้ทั้งฝั่งมังกร และฝั่งเสือ
  • ผู้เล่นจะชนะหากการเดิมพันคี่หรือคู่นั้น ตรงกับค่าของไพ่ที่จ่ายให้กับฝั่งที่เลือกเดิมพัน
  • การเดิมพันคี่/คู่ ที่ไม่ตรงกับค่าของไพ่ที่จ่ายให้กับฝั่งที่เลือกเดิมพันจะต้องเสียให้กับผู้ให้บริการ
  • การเดิมพันจะถูกริบ ในกรณีที่ไพ่หมายเลข 7 ถูกจ่ายให้กับมือที่เลือกเดิมพัน
 4. ใหญ่/เล็ก
  • ผู้เล่นจะเดิมพันบนมูลค่าของไพ่ที่ถูกแจกในตานั้นว่าจะมีค่าเป็น ใหญ่ หรือ เล็ก ซึ่ง:
   • ไพ่ใหญ่ ได้แก่ : 13 – 8 (K, Q, J, 10, 9, 8)
   • ไพ่เล็ก ได้แก่ : 6 – 1 (6, 5, 4, 3, 2, 1)
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้ทั้งฝั่งใหญ่และเล็กในเวลาเดียวกัน
  • ผู้เล่นสามารถเดิมพัน ไพ่ใหญ่/เล็กได้ทั้งฝั่งมังกร และฝั่งเสือ
  • ผู้เล่นจะชนะหากการเดิมพันใหญ่/เล็กนั้น ตรงกับค่าของไพ่ที่จ่ายให้กับฝั่งที่เลือกเดิมพัน
  • การเดิมพันไพ่ใหญ่/เล็ก ที่ไม่ตรงกับค่าของไพ่ที่จ่ายให้กับฝั่งที่เลือกเดิมพันจะต้องเสียให้กับผู้ให้บริการ
  • การเดิมพันจะถูกริบ ในกรณีที่ไพ่หมายเลข 7 ถูกจ่ายให้กับมือที่เลือกเดิมพัน

การจ่าย

ประเภทการเดิมพัน การจ่าย
ใหญ่ /เล็ก 1 : 1
คู่ / คี่ 1 : 1
ดำ/แดง 1 : 1
/ / / 3 : 1

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. การเริ่มต้น
  • ไพ่จำเป็นต้องมีการเปิดข้าม ทุกๆครั้งที่ใช้ แท่นใส่สำรับไพ่ชุดใหม่ ส่วนไพ่ใบแรกของส ำรับชุดใหม่ จะถูกเปิดขึ้นมา และ จำนวนของไพ่ที่จะเปิดทิ้งไปนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเลขบนหน้า ไพ่ใบแรก ( J ,Q และ K จะติดเป็น 10)
  • ทุกๆครั้งที่มีการผิดพลาดในตอนเริ่มต้น จะมีการแก้ไขถ้าหากว่าไม่มีผลกระทบกับการเล่น เกมส์ มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลผิดพลาดให้กับแท่นแจกไพ่ และ แท่นอันใหม่จะ ถูกนำมาวางแท น ขึ้นอยู่กับ สถานะการณ
 2. ทิ้งไพ่
  • ไพ่ 1 ใบ จะมีการแจกทิ้งไป ก่อนที่จะเริ่มเกมส์ในทุกๆตา
  • ถ้าการแจกไพ่ทิ้ง ล้มเหลว จะส่งผลลัพธ์ ให้ผลเกมส์ออกมาไม่ถูกต้องสำหรับมือนั้นๆ จะมีการดำเนินการแก้ไข หากว่ามันไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อส่วนหนึ่งส่วนใด ของเกมส์
  • การจัดการได้รับสิทธิ์ อย่างถูกต้องในการที่จะยกเลิก มือที่ไม่ถูกต้อง สำหรับผลลัพธ์ ของเกมส์ที่ตามมาจะยังคงใช้การอยู่
 3. ใบเหลือง
  • มือสุดท้ายของเกมส์ไพ่จะดูจาก ไพ่สีเหลือง ( ผู้แจกไพ่เป็นผู้ตัด )
  • หากว่า ไพ่สีเหลือง ออกมาระหว่างที่แจกไพ่อยู่ เกมส์ที่กำลังแจกอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเกมส์สุดท้าย
  • หากว่าเกมส์จบแล้วมี ไพ่สีเหลืองเป็นไพ่ ทิ้ง สำหรับเกมส์ต่อไป เกมส์หลังนั้นจะ ไม่เกิดขึ้น
  • ถ้าหากมีการแจกไพ่เพิ่มหลังจากที่เป็นเกมส์สุดท้ายแล้ว จะถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้อ งและเป็นโมฆะ
 4. การเปิดไพ่ออก
  • ในเกมส์ไพ่ทุกๆเกมส์ ในการเปิดหงายไพ่ ในเกมส์ ( โดยไม่มีการทิ้งไพ่ ) ระหว่าง ช่วงรอการวางเดิมพัน จะคิดผลเป็น โมฆะของเกมส์และแท่นใส่ไพ่
  • มีการดำเนินการที่เหมาะสมโดยการจัดการกับ ไพ่ที่เปิดออกระหว่างที่ลากไพ่ไปมา ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาในการลากไพ่ และ จำนวนของไพ่ที่ถูกเปิดออก
  • ไพ่ที่มีการเปิดออกมาตอนเริ่มต้นหรือ ไพ่ที่เปิดทิ้งไปจะไม่ส่งผลกระทบกับเกมส์ที่เล่น
 5. กฏของไพ่ที่ผิดพลาด
  • ทุกๆครั้งที่มีการแจกไพ่ผิดพลาด จะมีการแก้ไข ระยะเวลาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เหลือ อยู่บน โต๊ะ เพราะฉะนั้น ถึงจะเป็นการเล่นที่ยุติธรรม การดำเนินการจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้ องที่จะตัดสินโมฆะ หรือ แก้ไขผลของ มือถือไพ่ที่ ไม่ถูกต้อง
  • ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ การดำเนินการจัดการได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะตัดสินเล่นเก มส์ต่อหรือ ยกเลิก สำรับไพ่
 6. การแจกไพ่ที่ไม่จำเป็น (หงายไพ่)
  • หากมีการแจกไพ่ที่ไม่จำเป็น จะถูกตัดสินเป็น ไพ่ทิ้งทำหรับเกมส์ต่อไป
  • ถ้ามีไพ่ไม่จำเป็นจำนวน 2 หรือมากกว่านั้น ถูกแจก ผลของมือที่ถือไพ่ที่ ผิดพลาดจะยังคงถูกตัดสินตามกฏของเกมส์ และไพ่ที่เหลือในสำรับจะถูกยกเลิกและตัด สินเป็นโมฆะ
 7. ไพ่ตกหล่น
  • ไพ่ที่หลุดออกนอกมุมกล้อง ในระหว่างที่ลากไพ่ ก่อนจะเปิด ,ช่วงเริ่มต้น ,การทิ้งไพ่ และ มีการหยิบขึ้นมา และนำกลับมาใช้ใหม่
  • ไพ่ ซึ่งหล่นออกจากกล้องถ่ายทอดระหว่างที่แจกอยู่จะมีการนำมาใช้ใหม่ ถ้าหากว่ามี การเปิดขึ้นมาแล้ว ก่อนที่จะหลุดออกจากมุมมอง มิฉะนั้น มืออื่นที่เหลืออยู่จะถูกคิดเป็น โมฆะ และ แท่นใส่ไพ่จะถูกนำกลับมาใช้อีกที

3. Live Sic Bo

ทางเลือกการเดิมพัน

 1. การเดิมพันเล็ก (ต่ำกว่า 11)
  การเดิมพันเล็กชนะได้เมื่อแต้มทั้งหมดขอ งการที่ออกมา สามใบมีค่าระหว่าง 4 ถึง 10 (ถือว่า เหมือนกับการเรียนเหมือน "ต่ำกว่า11" )
 2. การเดิมพันใหญ่ (มากกว่า 10 )
  การเดิมพันใหญ่ชนะได้เมื่อแต้มทั้งหมดของการที่ออกมา สามใบมีค่าระหว่าง 11 ถึง 17 (ถือว่า เหมือนกับการเรียนเหมือน "มากกว่า10" )
 3. คี่
  คะแนนรวมจะเป็นเลขคี่ยกเว้นเลขตอง
 4. คู่
  คะแนนรวมจะเป็นเลขคู่ยกเว้นเลขตอง
 5. เดิมพันหมายเลข
  หากคุณวางเดิมพันบนหมายเลขหกในพื้นที่ "เลขเดิมพัน" ที่ปุ่มของโต๊ะใต้หน้าจอนั้น คุณจะชนะได้เมื่อไพ่สามใบจั่วอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณเลือก
 6. เลขสามตัวพิเศษ
  จะชนะได้โดยการที่มีการเดิมพันระบุพิเศษ ไพ่สามใบต้องจั่วออกมาตามที่คุณได้เลือกเลขทั้งสามนี้เอาไว้
 7. เลขเหมือนสามตัว
  การชนะ การเดิมพันเลขเหมือนสามตัวนี้ จะชนะได้โดย ไพ่สามใบต้องจั่วออกเลขเหมือนกันทั้งสามใบ แต่สามารถเป็นไปตามขนาดของตัวเลขก็ได้
 8. เลขรวมระบุ
  การชนะเดิมพันเลขรวมระบุนี้ โดยทั้งสามไพ่ต้องมีการจั่วออกมาแล้วมีการบวกกับเลข แล้วผลรวมต้องเท่ากับเลยที่คุณได้เลือกเอาไว้
 9. เลขเบิ้ลระบุ :
  การชนะเลขเบิ้ลระบุนี้ โดยที่ไพ่ทั้งสามจั่วออกมาแล้วโชว์เลขเบิ้ลตามที่คุณได้เลือกเอาไว้
 10. คู่เหมือน
  การชนะคู่เหมือนนี้ โดยที่ไพ่ทั้งสองหรือสามที่จั่วออกมาต้องมีคู่ที่คุณเลือกเอาไว้ปรากฎ

การจ่าย

ประเภทการเดิมพัน การจ่าย
การเดิมพันเล็ก (ต่ำกว่า 11) 1 ต่อ 1
การเดิมพันใหญ่ (มากกว่า 10 ) 1 ต่อ 1
คี่ 1 ต่อ 1
คู่ 1 ต่อ 1
การเดิมพันตัวเลข

ตัวเลข – เดี่ยว
ตัวเลข – คู่
ตัวเลข – สามตัว


1:1
2:1
3:1
เลขสามตัวพิเศษ 150 ต่อ 1
เลขเหมือนสามตัว 24 ต่อ 1
จำนวนรวมพิเศษ

รวม = 4
รวม = 5
รวม = 6
รวม = 7
รวม = 8
รวม = 9
รวม = 10
รวม = 11
รวม = 12
รวม = 13
รวม = 14
รวม = 15
รวม = 16
รวม = 17


50:1
18:1
14:1
12:1
8:1
6:1
6:1
6:1
6:1
8:1
12:1
14:1
18:1
50:1
เลขเบิ้ลระบุ 8:1
คู่เหมือน 5:1

กฎกติกา เลขเบิ้ลสามตัว
ทั้งการเดิมพันเล็กและการเดิมพันใหญ่ มีการเสียเมื่อผลออกมาเป็นเลขเบิ้ลใด ๆ ก็ตาม

กฎการจั่วไพ่
การจั่วไพ่ไม่ได้เป็นแบบแนวราบ หรือ การทับกันกับการจั่วไพ่หลังจากที่มีการสับไพ่แล้ว ผู้แจกไพ่มีการเปิดการจั่วเลขสามครั้ง ในกรณีที่มีเหตุการณ์บังคับที่ การไม่มีการเดิมพันสามารถทำการถอนหรือยกเลิกนี้ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. ถ้าหากลูกเต๋ามีการค้างติดกับลูกเต๋าอีกอัน หรือ ค้างติดกับ แก้วครอบ จะเรียกว่า “ ค๊อก ไดซ์ “ และจำเป็นต้องหมุนอีกรอบ
 2. ในกรณีที่มีการกะเด้งของลูกเต๋าน้อยกว่า 1 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ออกมาจะถือเป็นโมฆะ และกา รหมุนลูกเต๋า จะ มีขึ้นอีกครั้ง
 3. เกมส์ที่มีผลลัพธ์ ไม่ถูกต้องจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องตามนั้น

4. Live Roulette

ไลฟรูเล๊ต ใช้รูปแบบเดียกับกฎ ยูโรเปี้ยน รูเล็ต และ เล่นสดกับเจ้ามือ และ โต๊ะรูเล๊ตจริง

เลือกชิปโดยคลิกบนชิปที่มีค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ท่านต้องการ แล้วคลิกในขอบเขตในการรับแทงบนโต๊ะเพื่อวางเดิมพันของท่าน ทุกครั้งที่คลิกในขอบเขตนี้จะเพิ่มชิปหนึ่งอันในเงินเดิมพัน ให้เลือกชิปอื่นหากท่านต้องการเพิ่มเงินเดิมพันด้วยจำนวนอื่น กฎปุ่มยกเลิกเพื่อย้ายชิ๊พใดชิ๊พหนึ่ง ท่านสามารถวางชิปหลายอันในขอบเขตหลายที่พร้อมกัน

คุณมีจำนวนเงินจำกัดในช่วงเวลาจาก ณ รอบหมุนที่เริ่มขี้นของการเดิมพัน และรอบหมุนถัดไปก็จะเกิดขึ้นและหากมีผู้ชนะนั้น คุณก็ได้รับเงินชนะการเดิมพ ัน คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้โดยไม่วางเดิมพันบนโต๊ะ โดยเมื่อสิ้นสุดการวางเดิมพันของคุณแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน

หน้าต่างเกมส์ :
ครึ่งของหน้าจอส่วนบนของหน้าต่างเกมส์จะมีสามแผงควบคุม

ส่วนกลางคือ วีดีโอส่งจากเจ้ามือ กดปุ่มเปิดที่มุมขาวเพื่อให้แผงนิ้ซ่อน- หยุดวีดีโอ และสามารถกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อเปิดวีดีโอ

ด้านขวาและซ้ายของวีดีโอเป็นแผงควบคุมข้อมูลเกมส์ ที่มุมสุดซ้ายของแผงควบคุม คุณจะเห็นการเดิมพันของคุณและจำนวนยอดที่ชนะของรอบที่แล้วในเวลาที่คุณได้เล่นไปแล้วด้วย คุณยังสามารถเห็นชื่อของโต๊ะและเห็นเจ้ามือที่มุมขวาของแผงควบคุม

แถบข้อมูลแสดงเวลาปัจจุบันและรอบเกมส์ที่ผสมไปด้วย เลขไอดี รวมจำนวนยอดเดิมพันสูงสุดและต่ำสุด

แถบประวัติแสดงเมื่อมีผลของเกมส์รอบปัจจุบัน

ปุ่มต่าง ๆ :

 • ยกเลิก - เคลียร์เงินเดิมพันรอบที่แล้วของท่านบนโต๊ะ
 • ย้อนกลับ - ย้ายชิ๊พเก่าวางไปที่โต๊ะ
 • รีเบ็ต -วางเดิมพันยอดเท่ากับที่ได้เล่นในรอบที่แล้ว
 • ยืนยัน – กดที่นี่ เมื่อคุณมียอดวางเดิมพันทั้งหมดที่เหลือให้เป็นยอดยืนยันการเดิมพันนี้ – ปราศจากการยืนยันนี้ การเดิมพันจะไม่ถูกนับ

ขอบล่างของหน้าต่างเกมส์คาสิโนแสดงแถบเครื่องมือ มีดังต่อไปนี้:

ยอดคงเหลือปัจจุบัน
ยอดคงเหลือปัจจุบันของคุณ ซึ่งเป็นเงินที่ท่านสามารถใช้ไปเล่นเกมส์คาสิโน

หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ : กรณีที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติจะมีการยกเลิกเงินที่ได้ชำระไปและการเล่นนี้ถูกยกเลิกด้วย

การขาดสัญญาณ
หากคุณเกิดการขาดสัญญาณการติดต่อจากเกมส์อันเนื่องมาจากปัญญาการเชื่อมต่อ การเดิมพันของคุณถูกบันทึกและชำระโดยส่งผลของรอบนั้น คุณสามารถตรวจสอบผลชำระนี้ในประวัติเกมส์ของรอบนั้น

กฎเพิ่มเติม :

 • ตรงขึ้น
  ท่านสามารถวางเดิมพันทุกตัวเลข รวมถึง 0 โดยวางชิฟบนศูนย์กลางของตัวเลขนั้นๆ เงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้แสดงบนโต๊ะรูเล็ต ( ดูเครื่องหมาย มากสุด )
 • แบ่งเดิมพัน
  คุณสามารถวางเดิมพัน บนตัวเลขสองตัวโดยวางชิฟบนเส้นที่แบ่งแยกเลขสองตัวนั้นๆ เงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพันแบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยสอง
 • สตรีทเบ็ท
  การเดิมพันเส้นที่มีสามตัวเลข ( หนึ่ง สตรีท) วางชิฟบนขอบเขตเส้นบนโต๊ะ รูเล็ต จุดสุดท้ายของเส้นเงิน เดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน แบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยสาม
 • คอนเนอร์เบ็ท
  คุณสามารถวางเดิมพันตัวเลขสี่ตัวโดยวางชิฟบนมุนซึ่งเลขสี่ตัวนั้นบรรจบกันเงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน แบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยสี่
 • สี่เดิมพัน
  คุณสามารถวางเดิมพันตัวเลข 0, 1, 2, และ 3 โดยวางชิฟบนขอบเขตเส้น ซึ่งมีไลน์ระหว่าง 0 และเส้นแรกตัดกันเงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน แบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยสี่
 • บรรทัดเดิมพัน
  คุณสามารถวางเดิมพันบนการเดิมพันสตรีททั้งสอง ( นั่นคือ ตัวเลขหกตัวอยู่ในสองเส้น เส้นละสามตัว ) โดยวางชิฟของท่านบนขอบเขตเส้นบนโต๊ะรูเล๊ต ซึ่งเส้นนั้นแบ่งแยกสองเส้นที่ตัดกัน เงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน แบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยหก
 • คอลัมน์เดิมพัน
  มีช่องที่ระบุด้วย "2 ต่อ 1" อยู่ส่วนตํ่าที่สุดของแต่ละคอลัมน์ของตัวเลข คุณสามารถวางเดิมพันตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์เดียวโดยวางชิฟบนช่องใดก็ได้ หากตัวเลขใดในคอลัมน์ที่ได้เลือกถูกตีขึ้นมา คุณจะได้รับเงินเดิมพัน 2:1; 0 เป็นตัวเลขที่เสียเงินเดิมพัน ิเงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพันแบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยสิบ
 • เดิมพันแบบโหล
  คุณสามารถวางเดิมพันบนกลุ่มที่มีตัวเลข 12 ตัวโดยวางชิฟหนึ่งในสามช่องที่ระบุด้วย "1st 12," "2nd 12," หรือ "3rd 12." หาก 12 ตัวเลขใดที่ได้เลือกถูกตีขึ้นมา คุณจะได้รับเงินเดิมพัน 2:1; 0 เป็นตัวเลขที่เสียเงินเดิมพันเงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิมพันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน แบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วยสิบ
 • เดิมพันแดง / ดำ คู่ / คี่ ตํ่า / สูง
  คุณสามารถวางเดิมพันในช่องที่อยู่ตามข้างยาวของโต๊ะ ซึ่งประกอบด้วยครึ่งส่วนของตัวเลขบนโต๊ะ รูเล๊ต ( รวม 0) แต่ละช่องประกอบด้วย 18 ตัวเลข คุณจะได้รับเงินเดิมพันเท่ากับเงินที่พนัน (1 ต่อ 1) 0 เป็นตัวเลขที่เสียเงินเดิมพันเงินเดิมพันมากสุดของการวางเดิม พันครั้งนี้คือเงินเดิมพัน แบบตรงขึ้นที่ มากสุดคูณด้วย 200

โต๊ะเดิมพันน้อยสุด
โต๊ะเดิมพันน้อยสุด หมายความว่าเงินเดิมพันของคุณทั้งหมดมารวมกัน ( เงินเดิมพันรวมของคุณ ) อย่างน้อยต้องเท่ากับจำนวนน้อยสุดที่แสดงบนโต๊ะ ( ดูเครื่องหมาย น้อยสุด ).

ค่าเดินดินติดศูนย์ (Voisins du zero)
หากเป็นการเดิมพันในทุกหมายเลขของค่า 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25. เหล่านี้คือตัวเลขทั้งหมดในเกือบครึ่งหนึ่งของเกมโต๊ะล้อรูเล๊ต รวม ศูนย์ ด้วย ผู้เล่นต้องมีเก้าชิฟเพื่อเลือกมูลค่า ชิฟถูกวางบนเหล่านี้ หนึ่งแบ่งการเดิมพันของแต่ละตัวเลข 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35 สองชิฟในแฝดสาม (สตรีทเบ็ท) 0-2-3 และ สองชิฟบน 25 – 29 (คอร์เนอร์มุมเบ็ท)

เงินชนะที่อาจได้มามีดังนี้

หากชนะหมายเลขหนึ่งเหล่านี้: ผู้เล่นได้รับการชำระเงิน กำไรจริงของผู้เล่น
4, 7, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 32, 35 17 ชิฟ (17:1) + 1 ชิฟ 17 + 1 - 9 = 9 ชิฟ
0, 2, 3 22 ชิฟ (11:1) + 2 ชิฟ 22 + 2 - 9 = 15 ชิฟ
25, 26, 28, 29 16 ชิฟ (8:1) + 2 ชิฟ 16 + 2 - 9 = 9 ชิฟ

เสมอ
ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันหกชิปครอบคลุมตัวเลข 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33.นึ่คือสิ่งที่เรียกว่า ส่วนโค้งมาที่เสมอ ในบอร์ดเกมส์รูเล๊ต หนึ่งในแต่ละชิฟแยกออกไปต่อเป็น : 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36. ) การจ่ายจริง คือ 12:6 หรือ 2:1

ออร์พีลินส์ (Orphelins)
ผู้เล่นเดิมพันบนเลข 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31, 9. .นึ่คือสิ่งที่เรียกว่าออร์พีลินส์ส่วนโค้งมาที่เสมอ ในบอร์ดเกมส์รูเล๊ต ผู้เล่นต้องให้ ห้า ชิพแก่เจ้ามือ ซึ่งการเดิมพันประกอบไปด้วย หนึ่งตรงที่หมายเลข 1 และ แบ่งการเดิมไนไปทุก ๆ หนึ่งหมายเลขของ 6/9, 14/17, 17/ 20, 31/34. โปรดทราบว่าหมายเลข 17 ร่วมในแยกสองการเดิมพัน (14/17 และ 17/20) ซึ่งทำให้ต่อไปนี้สามารถชนะชุดค่าผสมที่:

หากชนะหมายเลขหนึ่งต่อไปนี้ ผู้เล่นได้รับการชำระเงิน กำไรจริงของผู้เล่น
1 35 ชิฟ (35:1) +1 ชิฟ 35 + 1 - 5 = 31 ชิฟ
6, 9, 14, 20, 31, 34 17 ชิฟ (17:1) + 1 ชิฟ 17 + 1 - 5 = 13 ชิฟ
17 34 ชิฟ (17:1) + 2 ชิฟ 34 + 2 - 5 = 31 ชิฟ

เนเบอร์เบ๊ท
เดิมพันบนตัวเลขและเลขเนเบอร์ที่เลขด้านขวาและด้านซ้าย การเดิมพันแบบนี้ถูกเล่นกับห้าชิฟ ตัวอย่างเช่น "8 และ เนเบอร์" หมายถึง ผู้เล่นต้องวางเดิมพัน ห้าเลข ติดกัน 11-30-8-23-10 (8 เป็นเลขอยู่ตรงกลาง) การจ่ายจริง คือ 35 + 1 – 5 = 31 ชิฟ

จูซีโร่ (Jeu zero)
ซีโร่ เกมส์ คือชื่อสำหรับตัวเลขที่ใกล้กับศูนย์ เลขทั้งหมดในซีโร่ เกมส์ คือ รวมไปด้วย เลขชุดใหญ แต่มีการวางเดิมพันต่างกัน ตัวเลขเหล่านี้คือ 12, 35, 3, 26, 0, 35, 15 ต้องมีการวางเดิมพันด้วย 4 ชิฟ โดยหนึ่งในแต่ละชิฟแยกออกไปต่อเป็น 0/3, 12/15, 32/35 และ 1 ชิพ บนเลข 26

การครอบคลุมชิฟ เงื่อนไข การชำระ
1 ตัวเลข ตรงขึ้น 35 ถึง 1
2 ตัวเลข แบ่งเดิมพ ัน 17 ถึง 1
3 ตัวเลข สตรีทเบ็ท 11 ถึง 1
4 ตัวเลข คอร์นเนอร์มุมเบ็ท 8 ถึง 1
4 ตัวเลข สี่เบ็ท 8 ถึง 1
6 ตัวเลข เส้นเบ็ท 5 ถึง 1
12 ตัวเลข โหลเดิมพันหรือคอลัมน์เดิมพัน 2 ถึง 1
18 ตัวเลข เดิมพันแดง / ดำ คู่ / คี่ ตํ่า / สูง 1 ถึง 1

หมายเหตุ :
คุณสามารถวางเดิมพันที่เกี่ยวพันกับตัวเลขสอง สามหรือสี่ตัว อย่างเช่น ใช้ ศูนย์, คุณก็สามารถวางเดิมพันบน 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, หรือ 1+2+3+0.


ข้อตกลงและเงื่อนไข:

 1. การหมุนที่แย่ จะเรียกต่อเมื่อ ลูกบอลรูเล็ต มีการหมุน น้อยกว่า 5 วงรอบหมุน
 2. การผิดพลาดของบอลรูเล็ตซึ่ง ผลที่ออกมาจะไม่เป็นสากล ซึ่งลูกบอลอาจจะหล่นในวงล้อ จะมีการคิดผลในการหมุนอีกรอบ
 3. ลูกบอลรูเล็ต จำเป็นต้องมีการหมุน สวนทางจากทิศทางของวงล้อ มิฉะนั้น จะมีการหมุนวงล้อใหม่อีกที
 4. เกมส์ที่มีผลผิดพลาดนั้นจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องใหม่ตามนั้น