ศูนย์ช่วยเหลือ

คีโน

คีโน

การออกผลคีโน เรายึดจากผลอย่างเป็นทางการของตลาด ออสเตรเลีย, แคนาดา, ออเรกอน, กรีซ, สโลวาเกีย, นิววอร์ค, เคนตั๊กกี้, โมรอคโค
คีโนถูกเล่นในจำนวน 20 บอล ลากลงมาแบบสุ่มจาก บอล 80 ลูก เรียงจาก 01 ถึง 80
ตัวเลข 20 ตัวที่ผสมกันเหล่านี้ ถูกแบ่งออกและแยกตัวออก เป็นหลากหลายประเภทการเดิมพัน ซึ่งแต่ละประเภทมีการคิดคำณวนผลตอบแทนที่ต่างกัน

ผลอย่างเป็นทางการที่ใช้เฉพาะ ในการอ้างอิง เวลา กับ ส่วนต่างๆ ในเกมส์
หากรายการไม่สามารถหาผลอย่างเป็นทางการได้ ฝ่ายจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงิน หากได้รับผลกระทบ
หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ก่อนระบบจะทำการปิดรับวางเดิมพัน ทางฝ่ายจัดการของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงิน หากได้รับผลกระทบ

คีโน เป็นเกมส์ที่แบ่งประเภทการเดิมพันอย่างหลากหลายดังต่อไปนี้:
ใหญ่/เล็ก
คู่/คี่
คู่รวม/คี่รวม
บน/ล่าง
ห้าระดับ
บอลไข่มุก

ใหญ่/เล็ก และ คู่/คี่ พาร์เลย์

ด้านบนของการวาง เดิมพัน บอลเดี่ยว สำหรับแต่ละตลาด คุณสามารถ เลือก ที่ จะ วาง เดิมพัน ใน ตลาดอื่นๆได้พร้อมกัน และ ทำการเดิมพันแบบชุดได้ที่จอล็อบบี้

1. ประเภทการเดิมพัน : ใหญ่ เล็ก คะแนนจริง/ตรงตัว

ใหญ่ 810 เล็ก
อ๊อซ 1.95 108 1.95

เมื่อผลรวมของบอล 20 ลูกที่เลือกมาเท่ากับ 810 เงินเดิมพันในตลาด ใหญ่, เล็ก ,ใหญ่คี่, เล็กคี่ , ใหญ่คู่ ,เล็กคู่ จะคืนเงินให้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณทำการเดิมพันแบบเป็นชุดก็จะถูกยกเลิกทั้งหมดและได้รับเงินเดิมพันคืน

ใหญ่ : ผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมาที่ค่ามากกว่า 810 เล็ก ผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมานี้ มีค่าน้อยกว่า 810 คะแนนตรงตัว : ผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมามีค่าเทียบเท่าเป็น 810 ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79 มีผลรวม : 693 เดิมพันที่ผล : 693 เล็กกว่า 810 เพราะฉะนั้นเดิมพันที่ “เล็ก” ชนะ เดิมพันที่ : 100 ยูเอสดี ผลออกเป็น : 100 ยูเอสดี x 1.95 = 195 ยูเอสดี

2. ประเภทการเดิมพัน : คี่ คู่

คี่ คู่
อ๊อซ 1.95 1.95

คี่ : เป็นเลขหลักสุดท้ายหลังจากผลรวมของ 20 เลขบอลหล่นลงมาเป็นผลให้ เลข คี่
คู่ : เป็นเลขหลักสุดท้ายหลังจากผลรวมของ 20 เลขบอลหล่นลงมาเป็นผลให้ เลข คู่
ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79 ผลรวมเป็น : 693 ผลเดิมพันเป็น : เลขหลักสุดท้ายจาก 693 นั่นก็คือ สาม (3) สาม(3) เป็นเลขคี่ เพราะฉะนั้นเดิมพันที่ “เลขคี่” จึงชนะ โดยเช่น เดิมพันที่ : 100 ยูเอสดี มีอัตรจ่ายเป็น 100 ยูเอสดี x 1.95 = 195 ยูเอสดี

* ลข ศูนย์ (0) เป็นเลขคู่ เป็นเลจ คู่ และ ไม่มีการ เสมอ/ไทด์ ในการเดิมพันประเภทนี้

3. ประเภทการเดิมพัน : หลายคี่ หลายคู่ ไทด์

คี่ เสมอ คู่
อ๊อซ 2.3 4.3 2.3

คี่ : เป็นเลขผลรวมของ 20 เลขบอลหล่นลงมา มากกว่าสิบในเลขเหล่านี้เป็นเลขคี่
คู่ : เป็นเลขผลรวมของ 20 เลขบอลหล่นลงมา มากกว่าสิบในเลขเหล่านี้เป็นเลขคู่
เสมอ: จากบอลที่หล่นลงมา 20 บอล มีเลขอ๊อซที่หล่นมาตรงกันและมีเลขคู่สอบจำนวนเท่านั้น

ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79 ผลเดิมพันเป็น : เลขคี่ 11 ตัว (01,05,11,13,27,33,47,59,61,67 และ 79) และเป็นเลขคู่ 9 ตัว (04,10,20,30,32,36,40,54 และ 64). ยังมีเลจคี่ถูกเปรียบเทียบกับเลขคู่ เพราะฉะนั้นเดิมพัน “เลขคี่” ชนะ ที่การเดิมพัน : 100 ยูเอสดี มีอัตราการจ่ายที่ : 100 ยูเอสดี x 2.3 = 230 ยูเอสดี

4. ประเภทการเดิมพัน : บน ล่าง เสมอ

บน เสมอ ล่าง
อ๊อซ 2.3 4.3 2.3

บน : จาก 20 บอลที่หล่นลงมา มากกว่าสิบในเลขเหล่นั้นที่มีค่าระหว่าง 01 – 40
ล่าง : จาก 20 บอลที่หล่นลงมา มากกว่าสิบในเลขเหล่นั้นที่มีค่าระหว่าง 41 – 80
เสมอ : จาก 20 บอลที่หล่นลงมา โดยมีเลขสิบตัวตรงกันระหว่าง 01 – 40 และ สิบตัวเลข ระหว่าง 41 – 80

ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79
ผลเดิมพันเป็น: มี 13 ตัวเลข (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 และ 40) ซึ่งอยู่ระหว่าง 01 – 40 และ มี 7
ตัวเลข (47,54,59,61,64,67 และ 79) อยู่ระหว่าง 41 – 80 เพราะฉะนั้น “อัพ” ชนะเดิมพัน โดยเดิมพันที่ : 100 ยูเอสดี มีอัตรการจ่ายที่: 100 ยูเอสดี x 2.3 = 230 ยูเอสดี

5. ประเภทการเดิมพัน : ห้าระดับ (ทอง ไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน)

ทอง ไม้ น้ำ ไฟ ดิน
อ๊อซ 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

ทอง : เป็นผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมา อยู่ในระดับ 210 – 695
ไม้ : เป็นผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมา อยู่ในระดับ 696 – 763
น้ำ : เป็นผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมา อยู่ในระดับ 764 – 855
ไฟ : เป็นผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมา อยู่ในระดับ 856 – 923
ดิน : เป็นผลรวมของ 20 บอลที่หล่นลงมา อยู่ในระดับ 924 - 1410

ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79 ที่ผลรวมเป็น : 693 ผลเดิมพันเป็น 693 หล่นลงมาระหว่าง 210 – 695 เพราะฉะนั้น "โกลด์" ชนะเดิมพันที่เดิมพัน : 100 ยูเอสดี x 9.2 = 920 ยูเอสดี

6. ประเภทการเดิมพัน : เพิร์ลบอล

ในเพิร์ลบอล ผู้เล่นมีทางเลือกระหว่างเลข 1 ถึง 5  ตัวเลือกอยู่ในระดับ 01 ถึง 80 ระบบจะหล่น 20 บอลลงมา ระหว่าง 01-80 นี้ อัตราการจ่ายอยู่บนฐานของเลขที่ถูกตีขึ้นมาดังที่ถูกเลือกไว้ บอลที่หล่นลงมาต่อเนื่องตามมาไม่เป็นผลในการชำระนี้ ดังอัตราการจ่ายดังตารางต่อไปนี้

5 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก 3 ตัวเลือก 2 ตัวเลือก 1 ตัวเลือก
ตี 5 251 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ตี 4 21 51 ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ตี 3 3.0 6.0 20.3 ไม่มี ไม่มี
ตี 2 ไม่มี 2.0 2.3 10.3 ไม่มี
ตี 1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.3
ตี 0 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79
ดังตัวเลือก : 06, 20, 30 และ 67
ผลเดิมพันเป็น: 4 ตัวเลือก 3 ฮิต (20, 30 & 67) เดิมพันที่: 100 ยูเอสดี มีอัตราการจ่ายที่: 100 ยูเอสดี x 6.0 = 600 ยูเอสดี

7. ประเภทการเดิมพัน : ใหญ่/เล็ก และ คี่/คู่ พาร์เลย์

ใหญ่/คี่ เล็ก/คี่ ใหญ่/คู่ เล็ก/คู่
อ๊อซ 3.7 3.7 3.7 3.7

ใหญ่/คี่ : ผลรวมของเลขที่หล่นลงมา 20 บอลมากกว่า 810 และเลขหลักสุดท้ายมีผลรวมเป็นบอล 20 ใบ โดยมีผลเป็นเลขคี่
เล็ก/คี่ : ผลรวมของเลขที่หล่นลงมา 20 บอลน้อยกว่า 810 และเลขหลักสุดท้ายมีผลรวมเป็นบอล 20 ใบ โดยมีผลเป็นเลขคี่
ใหญ่/คู่ : ผลรวมของเลขที่หล่นลงมา 20 บอลมากกว่า 810 และเลขหลักสุดท้ายมีผลรวมเป็นบอล 20 ใบ โดยมีผลเป็นเลขคู่
เล็ก/คู่ : ผลรวมของเลขที่หล่นลงมา 20 บอลน้อยกว่า 810 และเลขหลักสุดท้ายมีผลรวมเป็นบอล 20 ใบ โดยมีผลเป็นเลขคู่
ตัวอย่างผลของการหล่น : 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 และ 79
ผลเดิมพันเป็น : เลขรวม ที่ 693 โดย 693 เป็นเลขที่น้อยกว่า 810 และ เลขหลักสุดท้ายเป็น 3 ซึ่งเป็นเลข คี่ เพราะฉะนั้น "เล็ก/คี่" ชนะเดิมพัน ที่การเดิมพัน : 100 ยูเอสดี x 3.7 = 370 ยูเอสดี

ข้อตกลง และเงื่อนไข

8. ชนะในการเดิมพันคีโน

 1. การจ่ายเงินเดิมพัน

  บิลเดิมพันที่ชนะการเดิมพัน:

  • เงินชนะจะถูกคำนวณเพื่อดำเนินการจ่าย;
  • หากมีการร้องขอผู้ให้บริการจะตรวจสอบบัญชีของผู้เล่นให้เสร็จสิ้นก่อน; และ,
  • หากเสร็จสิ้นการตรวจสอบและพบว่าปกติทุกอย่างแล้วจะทำการจ่ายเงินชนะให้
  • หากเงินที่ชนะเท่ากับ USD 20,000 หรือมากกว่า
   1. จำเป็นต้องมีการตรวจสอบยอดเงินที่ชนะ
   2. ผู้เล่นจะเห็นว่ามีการเดิมพันชนะในยูสเซอร์ แต่
   3. ยอดชนะจะยังไม่ปรับให้จนกว่าการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ให้บริการจะเสร็จสิ้นเสียก่อน