ศูนย์ช่วยเหลือ

กีฬา

กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน

การวางเดิมพันกีฬาหรือตลาด/ประเภทการเดิมพันบางประเภทอาจจะมีกฎที่แตกต่างกัน ซึ่งจะระบุไว้ในหัวข้อ"กฎเดิมพันกีฬาแต่ละประเภท" แต่สำหรับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้คือกฎทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับกีฬาและตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด และผู้เล่นจำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกฎอื่นๆ ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจะถือว่ามีผลเช่นกัน

1. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป

 1. ทั่วไป
  1. ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่บริษัทได้จัดหาไว้ให้ ถือเป็นการกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ยอมรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับ วันที่ เวลา สถานที่คู่แข่งขัน แต้มต่อ ผลลัพธ์ สถิติ, สโมสร/ชื่อทีม (ที่ปรากฎอยู่ในการถ่ายทอดสด) รวมไปถึงการเดิมพันอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่ชัดเจน และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาด อันหมายถึงตลาดที่ถุูกกำหนดตามประเภทของการเดิมพันที่แตกต่างกันตามรายการแข่งขันนั้นๆ ได้ถูกนำเสนออย่างสุจริตและโปร่งใส ท้ายนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจใดๆ
  2. ในกรณีที่ การแข่งขันกีฬาใดๆ ที่ถูกกำหนดให้จัดขึ้นไว้แล้ว หรือการแข่งขันระหว่างสองทีม หรือการแข่งขันระหว่างบุคคล เริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด เฉพาะการเดิมพันที่ได้วางไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ ในกรณีที่ตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับตามเวลาที่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่ได้วางไว้หลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพัน สดที่ระบุ)
  3. ในกรณีที่ไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างคำแปลในภาษาต่าง ๆ ที่ใช้กับการแข่งขันหรือทีมในเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด
  4. ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่จะต้องเข้าใจถึงคะแนนของแมตช์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสถานะการแข่งขันก่อนการวางเดิมพันทุกครั้ง
  5. บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะทำการแก้ใขเปลี่ยนแปลงกฏกติการเหล่านี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และทุกการเปลี่ยนแปลงแก้ใขจะมีผลบังคับใช้ทันที่ที่มีการประกาศแจ้งที่หน้าเว็บไซต์
  6. ลูกค้าพึงยอมรับว่า ผลลัพธ์ของการแข่งขันในปัจจุบัน, เวลาที่ใช้และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่จัดไว้บนหน้าเว็ป, ระหว่างเวลา “สด” ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม อาจมีการล่าช้าและ/หรืออาจจะไม่ถูกต้อง, และการวางเดิมพันตามข้อมูลใดๆนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง. โดยทางบริษัท จะจัดหาข้อมูลดังกล่าวตามที่เป็น โดยจะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลูกค้าจะต้องรับกับความเสี่ยงนี้ ผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าเอง
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ประกาศเป็นโมฆะ หรือระงับลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
   1. รายละเอียดของการเดิมพันไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
   2. การวางเดิมพันเกินขีดจำกัดตามที่กฎอนุญาต
   3. การวางเดิมพันที่ฝ่าฝืนกฎใด ๆ
   4. ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการพิมพ์หรือการส่งผ่าน เป็นผลให้การใช้ข้อมูลหรืออัตราต่อรองการเล่นเกมไม่ถูกต้อง
   5. เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาติปรากฏขึ้น หรือมีจำนวนการแพ้หรือชนะสูงเกินไป
   6. สมาชิกมียอดเงินติดลบ
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมในเกมดังกล่าว
  9. เมื่อบริษัทยืนยันการเดิมพันแล้ว ลูกค้าจะแก้ไขหรือยกเลิกการเดิมพันไม่ได้
  10. หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจใด ๆ ว่าอาจมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในระบบ ขอแนะนำให้ลูกค้าหยุดเล่นและแจ้งต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท หากลูกค้ายังคงเล่นต่อไป จะถือว่าลูกค้ารับผิดชอบต่อผลการเดิมพันที่จะตามมาด้วยตัวเอง และบริษัทเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ตาม
  11. เมื่อการแข่งขันสดหรือเกมเริ่มขึ้น และทำการวางเดิมพันขณะการแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ หากสตรีมถูกตัดการเชื่อมต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุการตัดการเชื่อมต่อดังกล่าว หรือสตรีมค้างหรือปิดการทำงาน การวางเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดจะยังคงอยู่และจะตัดสินเมื่อการแข่งขันจบลง และเมื่อทราบผลการแข่งขัน กฎทั่วไปนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกฎเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งในกรณีนี้กฎที่เฉพาะเจาะจงจะมีผลบังคับใช้ และจะมีผลผูกพันกับลูกค้าตามกฎที่เฉพาะเจาะจง
  12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา หากเป็นที่เชื่อว่าลูกค้าฝ่าฝืนกฎและข้อบังคับใด ๆ หรือฉ้อโกง เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย โจมตี จัดการ หรือก่อความเสียหายต่อขั้นตอนการวางเดิมพันปกติ หรือหากลูกค้ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะมีส่วนร่วมในการเดิมพันในเขตอำนาจศาลหรือสถานที่จริง เมื่อปิดบัญชีของลูกค้าด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว การชนะและ/หรือการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าจะถูกริบ
  13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
  14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงิน หากมีหลักฐานที่แสดงว่าราคาหรือกองกลางเดิมพันมีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่การแข่งขัน กิจกรรม หรือเกมใด ๆ ใช้แผนหลอกลวง หลักฐานดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบของการวางเดิมพันตลอดช่องทางเดิมพันของเราใด ๆ หรือทั้งหมด หากมีข้อพิพาทใด ๆ ในการตีความกฎเหล่านี้ ให้ยึดการตีความหมายของบริษัทเป็นหลัก
  15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเป็นโมฆะและยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
  16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าเข้าสู่เกมหรือผลักลูกค้าออกจากเกม
  17. ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้มีลักษณะ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข ข้อผูกพัน การแสดงตัวแทน โดยตรง โดยอ้อม โดยกฎหมาย หรือโดยบางส่วนของบริษัท บริษัทจะไม่รับประกันความสามารถในการขาย คุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และไม่ประกอบด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ
  18. แม้ว่าบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม บริษัทจะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นั้นปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัส
  19. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดของระบบเกี่ยวกับการชำระเงินในบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม รวมถึงการถอดเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์
  20. ในการวางเดิมพันและการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟแวร์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าวางเดิมพันและใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียโดยตรง โดยอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ หรือพิเศษใด ๆ ทุกกรณี
  21. ห้ามมิให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของบริษัทหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีอยู่ในซอฟต์แวร์
  22. ในการเล่นเกมและวางเดิมพัน ลูกค้าได้รับสิทธิ์ส่วนบุคคล สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิที่ไม่อาจโอนกันได้ในการใช้ซอฟต์แวร์
  23. ห้ามมิให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
   1. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์อื่น หรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดใช้ซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ได้
   2. แบ่งสิทธิ์ มอบหมาย ให้เช่า ให้ยืม โอน คัดลอก หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์
   3. ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนรอย รื้อถอน แปล แปลกลับ เปลี่ยนแปลง สร้างงานที่ซ้ำซ้อนกับผู้อื่นโดยยึดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือการคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา หรือการรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ แปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์
   4. ลบลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือคำบอกกล่าวที่คล้ายกันจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และ
   5. เข้าสู่ เข้าถึง หรือพยายามเข้าสู่ เข้าถึง หรือแม้แต่หลบเลี่ยงระบบความปลอดภัยของบริษัท หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์ เกม และเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
  24. การใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของซอฟต์แวร์.
  25. กฎทั่วไปเหล่านี้จะบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎเฉพาะเจาะจงซึ่งบังคับใช้กับเกมหรือผลิตภัณฑ์พิเศษ
 2. การยกเลิกและการเลื่อนกำหนด
  1. ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
  2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
  3. ในกรณีที่รายการแข่งขันไม่ได้จบลงภายในเวลาการแข่งขันเดิมที่ได้แจ้งใว้ แต่มีผลการแข่งขันของรายการนั้นๆ ประกาศออกอย่างเป็นทางการจากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะพิจราณาให้รายการแข่งขันนั้นยังคงมีผลอย่างเป็นทางการ และ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นการการตัดสินใจที่ไม่สามารถโต้แย้งได้
 3. การเปลี่ยนแปลงสถานที่
  1. กรณีที่การแข่งขันตามกำหนดจะต้องแข่งขันที่สนามกลางแต่ถูกเปลี่ยนเป็นสนามอื่นๆ (Non-neutralground)หรือเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามคือจากสนามอื่นเปลี่ยนเป็นสนามกลาง การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ แต่ในกรณที่เปลี่ยนจากสนามแข่งของเจ้าบ้านเป็นทีมเยือน หรือจากสนามของทีมเยือนเป็นแข่งที่สนามของเจ้าบ้าน การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกันหากชื่อทีมที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง หรือชื่อทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนแสดงในตำแหน่งที่สลับกัน
  2. สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นทีม ถ้าสถานที่ตามกำหนดการ เปลี่ยนแปลงภายหลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมด จะยังถือว่ามีผล
 4. ระยะเวลา
  1. ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุ มีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่ แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป
  2. สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่าเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ประตูที่ยิงได้ในเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก ของการแข่งขันฟุตบอลให้ถือว่าทำประตูได้ที่ 45 นาที
 5. ผลการแข่งขัน
  1. อ้างถึงส่วนที่สำคัญ คือ ตำแหน่งใดๆ ที่ประกาศบนแท่นรับรางวัลจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีการผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการขององค์กร/คณะการจัดการการแข่งขันเมื่อต้องตัดสินผลการเดิมพัน โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ในกรณีที่ไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลการแข่งขันนั้นจะถูกตัดสินจากหลักฐานการอ้างอิงที่หาได้ในช่วงที่ต้องตัดสินผลการเดิมพัน
  2. โดยทั่วไป เราจะตัดสินผลการเดิมพันทันทีหลังจากที่การแข่งขันสิ้นสุดเพื่อเป็นการบริการลูกค้า ทั้งนี้ เราอาจจะตัดสินผลการเดิมพันบางตลาดก่อนที่ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจะถูกประกาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกลับคำตัดสินในกรณีที่ได้ตัดสินผลการเดิมพันผิดพลาด
  3. ในกรณีที่ผลการคะแนน/การตัดสินใดๆ ไม่แน่นอน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ ไว้ก่อน
  4. ยกเว้นการแข่งขันที่ไม่มีจริง บริษัทจะไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผล ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาการแข่งขัน หรือเดิมพันที่ตัดสินแล้ว
  5. หากท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยยึดตามวิดีโอของการแข่งขันที่ทางบริษัทฯ ได้บันทึกเอาไว้ เพื่อพิจารณาตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกวิดีโอการแข่งขันรายการดังกล่าวไว้ เราจะตัดสินผลที่ถูกต้อง โดยอ้างตามผลการตัดสินอย่างเป็นการที่ทางองค์กร/คณะผู้จัดการแข่งขันนั้นๆ ได้ประกาศไว้ ในกรณีที่พบว่า เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถประกาศผลลัพธ์ของการแข่งขันได้หรือผลลัพธ์ของการแข่งขันผิดพลาดอย่างชัดเจน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจและพิจารณาแก้ไข หรือกำหนดผลลัพธ์ (การตัดสินใจของบริษัท ฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลบังคับใช้ต่อเหตุการณ์นี้)
  6. ผู้ชนะการแข่งขันถือเป็นข้อสรุปของการแข่งขันเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะของการเดิมพัน โดยจะไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสิน หรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือระงับตั๋วเดิมพัน ในกรณีที่ไม่พบผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บไซต์ของรายการแข่งขันนั้นๆ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเริ่มคิกออฟ (MSports)
 6. การยอมรับในการจับเวลาอัตโนมัติ
  1. สำหรับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจถูกกำหนดโดยบริษัท ลูกค้าพึงจะต้องวางเดิมพันโดยยอมรับการใช้การจับเวลาอัตโนมัติ ด้วยการเลือกปุ่ม "ยอมรับการจับเวลา" บนเมนู บิลเดืมพันแต่ละบิลที่ใช้ฟังค์ชัน "ยอมรับการจับเวลา"จะนับเวลาถอยหลังเอง ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในตอนท้ายของการจับเวลา ถ้าหากไม่มีการหยุดชะงักใดๆ เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้ด้านล่างในข้อ 1.6.2 การเดิมพันที่เกิดขึ้นนั้นจะถือเป็นที่ยอมรับ
  2. ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักตามรายการดังกล่าวก่อนที่เวลาถอยหลังจะสิ้นสุดลง การเดิมพันที่ใช้ฟังค์ชัน "ยอมรับการจับเวลา" ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะทันที อันได่แก่
   1. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดใบแดงหรือมีการให้ใบแดงเกิดขึ้นจริง
   2. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยิงลูกโทษหรือมีการให้ลูกจุดโทษ
   3. มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประตูหรือมีการทำประตูโดยทีมใดๆ เกิดขึ้น
   4. รวมไปถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง แต่ไม่จำกัดแค่ความขัดข้องและผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือใดๆ, การสื่อสารโทรคมนาคมที่กำหนดไม่ถูกต้อง, การบันทึก, การยอมรับในการแจ้งเตือนของการเดิมพัน, การล่าช้าหรือหยุดชะงักในการทำงานของระบบ, การเชื่อมโยงของการสื่อสารขัดข้อง
  3. ในการใช้คุณสมบัติ "ยอมรับการจับเวลา" (Timer Acceptance) นั้น ลูกค้าย่อมรับทราบและยอมรับว่า ประตูที่เกิดขึ้น, เวลาที่ดำเนินผ่านไป และข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์จากฟีด "Live/สด" ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม อาจมีความล่าช้า และ/หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นการเดิมพันทั้งหมด จึงถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและไม่ขอรับประกันความเสียหายใดๆ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของลูกค้าเอง
 7. การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการเล่นพนันชุด
  1. วงเงินการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับการเดิมพันแบบพาร์เลย์ผสมมีดังนี้

   ฟุตบอล: 300,000 MYR
   บาสเกตบอล เอ็นบีเอ: 200,000 MYR
   เทนนิส: 100,000 MYR
   กีฬาประเภทอื่น ๆ: 50,000 MYR

   หากมีการวางเดิมพันแบบพาร์เลย์ผสมซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาที่มีวงเงินการจ่ายเงินสูงสุดต่างกัน จะใช้วงเงินที่มีค่าต่ำสุด

  2. ขีดจำกัดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดทั้งหมดยังมีผลต่อกลุ่มของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดำเนินการร่วมกัน มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน หรือการรวมกลุ่มกัน และลูกค้าที่เลือกเดิมพันในชุดกีฬาที่ประกอบด้วยกีฬามีการแข่งขันในหลายวันด้วย
  3. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่ามีการวางเดิมพันในรูปแบบตามที่อธิบายในข้อที่ผ่านมา การจ่ายเงินรางวัลสุทธิสูงสุดจะจำกัดอยู่เพียงเทียบเท่ากับยอดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการวางเดิมพันหนึ่งครั้ง โดยจะจ่ายเงินรางวัลให้กับบัญชีของลูกค้าที่วางเดิมพันในชุดตัวเลือกการเล่นพนันชุดดังกล่าวเป็นคนแรก
 8. นิยามของสถานะตั๋วเดิมพัน
  1. นิยามของสถานะตั๋วเดิมพันมีดังนี้
   • กำลังรอ/กำลังประมวลผล: การวางเดิมพันในรายการสดจะถือว่าอยู่ภายใต้สถานะ "กำลังรอ"/"กำลังประมวลผล" ซึ่งเป็นการรออนุมัติหรือปฏิเสธ
   • ปฏิเสธ/ไม่สำเร็จ: การวางเดิมพันในรายการสดภายใต้สถานะ "กำลังรอ" / "กำลังประมวลผล" ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอันเนื่องมาจากปัจจัยที่กำหนดไว้ในกฎการเดิมพันสำหรับการแข่งขันนั้น ๆ จะถือว่าอยู่ภายใต้สถานะ "ปฏิเสธ" / "ไม่สำเร็จ" เงินเดิมพันภายใต้สถานะ "ปฏิเสธ"/ "ไม่สำเร็จ" จะได้รับคืน
   • ยอมรับการวางเดิมพันแล้ว: การวางเดิมพันก่อนการแข่งขันและขณะแข่งขันที่อนุมัติแล้ว จะอยู่ภายใต้สถานะ "ยอมรับการวางเดิมพันแล้ว"
   • โมฆะ: การวางเดิมพันที่ได้รับการอนุมัติอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจัยที่กำหนดไว้ในกฎการเดิมพันสำหรับการแข่งขันนั้น ๆ จะถือว่าอยู่ภายใต้สถานะ "โมฆะ" การเดิมพันที่ได้รับการยอมรับการวางเดิมพันแล้วอาจเป็นโมฆะก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และแม้หลังการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว เงินเดิมพันภายใต้สถานะ "โมฆะ" จะได้รับคืน
   • คืนเงิน: หากการแข่งขันถูกยกเลิก ถูกเลื่อน หยุดลงกลางคัน หรือเกิดความล่าช้า การเดิมพันที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถือว่าอยู่ภายใต้สถานะ "คืนเงิน" เงินเดิมพันภายใต้สถานะ "คืนเงิน" จะได้รับคืน
   • เดิมพันผิดปกติ: การเดิมพันที่ได้รับการอนุมัติแล้วโดยพิจารณาว่าเป็น "เดิมพันผิดปกติ" จะเป็นโมฆะ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าการเดิมพันใดเป็น "เดิมพันผิดปกติ" เดิมพันผิดปกติจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่คำนึงถึงผลก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน และแม้หลังการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว"

2. กฎกติกาของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎกติกาทั่วไป

 1. ทั่วไป
  1. เอาท์ไรท์
   1. เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์
   2. ารวางเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่ง ที่ระบุในเหตุการณ์ การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะของผู้ชนะจะระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด
   3. ถ้าคู่แข่งขัน/ผู้เล่น ไม่ได้เริ่มต้นตามที่กำหนด ในการแข่งขัน หรือ ทัวร์นาเมนต์ จะทำให้การเดิมพันเอาท์ไรท์ทั้งหมดในคู่แข่งขัน/ผู้เล่นนั้นๆ ถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง
   4. ถ้ามีผู้ชนะตั้งแต่สองคนหรือมากกว่า, หรือมีประกาศ "เดดฮีท"ในตลาดเอาท์ไรท์จากนั้น อัตราต่อรองการจ่ายเงิน(เงินเดิมพันจะถูกหักออก/ลดลง) ซึ่งจะถูกแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนผู้ชนะและเงินเดิมพันจะติดสินจากยอดที่แบ่งตามสัดส่วนแล้วเสร็จ

    นี่เป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ถามว่า ถ้าเกิดมีผู้ทำประตูสูงสุด 2 คน ใน อังกฤษ พรีเมียลีก บริษัทจะคิดการจ่ายเงินอย่างไร
    การจ่ายเงิน : ราคาทุน / ผู้ชนะ X (ราคา-1) = ยอดที่จ่าย (ถ้าดาวซัลโวมีมากกว่า 2 คน = ราคาทุน/ (จำนวนนักเตะ)

    ยกตัวอย่าง:
    พรีเมียร์ลีก อังกฤษ - ผู้ทำประตูสูงสุด
    ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40
    คาร์ลอส เตเวซ ราคา 3.50
    ถ้าคุณเลือกวางเดิมพันที่ผู้เล่น ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40 จำนวนเงิน 100 บาท
    ถ้าอันดับผู้ทำประตูสูงสุดสูงสุดมี 2 คน
    เงินวางเดิมพันที่คุณได้รับ = จำนวนเงินวางเดิมพัน 100/2 คูณ (ราคา -1) = 20
    ถ้าคุณเลือกวางเดิมพันที่ผู้เล่น คาร์ลอส เตเวซ ราคา 3.50 จำนวนเงิน 100 บาท
    ถ้าอันดับผู้ทำประตูสูงสุดสูงสุดมี 2 คน
    เงินวางเดิมพันที่คุณได้รับ = จำนวนเงินวางเดิมพัน 100/2 คูณ (ราคา -1) = 125

   5. ความหมายของ "ผู้เล่นรายอื่น" (หรือ ทีมอืนๆ เป็นต้น) อ้างถึงผู้แข่งขันทั้งหมดที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในตลาด
  2. มันนี่ไลน์
   1. มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมที่เอาชนะกันในเหตุการณ์ หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นในเหตุการณ์แข่งขันแบบจับคู่ กฎเกี่ยวกับ มันนี่ไลน์ที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ
   2. ความหมายของ "รายการแข่งขัน"อ้างถึงผู้แข่งขันที่มีทั้งหมด ที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อผู้แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการมันนี่ไลน์
  3. แฮนดิแคป (HDP)และแฮนดิแคปครึ่งแรกและแฮนดิแคปครึ่งหลัง
   1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับแต้มต่อ (นำโดยแต้มต่อนั้นก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้น) ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากรวมแฮนดิแคปที่ระบุในผลการแข่งขัน กฎแฮนดิแคปที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ
   2. ครึ่งแรก แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันในทีมที่มีประตูมากกว่าหลังจากที่มีการเพิ่มแต้มต่อลงไปแล้วของการเดิมพันในครึ่งแรกของการแข่งขัน
   3. แฮนดิแคปครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งหลังของการแข่งขัน
  4. สูง/ตํ่า (OU) สูง/ตํ่าครึ่งแรก และ สูง/ต่ำครึ่งหลัง
   1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ ถ้าผลรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือต่ำ
   2. ครึ่งแรก สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนรวมของผลสกอร์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน ถ้าผลรวมสกอร์สูงกว่า สกอร์สูง/ต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ผลชนะคือสูง ถ้าผลรวมสกอร์ต่ำกว่าสกอร์สูง/ต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ผลชนะคือต่ำ
   3. สูง/ตํ่าครึ่งหลังหมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า
  5. ี่/คู่ (OE) คี่/คู่ครึ่งแรก และ คี่/คู่ครึ่งหลัง
   1. คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นคี่หรือคู่
   2. ครึ่งแรก คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันผลจำนวนสกอร์ในครึ่งแรกว่าเป็นจำนวนคี่หรือคู่
   3. เดิมพันครึ่งแรกจะคืนเงินหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะจบครึ่งแรก แต่หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากจบครึ่งแรกไปแล้วการเดิมพันในครึ่งแรกจะยังมีผล
   4. การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่
  6. ทีมเดี่ยว คี่ / คู่
   1. ทีมเดี่ยว คี่ / คู่ หมายถึงการเดิมพันในการทายว่าคะแนนการแข่งขันเต็มเวลาของการแข่งขันนั้น จะมีผลออกมาเป็นจำนวน คี่หรือคู่
   2. ถ้ามี การต่อเวลาพิเศษเพิ่มในการแข่งขันจะไม่ถูกนับ ในการทายผลแบบเจาะจงแต้มคะแนนแบบเต็มเวลา
  7. การเดิมพันแบบผสม (บอลชุด)
   1. บอลชุดหมายถึง การวางเดิมพันอย่างน้อยสองตัวเลือกหรือมากกว่าขึ้นไป โดยเป็นการเดิมพันในหนึ่งบิล และถ้าทุกตัวเลือกในบิลเดิมพันมีผลชนะ บิลเดิมพันชุดนั้นจะถูกจ่ายตามราคาน้ำรวมของสองตัวที่เลือกหรือมากกว่านั้น ถ้าหนึ่งในตัวเลือก(หรือมากกว่า)มีผลเป็นแพ้บิลเดิมพันนั้นจะเสียทั้งบิล แต่ถ้าหนึ่งในตัวเลือก(หรือมากกว่า)มีการเลื่อนการแข่งขัน ราคาน้ำของตัวเลือกนั้นๆ จะคิดเป็นราคาน้ำ 1.00 ทันที
   2. ระหว่างการเดิมพันสดแบบผสม ถ้าตัวเลือกใดๆที่เดิมพันไปนั้นถูกปฏิเสธ บิลเดิมพันนั้นจะไม่มีผลอีกต่อไป
   3. กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ "ช่วยเหลือ"ที่หน้าเดิมพันผสมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
   4. Trixie ประกอบไปด้วย 4 เดิมพันใน 3 เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 3 คู่และรวมกัน 3 ตัวเลือกในหนึ่งแบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ ใน 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน หากว่าสามตัวเลือกใดๆของคุณชนะ ทั้ง 3 คู่ และ 3 ตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทนหากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00
   5. Yankee ประกอบไปด้วย 11 เดิมพันใน 4 เหตุกาณ์ที่แตกต่างกัน 6 คู่รวมกันสามตัวเลือกใน 4 แบบ และ รวมกันสี่ใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ ใน 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน หากว่า 3 ตัวเลือกใดๆชนะ 3 คู่ และ 1แบบรวมสามตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน หากว่า4 ตัวเลือกใดๆชนะ ทั้ง 6 คู่ สามตัวเลือกใน 4 แบบ และ 4 ตัวเลือกในหนึ่งแบบจะจ่ายผลตอบแทน , หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00
   6. Canadian ประกอบไปด้วย 26 เดิมพันใน 5 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,10 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 10 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 5 แบบ และ รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 4 ตัวเลือกใดๆชนะ 6 คู่ ,สามตัวเลือกใน 4 แบบ และ 4 ตัวเลือกในหนึ่งแบบจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 5 ตัวเลือกชนะ 10 คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 10 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 5 แบบจะจ่ายผลตอบแทน หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00
   7. Heinz ประกอบไปด้วย 57 เดิมพันใน 6 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,15 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 20 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 15 แบบ ,รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 6 แบบ และรวมกันทั้งหกใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 5 ตัวเลือกใดๆชนะ 10 คู่ ,สามตัวเลือกใน 10 แบบ และ สี่ตัวเลือกใน 5 แบบและรวมกันห้าตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 6 ตัวเลือกชนะ ทั้ง15 คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 20 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 15 แบบ,รวมกันห้าตัวเลือกใน 6 แบบ และ รวมกันทั้งหกตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00
   8. Super Heinz ประกอบไปด้วย 120 เดิมพันใน 7 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,21 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 35 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 35 แบบ ,รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 21 แบบ ,รวมกันทั้งหกใน 1 แบบ และรวมกันทั้งเจ็ดใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 6 ตัวเลือกใดๆชนะ 15 คู่ ,สามตัวเลือกใน 20 แบบ ,สี่ตัวเลือกใน 15 แบบ,ห้าตัวเลือกใน 6 แบบและรวมกันหกตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 7 ตัวเลือกชนะ ทั้ง21 คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 35 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 35 แบบ,รวมกันห้าตัวเลือกใน 21 แบบ รวมกันหกตัวเลือกใน 7แบบ และรวมกันทั้งเจ็ดตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00
   9. Goliath ประกอบไปด้วย 247 เดิมพันใน 8 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,28 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 56 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 70 แบบ ,รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 56 แบบ ,รวมกันทั้งหกใน 28 แบบ ,รวมกันทั้งเจ็ดใน 8 แบบ และรวมกันทั้งแปดใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 7 ตัวเลือกใดๆชนะ 21 คู่ ,สามตัวเลือกใน 35 แบบ ,สี่ตัวเลือกใน 35 แบบ,ห้าตัวเลือกใน21 แบบ,รวมกันหกตัวเลือกใน 7 แบบ และรวมกันเจ็ดตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 8 ตัวเลือกชนะ ทั้ง28คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 56 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 70 แบบ,รวมกันห้าตัวเลือกใน 56 แบบ รวมกันหกตัวเลือกใน 28 แบบ รวมกันทั้งเจ็ดตัวเลือกใน 8 แบบ และรวมกันแปดตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00
   10. เดิมพันสดจะไม่เปิดให้เลือกใน Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz และ Goliath.
   11. โปรดดูรายละเอียดที่ไอคอน "" บนเมนูวางเดิมพันที่หน้าวางเดิมพันผสมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
   12. บอลชุด /บอลชุดผสม
    1. ทั่วไป

     ทั่วไป การเดิมพันบอลชุด จะถูกกำหนดให้เป็นการเดิมพันในหนึ่งบิล ซึ่งจะเลือกสองคู่หรือมากกว่านั้น ในหนึ่งบิล คู่ที่เลือกเดิมพันในบิลบอลชุดนั้นต้องชนะเท่านั้นบิลเดิมพันถึงจะชนะเช่นกัน ถ้าคู่แรกชนะ ค่าน้ำก็จะคูณคู่ต่อๆไปที่เรื่อยๆหากว่าทุกคู่ที่เลือกชนะหรือไม่ในหนึ่งคู่นั้นเสีย การเดิมพันบอลชุดในหนึ่งบิลจะสามารถเดิมพันได้หลากหลาย รบกวนดูรายละเอียดที่ "ประเภทการเดิมพันบอลชุด"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

     ตัวอย่าง:
     บอลชุดเลือกสามคู่ วางเดิมพันที่$100 รายละเอียดดังนี้

     A = Manchester United @ 1.80 
     B = Chelsea @ 1.50 
     C = Arsenal @ 1.66

     ถ้าทั้งสามคู่ชนะทั้งหมด เงินที่ได้คือ $448.20 รายละเอียดดังนี้ :
     A: Manchester United 1.80 x $100 = ได้$180.
     B: Chelsea 1.50 x $180 = ได้$270.
     C: Arsenal 1.66 x $270 = ได้$448.20.

    2. จุดประสงค์ของบอลชุด:

     ทุกตัวเลือกถูกกำหนดจากกฏของกีฬาที่เกี่ยวข้อง การเดิมพันบอลชุดนั้นจะไม่ได้เปิดทุกตลาด ถ้าคุณเห็นว่าในบิลของคุณไม่สามารถรวมตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องได้(ดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับบอลชุดที่เกี่ยวข้อง), นั้นหมายถึงหนึ่งในตัวเลือกไม่เปิดให้วางเดิมพันในบอลชุด เดิมพันบอลชุดสามารถวางเดิมพันกีฬาได้หลายหลายและล่วงหน้าได้เช่นกัน หากว่าหนึ่งคู่ที่เลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ดังนั้นราคาน้ำของคู่นั้นจะเท่ากับ 1.00

    3. ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในบอลชุด เดิมพันบอลชุดซึ่งมีตัวเลือกการเดิมพันในเหตุการณ์ที่เหมือนกันหรือที่ซึ่งผลจากตลาดหนึ่งอาจมีผลต่อผลลัพธ์ของการตลาดอื่นๆ จะไม่สามารถเดิมพันได้

     ตัวอย่าง: 
     คู่ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการยอมรับเพราะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันในบอลชุด
     Manchester United ชนะในตลาดการเดิมพัน1x2 @ ราคาน้ำ 1.80
     Manchester United ชนะในตลาดการเดิมพันทายผลสกอร์2-0 @ ราคาน้ำ 7.0

     ถ้าManchester United ชนะ 2-0 ,ผลรวมราคาน้ำควรจะเป็น 12.6 แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำควรจะได้แค่7.0เพราะManchester United ชนะ 2-0 ก็เท่ากับจะชนะในตลาดเดิมพัน 1X2 อัตโนมัติเช่นกัน

     เดิมพันบอลชุดที่เลือกคู่ที่เกี่ยวข้องกันชื่อทีมหรือผู้เล่นเดียวกันก็จะไม่ยอมรับเช่นกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะตั้งในเวลาที่แตกต่างกัน หากว่าผลที่ออกหนึ่งคู่ส่งผลต่อคู่อื่นๆด้วยเช่นกัน

     ตัวอย่าง: 
     Manchester Untied เข้าถึงรอบสุดท้ายในแชมเปียนส์ลีก@6.0
     Manchester United ชนะในแชมเปียนส์ลีก@ 10.0
     รวมราคาน้ำได้ 60.0

     บิลบอลชุดนี้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าผลสรุปของตัวเลือกที่สองส่งผลต่อตัวเลือกแรก ถ้าManchester United ชนะในแชมเปียนส์ลีกก็จะเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติเช่นกัน ดังนั้นราคาน้ำจึงได้แค่ 10.0 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะบางส่วนหรือทั้งหมดของการเดิมพันบอลชุดถ้าเห็นจะว่าบอลชุดนั้นมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน

    4. บอลชุดที่เสมอ

     ในสถาณการณ์ที่มีตัวเลือกนึงยกเลิกหรือว่าเสมอ(ตามตัวอย่างด้านล่าง)บิลเดิมพันบอลชุดยังคงมีผลและตัวเลือกคู่อื่นๆที่ชนะจะยังคูณต่อไปเรื่อยๆ ดังกรณีสามคู่ดังต่อไปนี้:

     A: Chelsea (-0.5) – Chelsea ชนะ
     B: Manchester United (-1) – Manchester United ชนะ 1-0.
     C: Arsenal (-0.5) – Arsenal ชนะ

     Manchester Unitedชนะเพียงแค่ 1-0ต่อแฮนดิแคปไว้(-1) ส่วนนี้ถือว่าเสมอ ดังนั้น ที่เดิมพัน"Chelsea ชนะ"จะคำนวนหรือคูณต่อไปที่วางเดิมพันที่"Arsenal ชนะ"และเดิมพันบิลบอลชุดนี้จะกลายเป็นว่า ชนะในคู่ของChelsea และ Arsenal แทนที่จะคิดเริ่มต้นจากเดิมพันที่สามคู่ ซึ่งในส่วนของคู่ที่เสมอการคำนวนจะคูณด้วย 1 ของคู่นั้น

     ตัวอย่างการคำนวนในผลที่เสมอ:

     ตัวอย่างที 1: มีตัวเลือกนึงที่ตัดสินว่าเสมอ:

     ตัวเลือก HDP ราคาน้ำ ผลการแข่ง ผลที่ออกมา
     Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 ชนะ 2-0 ชนะ
     Manchester United = B (-1) 1.95 ชนะ 1-0 เสมอ
     Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 ชนะ 3-0 ชนะ

     เงินวางเดิมพัน : $100 สามคู่

     การคำนวนดังต่อไปนี้:
     A x 1 x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1 x 2.05 = $379.25, ลบด้วยเงินเดิมพัน $100 = เงินที่ชนะคือ $279.25

     A: ชนะ - $100 x 1.85 = ได้มา $185. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป
     B: เสมอ - $185 x 1 = $185. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป
     C: ชนะ - $185 x 2.05 = ได้มา $379.25
     เงินที่ชนะ: $379.25 – $100 = $279.25

     ตัวอย่างที 2: มีตัวเลือกนึงที่ตัดสินว่าชนะครึ่งและเสมอครึ่ง:

     ตัวเลือก HDP ราคาน้ำ ผลการแข่ง ผลที่ออกมา
     Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 ชนะ 1-0 ชนะครึ่ง/เสมอครึ่ง
     Manchester United = B (-1) 1.95 ชนะ 2-0 ชนะ
     Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 ชนะ 3-0 ชนะ

     เงินวางเดิมพัน : $100 สามคู่

     การคำนวนดังต่อไปนี้:
     [1 + 0.85/2] x B x C xเงินเดิมพัน = [1 + 0.5 x 0.85] x 1.95 x 2.05 x $100 = $569.64, ลบด้วยเงินเดิมพัน $100 = เงินที่ชนะคือ $469.64

     A: ชนะครึ่ง/เสมอครึ่ง-เงินเดิมพันจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเพราะว่ามีเพียงครึ่งเดียวที่ชนะ
     ส่วนที่ชนะ คือ $50 x 1.85 = $92.50
     ส่วนที่เสมอ คือ $50 x 1 = $50
     ได้มา $92.50 + $50 = $142.50. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป

     B: ชนะ - $142.50 x 1.95 = $277.87. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป
     C: ชนะ - $277.87 x 2.05 = ได้มา $569.64
     เงินที่ชนะ : $569.64 – $100 = $469.64.

     ตัวอย่างที 3: มีตัวเลือกนึงที่ตัดสินว่าเสียครึ่งและเสมอครึ่ง

     ตัวเลือก HDP ราคาน้ำ ผลการแข่ง ผลที่ออกมา
     Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 ชนะ 2-0 ชนะ
     Manchester United = B (-1) 1.95 ชนะ 2-0 ชนะ
     Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 ชนะ 1-0 เสียครึ่ง/เสมอครึ่ง

     เงินวางเดิมพัน : $100 สามคู่

     การคำนวนดังต่อไปนี้:
     A x B x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x 0.5 x $100 = $180.38, ลบด้วยเงินเดิมพัน $100 = เงินที่ชนะ คือ $80.38

     A: ชนะ - $100 x 1.85 = $185 = ได้มา $185. (นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป)
     B: ชนะ - $185 x 1.95 = $360.75. (นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป)
     C: เสียครึ่ง/เสมอครึ่ง - $360.75 x 0.5 = $180.38 or $360.75/2 = $180.38 (เงินเดิมพันจะถูกหารด้วยสองเพราะว่าเสียครึ่งนึงหรือขานึง)

     เสียครึ่ง: $180.38
     เสมอครึ่ง: $180.38 x 1 = $180.38
     ได้มา $180.38
     เงินที่ชนะ: ที่ได้ - เงินเดิมพัน = $180.38 – $100 = $80.38

    5. ประเภทการเดิมพันแบบผสมบอลชุด

     ทางM88 นำเสนอการเดิมพันผสมที่หลากหลาย ดังตารางด้านล่างแสดงให้เห็นผลรวมของการสลับการเดิมพันในแต่ละประเภทการเดิมพันบอลชุดของแต่ละบิล

     ประเภทการเดิมพันแบบผสมบอลชุด

     จำนวนคู่ที่เลือกเดิมพัน จำนวนบิลเดิมพัน Doubles Trebles 4-Folds 5-Folds 6-Folds 7-Folds 8-Folds
     2 1 1
     3 4 3 1
     4 11 6 4 1
     5 26 10 10 5 1
     6 57 15 20 15 6 1
     7 134 35 35 35 21 7 1
     8 275 56 56 70 56 28 8 1
    6. การรวมกันที่เกี่ยวข้องของการเดิมพันบอลชุด:

     การจัดเรียงของเดิมพันบอลชุดนี้เป็นการรวมกันจากตัวเลือกหลากหลายดังต่อไปนี้:

     การเดิมพันแบบ Doubleหากสองตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล Double จะได้รับผลตอบแทน
     การเดิมพันแบบ Treble หากสามตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล Treble จะได้รับผลตอบแทน
     การเดิมพันแบบ 4-fold หากสี่ตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 4-fold จะได้รับผลตอบแทน
     การเดิมพันแบบ 5-fold หากห้าตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 5-fold จะได้รับผลตอบแทน
     การเดิมพันแบบ 6-fold หากหกตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 6-fold จะได้รับผลตอบแทน
     การเดิมพันแบบ 7-fold หากเจ็ดตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 7-fold จะได้รับผลตอบแทน
     การเดิมพันแบบ 8-fold หากแปดตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 8-fold จะได้รับผลตอบแทน

     ดังนั้น รับประกันผลตอบแทน หากทุกคู่ที่เลือก มีผลที่ชนะ และ บอลชุดที่เสมอ ก็จะถูกนำมาคำนวนโดยละเอียดเช่นกัน

     ตัวอย่างที 1: วางเดิมพันบอลชุดแบบ double จำนวนเงิน 100 บาท มีคู่ที่เลือกวางเดิมพัน 3 คู่ ดังต่อไปนี้

     ตัวเลือก HDP ราคาน้ำ ผลการแข่ง ผลที่ออกมา
     Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 ชนะ 2-0 ชนะ
     Manchester United = B (-1) 1.95 ชนะ 2-0 ชนะ
     Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 ชนะ 3-0 ชนะ

     การคำนวนดังต่อไปนี้:

     เงินเดิมพันทั้งหมด $300, แยกเป็นบิลละ $100
     A x B x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x $100 = ได้มา$360.75.
     A x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 2.05 x $100 = ได้มา$379.25.
     B x C x เงินเดิมพัน = 1.95 x 2.05 x $100 = ได้มา$399.75

     เงินที่ชนะ: $379.25 + $360.75 +$399.75 - 300 = $839.75.

     ตัวอย่างที 2: วางเดิมพันบอลชุดแบบ Treble จำนวนเงิน 100 บาท มีคู่ที่เลือกวางเดิมพัน 4 คู่ ดังต่อไปนี้ หนึ่งในตัวเลือกมีผลเป็นแพ้การเดิมพัน

     ตัวเลือก HDP ราคาน้ำ ผลการแข่ง ผลที่ออกมา
     Chelsea = A (-0.5/1) 1.85 ชนะ 2-0 ชนะ
     Manchester United = B (-1) 1.95 ชนะ 2-0 ชนะ
     Arsenal = C (-1/1.5) 2.05 ชนะ 3-0 ชนะ
     Manchester City = D (-1/1.5) 1.75 เสมอ 0-0 แพ้การเดิมพัน

     การคำนวนดังต่อไปนี้:

     เงินเดิมพันทั้งหมด $400, แยกเป็นบิลละ $100

     A x B x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x 2.05 x $100 = ได้มา$739.54
     A x B x D x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x 0 x $100 = ได้มา$0
     B x C x D x เงินเดิมพัน = 1.95 x 2.05 x 0 x $100 = ได้มา$0
     A x C x D x เงินเดิมพัน = 1.95 x 2.05 x 0 x $100 = ได้มา$0

     เงินที่ชนะ: $739.54 + $0 + $0 + $0 - 400 = $339.54

    7. Question Mark Feature
     1. Doubles

      Doubles หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 2 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด. Doubles จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 2 คู่ ในบอลชุด ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ Doubles จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น AB,AC,BC รวมทั้งหมดคือ 3 บิล .
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2x 3 = USD 6 (ในกรณีวางเดิมพัน).

     2. Trebels

      Trebles หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 3 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด
      Trebles จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 3 คู่ ในบอลชุด
      ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ Trebles จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น ABC, ABD, ACD, BCD รวมทั้งหมดคือ 4 บิล
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 4 =USD 8 (ในกรณีวางเดิมพัน).

     3. 4 Folds

      4 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 4 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
      4 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 4 คู่ ในบอลชุด
      ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 4 Folds จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, BCDE รวมทั้งหมดคือ 5 บิล .
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 5 = USD 10 (ในกรณีวางเดิมพัน)

     4. 5 Folds

      5 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 5 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
      5 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 5 คู่ ในบอลชุด
      ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 5 Folds จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น ABCDE, ABCDF, ABCEF, ABDEF, ACDEF, BCDEF รวมทั้งหมดคือ 6 บิล
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 6 = USD 12 (ในกรณีวางเดิมพัน)

     5. 6 Folds

      6 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 6 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
      6 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 6 คู่ ในบอลชุด
      ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E,F ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 6 Folds บิลเดิมพันคือ ABCDEF จำนวน 1 บิล .
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 1 = USD 2 (ในกรณีวางเดิมพัน)

     6. 7 Folds

      7 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบแยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 7 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด
      7 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 7 คู่ ในบอลชุด
      ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E,F,G ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 7 Folds บิลเดิมพันคือ ABCDEFG จำนวน 1 บิล .
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 1 = USD 2 (ในกรณีวางเดิมพัน)

     7. 8 Folds

      8 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 8 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
      8 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 8 คู่ ในบอลชุด ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

      ตัวอย่าง :
      บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E,F,G,H ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 8 Folds บิลเดิมพันคือ ABCDEFGH จำนวน 1 บิล.
      ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 1 = USD 2 (ในกรณีวางเดิมพัน)

 2. ประเภทการเดิมพันฟุตบอล
  1. ถ้าไม่มีการระบุไว้ ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนนที่เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมเวลา ที่หยุดชะงักในช่วงการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินในสนาม) จะไม่นับรวม การต่อเวลาพิเศษ
  2. 1X2, 1X2 ครึ่งแรกและ 1X2 ครึ่งหลัง
   1. 1X2 หมายถึงการวางเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ สำหรับรายการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อก่อน (ตามปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน) X หมายถึงเกมซึ่งผลการแข่งขันเสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง (ปกติเป็นทีมเยือน)
   2. 1X2 ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่อาจเป็นไปได้ สำหรับการแข่งขันครึ่งแรก 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
   3. 1X2 ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ ในเฉพาะการแข่งขันครึ่งหลังเท่านั้น 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
   4. 1X2 สิบนาทีแรก
    1. 1X2 สิบนาทีแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์หนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ของ 10 นาทีแรกในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
  3. คะแนนที่ถูกต้อง
   1. คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม
   2. คะแนนที่ถูกต้องเพื่อชนะ "AOS" หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก

    ตัวอย่าง :
    ผลของ 5-0 ขึ้นไป - 5:1, 6:2 และ อื่นๆ (เสีย) / 5:0, 6:1 และ อื่นๆ (ชนะ)
    ผลของ 0-5 ขึ้นไป - 1:5, 2:6 และ อื่นๆ (เสีย) / 0:5, 1:6 และ อื่นๆ (ชนะ)

   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  4. รวมประตูและรวมประตูครึ่งแรกและประตูรวมครึ่งหลัง
   1. ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์
   2. ประตูรวมครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
   3. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง
    1. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
    2. สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)
    3. สูง/ตํ่าครึ่งหลังหมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่าง
   4. ประตูรวมครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยสรุปจำนวนประตูรวมที่ยิงเข้าในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
   5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  5. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)
   1. ครึ่งแรก/เต็มเวลา หมายถึง การเดิมพันผลการแข่งขันทั้งครึ่งแรก และ เต็มเวลาของรายการแข่งขันนั้นๆ (ไม่นับรวมช่วงต่อเวลาพิเศษ) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตลาดเดิมพันได้แก่: H กล่าวถึง ชื่อทีมอันดับแรก (โดยปกติคือ ทีมเจ้าบ้าน); D กล่าวถึง ผลเสมอ; A กล่าวถึง ชื่อทีมอันดับสอง (โดยปกติคือ ทีมเยือน)
   2. ตัวอย่าง – HA หมายความว่า ชื่อทีมอันดับแรก(เจ้าบ้าน) เป็นผู้มีคะแนนนำในช่วงครึ่งแรก แต่ชื่อทีมอันดับสอง (ทีมเยือน) เป็นผู้มีคะแนนนำในช่วงเต็มเวลา
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  6. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย และ ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก
   1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันทีมที่ได้ประตูแรก หรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน โดยเกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก HL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับสองที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีประตูที่ได้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน
   2. ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูได้เป็นลูกแรกหรือลูกสุดท้าย ในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ตลาดที่เปิดจะอ้างอิง ดังต่อไปนี้ : HF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) และยิงประตูแรกได้ , HL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรกและยิงประตูสุดท้ายได้ , AF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) และยิงประตูแรกได้ , AL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สองและยิงประตูสุดท้ายได้ NG หมายถึง ไม่มีทีมใดยิงประตูระหว่างนัดการแข่งขัน
   3. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู
   4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก (และไม่ได้ประตู) จะยังคงมีอยู่ ขณะที่การเดิมพันในประตู สุดท้ายจะเป็นโมฆะ ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีการทำประตู การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก ประตูสุดท้ายและไม่ได้ประตูจะเป็นโมฆะ
  7. ทีมที่ได้คิกออฟ
   1. ทีมที่ได้คิกออฟ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยลูกก่อนในการเกมการแข่งขัน
   2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากเกมได้เริ่มขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
  8. คะแนนรวมทีมเจ้าบ้าน -พบ- คะแนนรวมทีมเยือน
   1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า -พบ- ยอดรวมประตูทีมเยือน
    1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งลงเล่นในวันใดวันหนึ่ง
   2. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน
    1. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งเล่นในวันใดวันหนึ่ง
   3. ยอดรวมใบเหลืองของทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมใบเหลืองของทีมเยือน
    1. ยอดรวมใบเหลืองของทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมใบเหลืองของทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายยอดรวมใบเหลืองที่ทีมเหย้าได้รับ เมื่อเทียบกับยอดรวมใบเหลืองที่ทีมเยือนได้รับ สำหรับนัดการแข่งขันในลีกหรือการแข่งขันที่เจาะจงในวันใดวันหนึ่ง
   4. ทีมเหย้า หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับแรก และทีมเยือนหมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับที่สอง
   5. ถ้าการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) นัดเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก จะถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ
  9. ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ &ครึ่งแรก ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ
   1. ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันจำนวนประตูที่ทำได้ โดยทีมที่ระบุไว้ในการแข่งขัน
   2. ครึ่งแรก ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ หมายถึง การทายผลการทำประตูโดยทีมที่ระบุ ในครึ่งแรกของการแข่งขัน
   3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำที่กำหนด ผลการตัดสินคือ "สูง" ถ้าผลรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำที่กำหนด ผลการตัดสินคือ "ต่ำ"
  10. การเตะมุม (Corners)
   1. ลูกเตะมุมจะไม่ถูกนับ จนกว่าจะเกิดขึ้นจริง
   2. จำนวนลูกเตะมุม
    1. แฮนดิแคป และ แฮนดิแคปครึ่งแรก
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะได้ลูกเตะมุม มาก ที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ
     2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง เดิมพันที่ทีมที่มีการเตะมุมมากที่สุดในการแข่งขันครึ่งแรกโดยที่มีการต่อแต้มเข้าไปด้วย
     3. การเดิมพันของครึ่งแรก แฮนดิแคป จะมีการคืนเงินหากมีการยกเลิกการแข่งขันก่อนจบครึ่งแรก, แฮนดิแคป ครึ่งแรกจะยังมีผลหากมีการหยุดการแข่งขันในครึ่งหลัง
    2. สูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขัน
     2. สูง/ต่ำครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันลูกเตะมุมที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขันครึ่งแรก
     3. หากผลรวมทั้งหมดมากกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะจะเป็นสูง, หากผลรวมน้อยกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนดผลชนะจะเป็นต่ำ
     4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   3. ลูกเตะมุมแรก ลูกเตะมุมแรกในครึ่งแรก และ ลูกเตะมุมแรกในครึ่งหลัง
    1. ลูกเตะมุมแรกหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกเตะมุมแรกในการแข่งขัน
    2. ลูกเตะมุมแรกในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกเตะมุมลูกแรกในช่วงครึ่งแรก ของการแข่งขัน
    3. ลูกเตะมุมแรกในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกเตะมุมลูกแรกในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
    4. ตัวเลือกการเดิมพันที่มีในตลาด "ลูกเตะมุมแรก" ทั้งหมด คือ เจ้าบ้าน ทีมเยือน หรือไม่มี
    5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   4. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย และการเตะมุมลูกสุดท้ายในช่วงครึ่งแรก
    1. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกเตะมุมลูกสุดท้ายของการแข่งขัน
    2. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกเตะมุมลูกสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
    3. การเดิมพันลูกเตะมุมครั้งสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกจะเป็นโมฆะ ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งหลัง
    4. สำหรับการเตะมุมครั้งสุดท้ายในช่วงครึ่งแรกนั้น ตัวเลือกการเดิมพันที่มีในตลาดทั้งหมดคือ เจ้าบ้าน ทีมเยือน หรือไม่มี
   5. ลูกเตะมุมถัดไป
    1. ลูกเตะมุมถัดไป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ทำลูกเตะมุมถัดไปในการแข่งขัน
    2. การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นผล ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดให้มีลูกเตะมุมเกิดขึ้นจริง
   6. จำนวนการเตะมุมของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำ
    1. จำนวนการเตะมุมของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมทั้งหมดโดยทีมที่ระบุไว้ในนัดการแข่งขัน
     1. จำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องของทีมเหย้า หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมที่แน่นอนที่ถูกกระทำโดยทีมเหย้าหลังเวลาปกติของการเล่น
     2. จำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องของทีมเหย้าในช่วงครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมที่แน่นอนที่ถูกกระทำโดยทีมเหย้าในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
     3. สำหรับจำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องทีมเหย้าและจำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องทีมเหย้าในช่วงครึ่งแรกนั้น การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่เสียว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันไว้แล้ว
    2. ถ้ายอดรวมมากกว่าผลสูง/ต่ำ ผลชนะ คือสูง ถ้ายอดรวมน้อยกว่าผล/สูงต่ำ ผลชนะคือ ต่ำ
     1. จำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องของทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมที่แน่นอนที่ถูกกระทำโดยทีมเหย้าหลังเวลาปกติของการเล่น
     2. จำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องของทีมเยือนในช่วงครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมที่แน่นอนที่ถูกกระทำโดยทีมเหย้าในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน
     3. สำหรับจำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องทีมเยือนและจำนวนลูกเตะมุมที่ถูกต้องทีมเยือนในช่วงครึ่งแรกนั้น การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่เสียว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันไว้แล้ว
   7. รวมการเตะมุมทั้งหมดและรวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรก
    1. รวมการเตะมุมทั้งหมดหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีมหลังเวลาปกติของการเล่น
    2. รวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีมในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    3. สำหรับทั้งรวมการเตะมุมทั้งหมดและรวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   8. ลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีม และลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีมครึ่งแรก
    1. ลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีม หมายถึงการเดิมพันรายการเลือกที่มีให้สำหรับตัวเลือกการเดิมพันลูกเตะมุม และผลลัพธ์จะอิงตามจำนวนการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองทีมหลังการแข่งขันในช่วงเวลาปกติ
    2. ลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีมครึ่งแรก หมายถึงการเดิมพันรายการเลือกที่มีให้สำหรับตัวเลือกการเดิมพันลูกเตะมุมที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองทีมในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขัน
    3. สำหรับทั้งลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีมและลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีมครึ่งแรก การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
    4. ตัวเลือกการเดิมพันสำหรับลูกเตะมุมรวมทั้งสองทีมทั้งหมด ได้แก่ สูงกว่า เท่ากัน หรือต่ำกว่าจำนวนที่เลือกไว้
   9. แต้มต่อ 3 ทางลูกเตะมุม และแต้มต่อ 3 ทางลูกเตะมุมครึ่งแรก
    1. ลูกเตะมุม แต้มต่อ 3 ทาง หมายถึงการตัดสินจะเป็นไปตามโอกาสความเป็นไปได้ที่แสดงอยู่ โดยใช้การเตะลูกเตะมุมจริงในการแข่งขันที่ปรับไว้สำหรับแต้มต่อ
    2. ลูกเตะมุมครึ่งแรก แต้มต่อ 3 ทาง หมายถึงการตัดสินจะเป็นไปตามโอกาสความเป็นไปได้ที่แสดงอยู่ โดยใช้การเตะลูกเตะมุมจริงในครึ่งแรกของการแข่งขันที่ปรับไว้สำหรับแต้มต่อ
     ทีมเหย้า (-1): ทีมเหย้าต้องชนะด้วยการเตะลูกเตะมุม 2 ประตูหรือมากกว่า
     เสมอ (+1): ทีมเหย้าชนะด้วยการเตะลูกเตะมุม 1 ประตูถ้วน
     ทีมเยือน (+1): ทีมเยือนชนะหรือเสมอ
   10. เวลาในการเตะลูกเตะมุมแรก และเวลาในการเตะลูกเตะมุมแรกในครึ่งหลัง
    1. เวลาในการเตะลูกเตะมุมแรก หมายถึงการเดิมพันเวลาที่คาดว่าจะมีการเตะลูกเตะมุมแรกในระหว่างการแข่งขัน
    2. เวลาในการเตะลูกเตะมุมแรกในครึ่งหลัง หมายถึงการเดิมพันเวลาที่คาดว่าจะมีการเตะลูกเตะมุมแรกในระหว่างครึ่งหลังของการแข่งขัน
    3. การเดิมพันจะยังมีผล หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังมีการเตะลูกเตะมุมแรก
    4. การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกยกเลิกจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีลูกเตะมุมภายในขอบเขตเวลาที่กำหนดของเช็ตการแข่งขัน เว้นแต่จะมีการตัดสินการเดิมพันแล้ว
    5. ตัวอย่าง: หากมีลูกเตะมุมที่หรือหลังจาก 8 นาที "ไม่มีลูกเตะมุมก่อน 8:00" จะถือว่าเป็นการเดิมพันชนะ
    6. หากต้องมีการเตะลูกเตะมุมแรกอีก เวลาที่มีการเตะลูกเตะมุมใหม่นั้นจะถือเป็นเวลาในการเตะลูกเตะมุมแรก
    7. เวลาในการเตะลูกเตะมุมแรกจะกำหนดโดยใช้เวลาที่ผู้ให้บริการข้อมูลระบุไว้กับบริษัท และไม่ใช่เวลาที่มีการเตะลูกเตะมุมแรกจริง
   11. ลูกเตะมุมสูง/ต่ำของทีมเหย้า และลูกเตะมุมสูง/ต่ำครึ่งแรกของทีมเหย้า
    1. ลูกเตะมุมสูง/ต่ำของทีมเหย้า หมายถึงหากลูกเตะมุมทั้งหมดของทีมเหย้ามากกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากลูกเตะมุมทั้งหมดน้อยกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
    2. ลูกเตะมุมสูง/ต่ำครึ่งแรกของทีมเหย้า หมายถึงหากลูกเตะมุมทั้งหมดของทีมเหย้ามากกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากลูกเตะมุมทั้งหมดน้อยกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   12. ลูกเตะมุมสูง/ต่ำของทีมเยือน และลูกเตะมุมสูง/ต่ำครึ่งแรกของทีมเยือน
    1. ลูกเตะมุมสูง/ต่ำของทีมเยือน หมายถึงหากลูกเตะมุมทั้งหมดของทีมเยือนมากกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากลูกเตะมุมทั้งหมดน้อยกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
    2. ลูกเตะมุมสูง/ต่ำครึ่งแรกของทีมเยือน หมายถึงหากลูกเตะมุมทั้งหมดของทีมเยือนมากกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากลูกเตะมุมทั้งหมดน้อยกว่าค่าสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   13. การแข่งลูกเตะมุม และการแข่งลูกเตะมุมครึ่งแรก
    1. การแข่งลูกเตะมุม หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเตะลูกเตะมุมในจำนวนที่กำหนดไว้ได้ก่อน
    2. การแข่งลูกเตะมุมครึ่งแรก หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเตะลูกเตะมุมในจำนวนที่กำหนดไว้ในครึ่งแรกของการแข่งขันได้ก่อน
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   14. ลูกเตะมุม คี่/คู่, ลูกเตะมุมครึ่งแรก คี่/คู่, และลูกเตะมุมครึ่งหลัง คี่/คู่
    1. ลูกเตะมุม คี่/คู่ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจำนวนการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันจะเป็นคี่หรือคู่
    2. ลูกเตะมุมครึ่งแรก คี่/คู่ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจำนวนการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกของการแข่งขันจะเป็นคี่หรือคู่
    3. ลูกเตะมุมครึ่งหลัง คี่/คู่ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจำนวนการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังของการแข่งขันจะเป็นคี่หรือคู่
    4. หากไม่มีการเตะลูกเตะมุม จะได้รับการตัดสินให้เป็น "ค"
    5. การเดิมพันเกี่ยวกับลูกเตะมุมครึ่งแรก คี่/คู่ จะยังคงมีผล หากการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลัง
   15. ช่วงใดในการแข่งขันที่มีลูกเตะมุมสูงสุด
    1. ช่วงใดในการแข่งขันที่มีลูกเตะมุมสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่า การแข่งขันครึ่งเกมใดจะมีจำนวนลูกเตะมุมที่เกิดขึ้นสูงกว่ากันในระหว่างการแข่งขัน
    2. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ มีตัวเลือกเดิมพันดังต่อไปนี้ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง และเสมอ
    3. หากการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันจะตัดสินเฉพาะครึ่งเกมใด ๆ ที่มีการเตะลูกเตะมุมมากที่สุดหากผลไม่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ และการเตะลูกเตะมุมเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของตลาด ในสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งหมด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
   16. ช่วงใดในการแข่งขันที่มีลูกเตะมุมสูงสุด (2 ทาง)
    1. ช่วงใดในการแข่งขันที่มีลูกเตะมุมสูงสุด (2 ทาง) การแข่งขันครึ่งเกมใดจะมีจำนวนลูกเตะมุมที่เกิดขึ้นสูงกว่ากันในระหว่างการแข่งขัน
    2. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ มีตัวเลือกเดิมพันดังต่อไปนี้ ครึ่งแรกและครึ่งหลัง
    3. หากผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันของทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    4. หากการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันจะตัดสินเฉพาะครึ่งเกมใด ๆ ที่มีการเตะลูกเตะมุมมากที่สุดหากผลไม่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ และการเตะลูกเตะมุมเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของตลาด ในสถานการณ์อื่น ๆ ทั้งหมด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
   17. ลูกเตะมุมทั้งหมดในครึ่งแรก/เต็มเวลา
    1. ลูกเตะมุมทั้งหมดในครึ่งแรก/เต็มเวลา หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทั้งการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกและการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
    2. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ "8+", "9+",…"15+" คือตัวเลือกการเดิมพันการเตะลูกเตะมุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังช่วงเต็มเวลา ต้องเป็นอย่างน้อย (8), (9),…, (15) เพื่อชนะการเดิมพัน
    3. ลูกเตะมุมทั้งหมดในครึ่งแรก/เต็มเวลาเพื่อชนะ "AOS" หมายถึงทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในรายการเลือก
   18. ลูกเตะมุมที่ทำได้ในครึ่งแรกและลูกเตะมุมที่ทำได้ในครึ่งหลัง
    1. ลูกเตะมุมที่ทำได้ในครึ่งแรก หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายการเตะลูกเตะมุมที่ทำได้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในครึ่งแรก
    2. ลูกเตะมุมที่ทำได้ในครึ่งหลัง หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายการเตะลูกเตะมุมที่ทำได้เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในครึ่งหลัง
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  11. ใบเตือนรวม (เหลืองและแดง)
   1. ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม)
   2. ไม่นับใบเติอนที่ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้เล่น (เช่น ผู้จัดการ โค้ช ตัวสำรอง เป็นต้น)
    1. ไม่นับใบเติอนที่ผู้ตัดสินแจกหลังเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน
    2. ใบเติอนที่ผู้ตัดสินแจกหลังเป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกจะนับในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
   3. จำนวนใบเตือนทั้งหมด (เหลืองและแดง)
    1. แฮนดิแคปและแฮนดิแคปครึ่งแรก
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ใบเหลือง หรือใบแดงมากที่สุดระหว่าง การแข่งขัน ที่รวมแฮนดิแคปใดๆ
     2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง เดิมพันว่าทีมไหนจะได้ใบเหลืองใบแดงมากที่สุดในเวลาการแข่งขันครึ่งแรกโดยที่มีการต่อแต้มเข้าไปด้วย
     3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรก จะมีการคืนเงินถ้าหากมีการยกเลิกการแข่งขันในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม แฮนดิแคปครึ่งแรกจะยังมีผลหากมีการหยุดการแข่งขันในช่วงครึ่งหลัง
    2. สูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนใบเหลือง หรือใบแดงทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับในระหว่างการแข่งขัน
     2. สูง/ต่ำครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่ผลรวมใบเหลืองใบแดงของทั้งสองทีมในระหว่างเวลาการแข่งขันครึ่งแรก
     3. หากผลรวมทั้งหมดมากกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะจะเป็นสูง, หากผลรวมน้อยกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนดผลชนะจะเป็นต่ำ
     4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   4. ใบเตือนใบแรก และใบเตือนใบแรกในช่วงครึ่งหลัง
    1. ใบเตือนใบแรกหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใด จะเป็นทีมที่ได้รับใบเตือนใบแรก (ใบเหลือง / ใบแดง) ในการแข่งขัน
    2. ใบเตือนใบแรกในช่วงครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนใบแรก (ใบเหลืองหรือใบแดง) ในครึ่งที่ 2 ของการแข่งขัน
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
    4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   5. ใบเตือนใบสุดท้าย
    1. ใบเตือนใบสุดท้ายหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใด จะเป็นทีมที่ได้รับใบเตือนใบสุดท้าย (ใบเหลือง / ใบแดง) ในการแข่งขัน
    2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ได้รับคนสุดท้าย
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   6. ใบเตือนถัดไป
    1. ใบเตือนถัดไป หมายถึง ทายว่าทีมใดจะได้ใบเหลืองหรือใบแดงใบถัดไป ใบเหลืองหรือและใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง
    2. บิลเดิมพันทั้งหมดจะมีผลถ้ามีการได้รับใบเหลืองใบแดงใบถัดไปแล้ว
   7. ยอดรวมใบเตือนของทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ
    1. ยอดรวมใบเตือนของทีมเดี่ยว สูง/ต่ำยอดรวมใบเหลืองของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายยอดรวมใบเหลืองที่ได้รับโดยทีมที่ระบุไว้ในนัดการแข่งขัน
    2. ถ้ายอดรวมมากกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือสูงถ้ายอดรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือต่ำ
  12. ลูกล้ำหน้า
   1. จำนวนลูกล้ำหน้า
    1. แฮนดิแคป และ แฮนดิแคปครึ่งแรก
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดได้ลูกล้ำหน้า มากที่สุด ในระหว่าง การแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ
     2. แฮนดิแคปครึ่งแรก เป็นการเดิมพันว่าทีมใดที่ทำลูกล้ำหน้ามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของเกมส์ โดยรวมแต้มต่อใดๆ
     3. การเดิมพันครึ่งแรก แฮนดิแคปจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรก อย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกมส์
    2. สูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนการตัดสิน ลูกล้ำหน้า ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขัน
     2. สูง/ต่ำครึ่งแรก เป็นการเดิมพันทายจำนวนรวมของลูกล้ำหน้าในช่วงครึ่งแรกของการแข่ง
     3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือต่ำ
     4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   2. ลูกลํ้าหน้าครั้งแรก และลูกลํ้าหน้าแรกในครึ่งหลัง
    1. ลูกลํ้าหน้าครั้งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกตัดสินว่าล้ำหน้าเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน
    2. ลูกลํ้าหน้าแรกในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายลํ้าหน้าก่อน ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   3. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย
    1. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกตัดสินว่าล้ำหน้าเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขัน
    2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   4. ลูกล้ำหน้าถัดไป
    1. ลูกล้ำหน้า เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดที่จะทำลูกล้ำหน้าถัดไป
    2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลหากว่าลูกได้ล้ำหน้าไปแล้ว
  13. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
   1. จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น
    1. แฮนดิแคป
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นมากที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมแฮนดิแคป ใดๆ
     2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ
    2. สูง/ต่ำ
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนทั้งหมดของ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน
     2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ
     3. เดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก
    1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนแรกระหว่างการแข่งขัน
    2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่หมายเลขถูกโชว์เป็นคนแรกโดยผู้ติดสินที่สี่จะถือว่าเป็นคนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัว
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขัน ถูกยกเลิกก่อนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรกเกิดขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย
    1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายระหว่างการแข่งขัน
    2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่หมายเลขถูกโชว์เป็นสุดท้ายโดยผู้ติดสินที่สี่จะถือว่าเป็นคนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัว
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  14. คลีนชีทู
   1. คลีนชีน หมายถึงการเดิมพัน "ใช่" ทีมที่เดิมพันสามารถรักษาประตูได้ (ไม่เสียประตูในการแข่งขัน) หรือ "ไม่ใช" ทีมที่เดิมพันไม่สามารถรักษาประตูได้ (เสียประตูในการแข่งขัน)ู
   2. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ โดยเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน"ทีมเยือน ใช่&ไม" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน"เจ้าบ้าน ใช่&ไม"จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน" เจ้าบ้าน ใช&ไม" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน "ทีมเยือน ใช่&ไม" จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันจะยังคงมีผลอยู่ แต่ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีประตูเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

    กฏที่ 1:
    ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน = 0(1, 2..:0)
    เจ้าบ้าน ใช่ - คืนเงินทีมเยือน ใช่ - เสีย
    เจ้าบ้าน ไม่ - คืนเงินทีมเยือน ไม่ - ชนะ

    กฏที่ 2:
    ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
    เจ้าบ้าน ใช่ - เสียทีมเยือน ใช่ - เสีย
    เจ้าบ้าน ไม่ - ชนะ ทีมเยือน ไม่ - ชนะ

    กฏที่ 3:
    ประตูเจ้าบ้าน = 0 , ประตูทีมเยือน ≥ 1(0:1, 2…)
    เจ้าบ้าน ใช่ - เสียทีมเยือน ใช่ -คืนเงิน
    เจ้าบ้าน ไม่ - ชนะ ทีมเยือน ไม่ - คืนเงิน
  15. ลูกโทษ
   1. ลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะได้ยิงลูกโทษในระหว่างการแข่งขัน
   2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ได้มีการยิงลูกโทษไปแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป
   3. ถ้าการแข่งขัน ถูกยกเลิกก่อนการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดให้ถือเป็นโมฆะ
  16. ผลิตภัณฑ์การเตะลูกจุดโทษ
   1. การเตะลูกจุดโทษ
    1. การเตะลูกจุดโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการดวลจุดโทษ
    2. ในการเล่นแบบแฮนดิแคป จะนับรวมการเตะลูกจุดโทษ รวมทั้งการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที (Sudden Death) ในการเล่นแบบ สูง/ต่ำ จะนับเฉพาะส่วนของการเตะลูกจุดโทษ (10 ลูก) โดยไม่รวมแต้มของการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที ทั้งนี้ หากทีมใดมีคะแนนนำเกินกว่าที่อีกทีมจะชนะได้ การเตะลูกจุดโทษจะจบลงโดยไม่จำเป็นต้องเตะครบทั้งหมด
   2. การยิงลูกโทษ - ยิงเข้า/ยิงไม่เข้า
    1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมที่ระบุไว้จะยิงลูกโทษเข้าหรือไม่เข้าประตู
    2. ตัวเลือกการเดิมพันมีดังต่อไปนี้
     • ยิงไม่เข้า - หมายถึงการยิงลูกโทษไม่เข้าประตู 
     • ยิงเข้า - หมายถึงการยิงลูกโทษเข้าประตู
    3. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   3. การยิงลูกโทษ - ประตูรวมที่แน่นอน
    1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายจำนวนรวมที่แน่นอนของประตูที่ทั้งสองทีมทำได้ระหว่างการยิงลูกโทษ
    2. ผลลัพธ์ต้องอิงตามลูกโทษทั้งสิบ (10) ลูกเท่านั้น หรือน้อยกว่าสิบลูกหากสามารถตัดสินการแข่งขันได้ก่อนที่จะถึงลูกที่สิบระหว่างการยิงลูกโทษ และต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ระหว่างการยิงซัดเดนเดธ
    3. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   4. การยิงลูกโทษ - คี่/คู่
    1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจำนวนประตูทั้งหมดที่ทั้งสองทีมทำได้ในระหว่างการยิงลูกโทษจะเป็นคี่หรือคู่
    2. ผลการยิงลูกโทษ 10 ลูกแรก: ผลลัพธ์ต้องอิงตามลูกโทษทั้งสิบ (10) ลูกแรกเท่านั้น หรือน้อยกว่าสิบลูกหากสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ก่อนที่จะถึงลูกที่สิบในระหว่างการยิงลูกโทษ และต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ในระหว่างการดวลลูกโทษตัดสิน
    3. ผลการแข่งขันสุดท้าย: ผลลัพธ์ต้องนับรวมประตูทั้งหมดที่ทำได้ในระหว่างการดวลลูกโทษตัดสิน หากไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ในการยิงลูกโทษสิบ (10) ลูกแรก
    4. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   5. การยิงลูกโทษ - ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ
    1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจำนวนประตูทั้งหมดซึ่งทีมที่ระบุไว้ทำได้ในระหว่างการยิงลูกโทษจะสูงกว่า/ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
    2. ผลการยิงลูกโทษ 10 ลูกแรก: ผลลัพธ์ต้องอิงตามลูกโทษทั้งสิบ (10) ลูกแรกเท่านั้น หรือน้อยกว่าสิบลูกหากสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ก่อนที่จะถึงลูกที่สิบในระหว่างการยิงลูกโทษ และต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ในระหว่างการดวลลูกโทษตัดสิน
    3. ผลการแข่งขันสุดท้าย: ผลลัพธ์ต้องนับรวมประตูที่ทำได้ในระหว่างการดวลลูกโทษตัดสิน หากไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ในการยิงลูกโทษสิบ (10) ลูกแรก
    4. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   6. การยิงจุดโทษเพื่อไปยังรอบซัดเดนเดธ
    1. "การยิงจุดโทษเพื่อไปยังรอบซัดเดนเดธ" หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าการยิงจุดโทษรอบซัดเดนเดธจะเกิดขึ้นหรือไม่ หากการเดิมพันคือ "ใช" หมายถึงการยิงจุดโทษจะผ่านไปยังรอบซัดเดนเดธ หากการเดิมพันคือ "ไม" หมายถึงการยิงจุดโทษจะไม่ผ่านไปยังรอบซัดเดนเดธ
    2. หากการยิงจุดโทษไปถึงรอบซัดเดนเดธ ผลชนะคือ "ใช" หากการยิงจุดโทษไปไม่ถึงรอบซัดเดนเดธ ผลชนะคือ "ไม"
   7. จุดโทษรวมจากการยิงลูกโทษ
    1. "จุดโทษรวมจากการยิงประต" หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนจุดโทษจากการยิงจุดโทษ โดยไม่คำนึงว่าทำประตูได้หรือไม่
    2. หากคะแนนรวมมากกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือ "สูง" หากคะแนนรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือ "ต่ำ"
   8. การยิงจุดโทษ - ทีมที่จะทำจุดโทษแรก
    1. "การยิงจุดโทษ - ทีมที่จะทำจุดโทษแรก" หมายถึงการทายว่าทีมใดในการแข่งขันจะทำจุดโทษแรกได้ระหว่างการยิงจุดโทษ
    2. หากการแข่งขันจบลงหลังทำจุดโทษแรกได้จากการยิงจุดโทษ การเดิมพันทั้งหมดยังมีผลใช้ได้
   9. การยิงลูกโทษ ชนเสาหรือคานประตู - รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5
    1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการยิงลูกโทษชนเสาหรือคานประตูในแต่ละรอบ หากลูกบอลชนเสาหรือคานในตอนแรก และหลังจากนั้นผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ ยังถือว่าเป็น "การยิงชนเสาหรือคาน"
    2. ลูกค้าสามารถเดิมพันได้ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 และผลลัพธ์การเดิมพันจะอิงตามผลในแต่ละรอบ
    3. หากการยิงลูกโทษไม่ดำเนินไปถึงรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
    4. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   10. การยิงลูกโทษ 1x2 - รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5
    1. หมายถึงการเดิมพันหนึ่งในสามของผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้จากการยิงลูกโทษ
     โดย 1 หมายถึงทีมแรกชนะ (มักจะเป็นทีมเหย้า), X หมายถึงผลของเกมที่เสมอหรือเท่ากัน และ 2 หมายถึงทีมที่สองชนะ (มักจะเป็นทีมเยือน)
    2. ลูกค้าสามารถเดิมพันได้ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 และผลลัพธ์การเดิมพันจะอิงตามผลในแต่ละรอบ
    3. ทั้งสองทีมต้องยิงลูกโทษ หากทีมใดทีมหนึ่งไม่ได้ยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะในรอบนั้น ๆ
    4. หากการยิงลูกโทษไม่ดำเนินไปถึงรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
    5. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    6. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   11. การยิงลูกโทษ ทั้งสองทีม/หนึ่งทีม/ไม่มีทีมใด - รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5
    1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีม หนึ่งทีม หรือไม่มีทีมใดจะทำคะแนนได้หรือทำคะแนนไม่ได้จากการยิงลูกโทษ
    2. ตัวเลือกการเดิมพันมีดังต่อไปนี้
     • ทั้งสองทีม = ทั้งสองทีมจะทำคะแนนได้ 
     • หนึ่งทีม = ทีมใดทีมหนึ่งจะทำคะแนนได้
     • ไม่มีทีมใด = ทั้งสองทีมจะทำคะแนนไม่ได้
    3. ลูกค้าสามารถเดิมพันได้ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 และผลลัพธ์การเดิมพันจะอิงตามผลในแต่ละรอบ
    4. หากการยิงลูกโทษไม่ดำเนินไปถึงรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
    5. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    6. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   12. การยิงลูกโทษ - คะแนนที่ทำได้
    1. หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการยิงลูกโทษ
    2. คะแนนที่ทำได้จากการยิงลูกโทษเพื่อชนะ "HAOS" หรือ "AAOS" หมายถึงทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในรายการเลือก
    3. ผลลัพธ์ต้องนับรวมประตูที่ทำได้ในระหว่างการดวลลูกโทษตัดสิน หากไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ในการยิงลูกโทษ (10) ลูกแรก
    4. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
    5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   13. การยิงลูกโทษ ผสม (10 ลูกแรก)
    1. หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายผลการยิงลูกโทษตามลำดับทีมที่ระบุว่ายิงเข้าหรือยิงไม่เข้า
    2. ผลการยิงลูกโทษ 10 ลูกแรก: ผลลัพธ์ต้องอิงตามลูกโทษทั้งสิบ (10) ลูกแรกเท่านั้น หรือน้อยกว่าสิบลูกหากสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ก่อนที่จะถึงลูกที่สิบในระหว่างการยิงลูกโทษและต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ในระหว่างการดวลลูกโทษตัดสิน
    3. หากตัดสินผู้ชนะหลังจาก 3 รอบ สมาชิกที่มีลำดับชุดรวมถูกต้องจนถึงรอบ 3 จะถือว่าชนะ โดยแต่ละรอบที่เหลือ (รอบ 4 และ 5) นับเป็น 1
    4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  17. แฟนตาซีลีก
   1. แมตช์แฟนตาซี คือ การจับคู่ของทีมจากแมตช์ที่ต่างกัน
   2. สถานที่ทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น
  18. สูง/ต่ำ เฉพาะ 15 นาที
   1. สูง/ต่ำ เฉพาะ 15 นาที หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินจากแต้มทั้งหมด (จากประตู, ลูกเตะมุม ,เกมส์ ,ใบเตือน และอื่นๆ ) ที่สิ้นสุดในทุก ๆ 15 นาที [ช่วงเวลา] ของเวลาการแข่งขัน
   2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในเดิมพันสูง/ต่ำ ผลที่ชนะคือ สูง และถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ผลที่ชนะคือ ต่ำ
   3. ตัวอย่าง

    ในช่วงนาทีที่ 15 สูงต่ำ
    00:00–15:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 00:00 ถึง15:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15

    ในช่วงนาทีที่ 30สูงต่ำ
    15:01–30:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 15:01 ถึง 30:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30

    ในช่วงนาทีที่ 45 สูงต่ำ
    30:01–45:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 30:01 ถึง 45:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45

    ในช่วงนาทีที่ 60 สูงต่ำ
    45:01–60:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 45:01 ถึง 60:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60

    ในช่วงนาทีที่ 75สูงต่ำ
    60:01–75:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 60:01 ถึง 75:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75

    ในช่วงนาทีที่ 90สูงต่ำ
    75:01–90:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 75:01 ถึง 90:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
   4. สำหรับ 15 นาทีที่ระบุ สูงต่ำ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และ จำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
   5. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการเดิมพัน 15 นาทีที่ระบุ สูงต่ำ ซึ่งอยู่ในช่วงที่เล่นไม่เสร็จสิ้นจะถือว่าเป็นโมฆะแต่ถ้าในช่วง 15 นาทีที่ระบุ สูงต่ำที่กำหนดเล่นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลตามปกติ
   6. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายของเกมส์สดใน15 นาทีที่ระบุใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้น บิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน :เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง
   7. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายในการเดิมพันเกมส์สดของจำนวนลูกเตะมุม 15 นาทีที่ระบุใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้น บิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน : ช่วงเวลาลูกฟรีคิกอันตราย , ทีมที่กำลังรุกได้คองลูกในแดนหน้า และ การเตะจุดโทษ
   8. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายในการเดิมพันเกมส์สดของจำนวนรวมของใบเตือน 15 นาทีที่ระบุใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้น บิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน : ช่วงเวลาลูกฟรีคิกอันตราย , การเตะจุดโทษ,เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น ,เตะมุม ,ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีการอธิบาย ,ผู้เล่นมีการโต้เถียง และทะเลาะกัน
   9. สำหรับ 30:01-45:00 นาทีที่ระบุ และ 75:01 - 90:00 นาทีที่ระบุ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) ,สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และ จำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือ การทดเวลาใดๆ
  19. การเตะฟรีคิค (Free kick)
   1. ลูกฟรีคิกจะไม่ถูกนับ จนกว่าจะเกิดขึ้นจริง
   2. ลูกฟรีคิก หมายถึง การเตะลูกฟรีคิกทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม (ยกเว้นการเตะลูกโทษและการเตะลูกเข้าประตู)
   3. จำนวนลูกฟรีคิก
    1. แฮนดิแคป และ แฮนดิแคปครึ่งแรก
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิกมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ
     2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดที่ได้ลูกฟรีคิกมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของเกมส์ โดยรวมแต้มต่อใดๆ
     3. การเดิมพันครึ่งแรกแฮนดิแคปจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรกอย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกมส์
    2. สูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกฟรีคิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน
     2. สูง/ต่ำครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทายจำนวนรวมของลูกฟรีคิกที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในช่วงครึ่งแรกของการแข่ง
     3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือต่ำ
     4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   4. ฟรีคิกลูกแรก และฟรีคิกลูกแรกในช่วงครึ่งหลัง
    1. ฟรีคิกลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะฟรีคิกลูกแรกในการแข่งขัน
    2. ฟรีคิกลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะฟรีคิกลูกแรกในการแข่งขันช่วงครึ่งหลัง
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกฟรีคิกลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกฟรีคิคกลูกแรกจะเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดให้ถือเป็นโมฆะ
   5. ฟรีคิกลูกสุดท้าย
    1. ฟรีคิกลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะฟรีคิกลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
    2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดให้ถือเป็นโมฆะ
   6. ลูกฟรีคิกถัดไป
    1. ลูกฟรีคิกถัดไป เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้รับลูกฟรีคิกถัดไป
    2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลหากว่ามีการเตะลูกฟรีคิกไปแล้ว
  20. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตู
   1. ทีมตรงข่ามจะได้ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตู ถ้าหากลูกบอลข้ามพ้นเส้นข้าง ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสตัวผู้เล่นของฝ่ายรุก
   2. ไม่นับลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูที่เกิดขึ้นหลังจากที่เซฟประตูได้
   3. จำนวนลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตู
    1. แฮนดิแคป และ แฮนดิแคปครึ่งแรก
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูมากที่สุดในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงแฮนดิแคป ใดๆ
     2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงแฮนดิแคปใดๆ
     3. การเดิมพันแฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรก อย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกม
    2. ูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขัน
     2. สูง/ต่ำครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทายจำนวนลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในช่วงครึ่งแรก
     3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือต่ำ
     4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   4. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกแรก และลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกแรกในครึ่งหลัง
    1. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรกในการแข่งขัน
    2. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกแรกในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายทำลูกตั้งเตะเป็นทีมแรกในครึ่งที่ 2 ของการแข่งขัน
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดให้ถือเป็นโมฆะ
   5. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกสุดท้าย
    1. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิกลูกสุดท้าย ในการแข่งขัน
    2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดให้ถือเป็นโมฆะ
   6. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูถัดไป
    1. ลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูถัดไป เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้รับลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูถัดไป
    2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลถ้าหากว่าลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูได้เกืดขึ้นแล้ว
  21. การทุ่มลูก
   1. การทุ่มลูกจะถูกตัดสินให้กับทีม ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นข้าง ซึ่งเป็นผลมาจาก การสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก
    1. ไม่นับลูกทุ่มที่ไม่ใช้ได้ แม้จะได้
   2. จำนวนลูกทุ่ม
    1. แฮนดิแคป และ แฮนดิแคปครึ่งแรก
     1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดระหว่างในการแข่งขัน ซึ่งรวมแต้มต่อใดๆ
     2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดในครึ่งแรก ซึ่งรวมแต้มต่อใดๆ
     3. แฮนดิแคปครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรก อย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกมส์
    2. สูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
     1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน
     2. สูง/ต่ำครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทายจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในช่วงครึ่งแรก
     3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนดผลชนะคือต่ำ
     4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว
   3. ลูกทุ่มลูกแรก และลูกทุ่มลูกแรกในครึ่งหลัง
    1. ลูกทุ่มลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกแรกในการแข่งขัน
    2. ลูกทุ่มลูกแรกในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายทุ่มบอลครั้งแรกในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน
    3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   4. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย
    1. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกสุดท้ายในการแข่งขัน
    2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
   5. ทุ่มลูกถัดไป
    1. ทุ่มลูกถัดไปเป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้รับลูกทุ่มถัดไปในการแข่งขัน
    2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลหากว่าลูกทุ่มที่ได้รับมีการทุ่มไปแล้ว
  22. สูงต่ำ เฉพาะ 10 นาที
   1. สูง/ต่ำ เฉพาะ 10 นาที หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินจากแต้มทั้งหมด (จากประตู, ลูกเตะมุม ,เกมส์ ,ใบเตือน และอื่นๆ ) ที่สิ้นสุดในทุก ๆ 15 นาที [ช่วงเวลา] ของเวลาการแข่งขัน
   2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในเดิมพันสูง/ต่ำ ผลที่ชนะคือ สูง และถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ผลที่ชนะคือ ต่ำ
   3. ตัวอย่างเช่น:

    10 นาที สูง/ต่ำ
    00:00 – 10:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 00:00 ถึง 10:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่10

    20 นาที สูง/ต่ำ
    10:01 – 20:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 10:01 ถึง 20:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 20

    30 นาที สูง/ต่ำ
    20:01 – 30:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 20:01 ถึง30:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 30

    40นาที สูง/ต่ำ
    30:01 – 40:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 30:01 ถึง 40:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 40

    60นาที สูง/ต่ำ
    50:01 – 60:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 50:01 ถึง 60:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 60

    70นาที สูง/ต่ำ
    60:01 – 70:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 60:01 ถึง 70:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 70

    80นาที สูง/ต่ำ
    70:01 – 80:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 70:01 ถึง 80:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 80

    90นาที สูง/ต่ำ
    80:01 – 90:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 80:01 ถึง 90:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 90
   4. สำหรับ สูงต่ำ เฉพาะ 10 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) จำนวนลูกเตะมุม (การได้ลูกเตะมุม) และจำนวนรวมของใบเหลือง/แดง (ใบเหลือง/แดง จะถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม อย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
   5. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพัน สูงต่ำ เฉพาะ 10 นาทีที่ยังซึ่งไม่เสร็จสิ้นจะถือเป็นโมฆะ แต่ถ้าการเดิมสูงต่ำ เฉพาะ 10 นาทีเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลได้/เสีย
   6. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายของเกมสดในการเดิมพันสูงต่ำ เฉพาะ 10 นาที ไม่ว่าการกระทำใดๆที่เกินกว่าที่กล่าวถึงจะถือเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้นตั๋วเดิมพันคงค้างจะถือว่ามีผลอยู่ : เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง
   7. สำหรับ 80:01 - 90:00 นาทีที่ระบุ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) ,สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และจำนวนรวมของบิลเดิมพัน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม)ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือการทดเวลาใดๆ
  23. ช่องคะแนน
   1. การวางตำแหน่งเดียวในการเลือกช่องสำหรับชุดทั้งหมดของคะแนน/ส่วนต่างประตู/ประตูรวมที่มีอย่างน้อยสาม (3) ผลลัพธ์ และสูงสุดไม่เกินห้า (5) ผลลัพธ์ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามเวลาจริง
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   3. ช่องคะแนนแฮนดิแคป
    1. ช่อง แต้มชนะ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะชนะการแข่งขันด้วยชุดส่วนต่างประตูชนะที่แตกต่าง และอัตราต่อรองจะอยู่ในแต่ละผลลัพธ์ระหว่างทีมเหย้าหรือทีมเยือน
    2. ตัวเลือกที่มีให้สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ได้แก่
     • ทีมเหย้า
     • ทีมเยือน
    3. สำหรับคะแนนที่เกินกว่าช่วงที่กำหนดไว้ อัตราเดิมพันชนะหรือแพ้สูงสุดจะนำมาใช้เพื่อคำนวณจำนวนเงินที่จ่ายหรือที่เสีย
     ตัวอย่างช่องคะแนนแฮนดิแคป:
     ลิเวอร์พูล (ทีมเหย้า) พบกับ เชลซี (ทีมเยือน) ในรายการ อังกฤษ พรีเมียร์ลีก
     แต้มชนะ 2 1 Draw -1 -2
     ทีมเหย้า 4.13 1.4 0.00 -2.01 -5.92
     ทีมเยือน -5.11 -1.73 0.00 1.62 4.80

     หากตัวเลือกเดิมพันผู้เล่นคือทีมเหย้ามีการวางเดิมพัน 100 เหรียญสหรัฐ ผลการแข่งขันและผลตอบแทนผลลัพธ์จะเป็นดังนี้
     หากผลการแข่งขันคือ 0-0 หรือคะแนนใด ๆ ที่เป็นผลให้การแข่งขันเสมอกัน อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 0 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 0 = 0 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 1-0 ทีมเหย้าชนะด้วย 1 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 1.40 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 1.40 = 140 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 2-0 ทีมเหย้าชนะด้วย 2 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 4.13 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 4.13 = 413 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 3-0 ทีมเหย้าชนะด้วย 3 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 4.13 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 4.13 = 413 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายการ 2.2.23.3.3)
     หากผลการแข่งขันคือ 0-1 ทีมเยือนชนะด้วย 1 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -2.01 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -2.01 = -201 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 0-2 ทีมเยือนชนะด้วย 2 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -5.92 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -5.92 = -592 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 0-3 ทีมเยือนชนะด้วย 3 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -5.92 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -5.92 = -592 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายการ 2.2.23.3.3)

     หากตัวเลือกเดิมพันผู้เล่นคือทีมเยือนมีการวางเดิมพัน 100 เหรียญสหรัฐ ผลการแข่งขันและผลตอบแทนผลลัพธ์จะเป็นดังนี้
     หากผลการแข่งขันคือ 0-0 เสมอระหว่างทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 0 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 0 = 0 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 0-1 ทีมเยือนชนะด้วย 1 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 1.62 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 1.62 = 162 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 0-2 ทีมเยือนชนะด้วย 2 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 4.80 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 4.80 = 480 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 0-3 ทีมเยือนชนะด้วย 3 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 4.80 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 4.80 = 480 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายการ 2.2.23.3.3)
     หากผลการแข่งขันคือ 1-0 ทีมเหย้าชนะด้วย 1 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -1.73 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -1.73 = -173 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 2-0 ทีมเหย้าชนะด้วย 2 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -5.11 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -5.11 = -511 เหรียญสหรัฐ
     หากผลการแข่งขันคือ 3-0 ทีมเหย้าชนะด้วย 3 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -5.11 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -5.11 = -511 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายการ 2.2.23.3.3)
   4. ช่องคะแนนสูง/ต่ำ
    1. ช่อง ประตูรวม หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายคะแนนประตูรวมของทีมเหย้าและทีมเยือนด้วยชุดประตูรวม และอัตราต่อรองที่แตกต่างกันจะอยู่ในแต่ละผลลัพธ์
    2. ตัวเลือกที่มีให้สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ได้แก่
     • เสมอ/มากกว่า
     • เสมอ/น้อยกว่า
    3. สำหรับคะแนนที่เกินกว่าช่วงที่กำหนดไว้ อัตราเดิมพันชนะหรือแพ้สูงสุดจะนำมาใช้เพื่อคำนวณจำนวนเงินที่จ่ายหรือที่เสีย
     ตัวอย่างช่องคะแนนสูง/ต่ำ:
     ลิเวอร์พูล (ทีมเหย้า) พบกับ เชลซี (ทีมเยือน) จากรายการ อังกฤษ พรีเมียร์ลีก

     ประตูรวม 1 2 3 4 5
     เสมอ/มากกว่า -4.27 -1.68 0.96 2.53 6.42
     เสมอ/น้อยกว่า 4.05 1.60 -1.06 -2.66 -6.76

     หากตัวเลือกเดิมพันผู้เล่นคือสูงมีการวางเดิมพัน 100 เหรียญสหรัฐ ผลการแข่งขันและผลตอบแทนผลลัพธ์จะเป็นดังนี้
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 0 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -4.27 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -4.27 = -427 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายการ 2.2.23.4.3)
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 1 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -4.27 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -4.27 = -427 เหรียญสหรัฐ
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 2 ประตู อัตราเดิมพันแพ้ของผู้เล่นคือ -1.68 เงินที่เสียคือ 100 เหรียญสหรัฐ x -1.68 = -168 เหรียญสหรัฐ
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 3 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 0.96 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 0.96 = 96 เหรียญสหรัฐ
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 4 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 2.53 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 2.53 = 253 เหรียญสหรัฐ
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 5 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 6.42 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 6.42 = 642 เหรียญสหรัฐ
     หากจำนวนประตูที่ยิงได้เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือ 6 ประตู อัตราเดิมพันชนะของผู้เล่นคือ 6.42 รางวัลคือ 100 เหรียญสหรัฐ x 6.42 = 642 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลอ้างอิงสำหรับรายการ 2.2.23.4.3)
  24. ผู้ทำประตูสูงสุด
   1. ผู้ทำประตูสูงสุดของลีก
    1. ผู้ทำประตูสูงสุดของลีก หมายถึง การเดิมพันว่าผู้เล่นคนใดที่จะทำประตูได้มากสุดภายในฤดูกาลปกติของลีก
    2. กรณที่ผู้เล่นเข้าร่วมในคลับอื่นๆภายในลีกเดิม ช่วงกลางฤดูกาล การทำประตูทั้งหมดในช่วงที่เล่นคลับอื่นๆ จะถูกนำมาคำนวนในจำนวนประตูรวมทั้งหมด แต่ถ้าผู้เล่นทำประตูได้ ในการแข่งขันอื่นๆ (นอกเหนือจากลีกเดิม) ประตูดังกล่าว จะไม่ถูกนำมาคำนวน
    3. การทำประตูใดๆ ในรอบการแข่ง "เพลย์ออฟ" และ การยิง "ลูกโทษ" จะไม่ถูกนำมาคำนวน
    4. การยิงเข้าประตูตนเอง จะไม่ถูกนำมาคำนวนในจำนวนประตูรวมของผู้เล่น
    5. การเดิมพัน "ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่ง" จะยังคงมีผลปกติ ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นคนใดก็ตามที่ชื่อไม่ได้อยู่ในรายชื่อตัวจริง สำหรับลีกฤดูกาลปัจจุบัน
    6. ถ้าผู้เล่นถอนตัว หรือ ถูกย้ายไปเล่น ให้กับคลับ/ลีกอื่นๆ ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล การเดิมพันประเภท "ผู้เล่นถอนตัว/ผู้เล่นถูกย้าย" จะถือเป็นโมฆะ และคืนเงินเดิมพัน
    7. กรณีที่มี "เดดฮีท" ราคาน้ำที่จ่าย (อาจจะได้น้อยกว่าที่เดิมพัน) เนื่องจาก จะถูกแบ่งไปยังผู้ชนะทั้งหมด และการจ่ายนี้ จะรวมถึงการคืนทุนเดิมพัน
   2. ผู้ทำประตูสูงสุดในเหตุการณ์ หรือ ทัวร์นาเมนต์
    1. ผู้ทำประตูสูงสุดในเหตุการณ์ หรือ ทัวร์นาเมนต์ หมายถึง การเดิมพันว่าผู้เล่นคนใดจะทำประตูสูงสุดใน หนึ่งทัวร์นาเมนต์ หรือ เหตุการณ์
    2. การยิงเข้าประตูตนเอง และได้ประตูจากการยิงลูกโทษ จะไม่นำมาคำนวนในจำนวนประตูรวม อย่างไรก็ตาม การได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ จะนำมาคำนวน กับประตูรวมของผู้เล่น
    3. การเดิมพัน "ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่ง" จะยังคงมีผลปกติ ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นคนใดก็ตามที่ชื่อไม่ได้อยู่ในรายชื่อตัวจริง สำหรับทัวร์นาเมนต์ หรือ เหตุกาณ์ นั้นๆ
    4. ถ้าผู้เล่นถอนตัว หรือ ถูกย้ายไปเล่น ให้กับคลับอื่น ในเหตุการณ์หรือทัวร์นาเมนต์อื่น ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์หรือเหตุการณ์นั้นๆ การเดิมพันประเภท "ผู้เล่นถอนตัว หรือ ผู้เล่นถูกย้าย" จะถือเป็นโมฆะ และคืนเงินเดิมพัน
    5. กรณีที่มี "เดดฮีท" ราคาน้ำที่จ่าย (อาจจะได้น้อยกว่าที่เดิมพัน) เนื่องจาก จะถูกแบ่งไปยังผู้ชนะทั้งหมด และการจ่ายนี้ จะรวมถึงการคืนทุนเดิมพัน
   3. ตัดสินตัวต่อตัว ในแมทต์ สำหรับผู้ทำประตูสูงสุด
    1. การทำลูกเข้าประตูตัวเอง กับสกอร์ของการเตะลูกโทษทั้งหมด จะไม่นำมานับเป็นสกอร์ในการเดิมพัน สำหรับการเดิมพันนี้ จะไม่รวมการต่อเวลาพิเศษ
    2. หากผู้เล่นไม่เริ่มเล่น / เล่นในแมตท์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
    3. ผลการประกาศอย่างเป็นทางการถือเป็นการตัดสินสิ้นสุดในการแข่งขันต่อแมทต์
  25. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
   1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บคือช่วงเวลาการแข่งขันที่เสริมเข้ามาเพื่อชดเชยเวลาที่หยุดเนื่องจากผู้เล่นได้รับบาดเจ็บในระหว่าง
    การแข่งขันช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจบเกมส์ของครึ่งหลัง เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้:

    ไม่มี
    1 นาที
    2 นาที
    3 นาที
    4 นาทีหรือมากกว่า
   2. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก
    1. เดิมพันทั้งหมดจะต้องอยู่ในช่วงเวลาการแข่งขัน 45 นาทีโดยไม่รวมต่อเวลาพิเศษ เดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดย ผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 45 นาทีหรือจบครึ่งแรก
    2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรก, เดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก จะถือเป็นโมฆะและเงินเดิมพันจะถูกคืนไปยังบัญชีของสมาชิก
   3. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง
    1. เดิมพันทั้งหมดจะต้องอยู่ในช่วงการแข่งขัน 90 นาทีโดยไม่รวมต่อเวลาพิเศษ เดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดย ผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 90 นาทีหรือจบครึ่งหลัง
    2. หากการแข่งขันถูกยกเลิก เดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก จะถือเป็นโมฆะและเงินเดิมพันจะถูกคืนไปยังบัญชีของสมาชิก
   4. บริษัท จะตัดสินเดิมพันจากผลอย่างเป็นทางการ โดยผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน
  26. การเดิมพันสองโอกาส สองโอกาสครึ่งแรก และสองโอกาสครึ่งหลัง (Double Chance)
   1. ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:

    1 หรือ X – ถ้าผลคือเจ้าบ้านชนะหรือเสมอ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
    X หรือ 2 – ถ้าผลคือเสมอหรือทีมเยือนชนะ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
    1 หรือ 2 - ถ้าผลคือเจ้าบ้านหรือทีมเยือนชนะ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ

    ถ้าแมทช์นี้เล่นที่สถานที่ที่เป็นกลาง ทีมที่ถูกแสดงชื่อไว้ก่อนจะถือว่าเป็นทีมเจ้าบ้าน สำหรับจุดประสงค์เพื่อการวางเดิมพัน
  27. เสมอ ไม่มีเดิมพัน, เดิมพันแบบเสมอกันคืนเงินครึ่งแรก และเดิมพันแบบเสมอกันคืนเงินครึ่งหลัง
   1. เดิมพันแบบเสมอคืนเงิน หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะในนัดการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติเสมอกันจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด
   2. เดิมพันแบบเสมอคืนเงินครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติของครึ่งแรกเป็นเสมอ จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด
   3. เดิมพันแบบเสมอคืนเงินครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะนับเฉพาะครึ่งหลังของนัดการแข่งขันเท่านั้น ถ้าผลของเวลาปกติของครึ่งหลังคือเสมอ จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด.
  28. ทั้งคู่/หนึ่งข้าง /ไม่มีทีมได้ ประตู

   ทั้งคู่= ทั้ง 2ทีม มีประตูเกิดขึ้น.
   หนึ่งข้าง= ทีมฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีการทำประตู
   ไม่มี= ทั้งสองทีมไม่มีประตูเกิดขึ้น
   1. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ โดยเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน"ไม่มีทีมได้ประต" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน"ทั้งค" และ"หนึ่งข้าง" จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน"ไม่มีทีมได้ประตู" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน"ทั้งค" และ"หนึ่งข้าง" จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันจะยังคงมีผลอยู่ แต่ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีประตูเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

    กฏที่ 1:
    ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน = 0(1, 2..:0)
    ทั้งคู่ - คืนเงิน
    หนึ่งข้าง - คืนเงิน
    ไม่มีทีมได้ประตู - เสีย

    กฏที่ 2:
    ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
    ทั้งคู่ -ชนะ
    หนึ่งข้าง - เสีย
    ไม่มีทีมได้ประตู - เสีย

    กฏที่ 3:
    ประตูเจ้าบ้าน=0, ประตูทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…)
    ทั้งคู่ -คืนเงิน
    หนึ่งข้าง - คืนเงิน
    ไม่มีทีมได้ประตู - เสีย
  29. ทูวิน ทูนิล (TO WIN TO NIL)
   1. เป็นการทำนายว่า ทีมที่คุณเลือกเดิมพันจะสามารถชนะการแข่งขันได้โดยที่ไม่เสียประตูใดๆ หลังจากจบการแข่งขันในเวลาปกติ หรือในช่วงเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่รวมการต่ดเวลาหรือยิงลูกโทษ
   2. 2.2.29.2 ถ้าหากมีการยกเลิกการแข่งขันภายหลังจากที่ทีมเจ้าบ้านทำประตูได้แต่เพียงฝ่ายเดียว การเดิมพัน "ทีมเยือน" (Away) จะยังเป็นผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน" (Home) จะเป็นโมฆะ ถ้าหากทีมเยือนทำประตูได้แต่เพียงฝ่ายเดียว การเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน" (Home) จะยังเป็นผลอยู่ ส่วนการเดิมพัน "ทีมเยือน" (Away) จะเป็นโมฆะ แต่ถ้าหากทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนสามารถทำประตูได้ทั้งคู่ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นผลอยู่ และในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตูใดๆ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

    กติกาข้อที่ 1:
    คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
    เจ้าบ้าน–คืนเงิน ทีมเยือน–แพ้

    กติกาข้อที่ 2:
    คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
    เจ้าบ้าน–แพ้ ทีมเยือน–แพ้

    กติกาข้อที่ 3:
    คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…)
    เจ้าบ้าน–แพ้ ทีมเยือน–คืนเงิน
  30. แฮนดิแคป 3 ทาง และแฮนดิแคป 3 ทางครึ่งแรก
   1. เป็นการเล่นที่ไม่ว่า การทายของคุณที่เลือกชนะเกมส์โดยที่ไม่มีประตูหลังจากการเตะในเวลาการแข่งขัน หรือ จบเกมส์ตามตาราง ไม่รวมต่อเวลา หรือ ยิงลูกโทษ ก็ตาม
   2. แฮนดิแคป 3 ทางครึ่งแรก หมายถึงการตัดสินจะเป็นไปตามโอกาสความเป็นไปได้ที่แสดงอยู่ โดยใช้แต้มจริงในครึ่งแรกของการแข่งกันที่ปรับไว้สำหรับแฮนดิแคป

    ทีมเหย้า (-1) ทีมเหย้าต้องชนะด้วยการทำ 2 ประตูหรือมากกว่า
    เสมอ (+1) ทีมเหย้าชนะด้วย 1 ประตูถ้วน
    ทีมเยือน (+1) ทีมเยือนชนะหรือเสมอ
  31. ชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง (To Win Either Half)
   1. ทายว่าทีมที่คุณเลือกจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้าม ในช่วงครึ่งการแข่งขันใดหนึ่งของทั้งสองช่วงของการแข่งขันได้หรือไม่
   2. ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
    1. ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   3. ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
    1. ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  32. ชนะทั้ง 2 ครึ่ง
   1. ทำนายว่าทีมที่คุณเลือกจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามในแต่ละครึ่งของการแข่งขันได้หรือไม่

    ตัวอย่างเช่น : ถ้าทีมที่คุณเลือกทำประตูได้ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และการแข่งขันนี้จบลงที่ 1-0 แม้ว่าครึ่งแรกจะชนะด้วยผล 1-0 แต่คะแนนในช่วงครึ่งที่สองที่แข่งขันภายใน 45 นาที เท่ากับ 0-0 ย่อมหมายถึงผลเสมอ ในกรณีนี้ เราจะถือว่ามีเพียงครึ่งแรกเท่านั้นถือว่า ‘ชนะ’ ดังนั้นเดิมพันนี้จะนับว่าเป็นการเสียบิล
   2. ทีมเจ้าบ้านชนะทั้ง 2 ครึ่ง
    1. ทีมเจ้าบ้านชนะทั้ง 2 ครึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามในแต่ละครึ่งของการแข่งขันได้หรือไม่
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   3. ทีมเยือนชนะชนะทั้ง 2 ครึ่ง
    1. ทีมเยือนชนะทั้ง 2 ครึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามในแต่ละครึ่งของการแข่งขันได้หรือไม่
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  33. ทีมที่ทำประตูได้มากสุด และทีมที่ทำประตูได้น้อยสุด
   1. ทีมที่ทำประตูได้มากสุด
    1. ทีมที่ทำประตูได้มากสุดเป็นผู้ชนะ
    2. จะไม่นับผลต่างประตู
    3. ถ้าทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน

     ตัวอย่าง:
     แมนฯ ซิตี้ 4 สวอนซี 4
     ลิเวอร์พูล 4 ซันเดอร์แลนด์ 1
     ลิเวอร์พูล แมนฯ ซิตี้ และสวอนซีเป็นผู้ชนะ
   2. ทีมที่ทำประตูได้น้อยสุด
    1. ทีมที่ทำประตูได้น้อยสุดเป็นผู้ชนะ
    2. ผลต่างประตูไม่นับ
    3. ถ้าทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน
   3. เดิมพันสำหรับทีมที่มีการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน แต่ไม่ได้กลับมาแข่งขันใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท จะถือเป็นโมฆะ
   4. จะไม่นับประตูจากการยิงลูกโทษ
   5. สำหรับตลาดที่อ้างอิงถึงการแข่งขัน จะนับการทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ
   6. สำหรับตลาดที่อ้างอิงถึงการแข่งขันการแข่งขันหลายกลุ่ม จะไม่นับการทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ
  34. ประตูรวมที่แน่นอน, ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งแรก และประตูรวมที่แน่นอนครึ่งหลัง
   1. ประตูรวมที่แน่นอนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
   2. ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
   3. ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมนับเฉพาะครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   5. ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าและประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรก
    1. ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเหย้าในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    2. ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   6. ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนและประตูที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรก
    1. ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเยือนในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
    2. ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   7. ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งเวลา/เต็มเวลา
    1. ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่แน่นอนที่ทั้งสองทีมยิงได้ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และจำนวนประตูที่แน่นอนที่ทั้งสองทีมยิงได้เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติของการแข่งขัน
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  35. ทำนายผลคะแนน กลุ่ม
   1. ทำนายผลคะแนน กลุ่ม หมายถึง การเดิมพัน ทีมที่ระบุ จะได้คะแนนรวมเท่าไหร่ อ้างอิงคะแนนจาก สิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมดของทุกทีมในกลุ่ม
  36. ทำนายผลคะแนนสูงสุด กลุ่ม
   1. หมายถึง การเดิมพัน แบบทำนายผลจำนวนประตูรวมของกลุ่ม ในวันที่กำหนดไว้
   2. ถ้าในกลุ่ม มีลำดับหรือจำนวนประตูเท่ากัน จะมีการเปิดใช้ กฎ เดดฮีท

    ตัวอย่าง
    กลุ่ม A
    Poland -vs- Greece มีประตู 2 -1 ประตูรวม คือ 3 ประตู
    Russia -vs- Czech มีประตู 3 -2 ประตูรวม คือ 5 ประตู
    กลุ่ม A ประตูรวม คือ 8 ประตู
    กลุ่ม B ประตูรวม คือ 7 ประตู
    กลุ่ม C ประตูรวม คือ 7 ประตู
    กลุ่ม D ประตูรวม คือ 6 ประตู
    กลุ่ม Aคือ ผู้ชนะ
  37. คะแนนในทีมของกลุ่ม
   1. หมายถึง การเดิมพัน แบบทำนาย การจัดอันดับทีมทั้งหมด ว่าทีมไหนจะอยู่ในอันดับแรกและอันดับสอง ของกลุ่มทีมเหล่านั้นตามลำดับที่ระบุไว้ อ้างอิง เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมดของทุกทีมในกลุ่ม

    ตัวอย่างเช่น
    คะแนนรวม ของทีม X คือ 5 แต้ม
    ถ้าวางเดิมพัน ดังนี้
    ต่ำกว่า 3 แต้ม คือ เสีย
    รวมระหว่าง 3-4 แต้ม คือ เสีย
    มากกว่า 4 แต้ม คือ ชนะ
  38. ทายผลกลุ่มตรง
   1. หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายผลทีมที่จะได้ที่หนึ่งและที่สอง เป็นลำดับแบบเฉพาะเจาะจง สำหรับทีมที่ยังคงอยู่ในกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของการเล่นแบบกลุ่ม
  39. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ สูง ต่ำ
   1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก สูง ต่ำ
    1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก สูง / ต่ำ:หมายถึงการเดิมพันสูง / ต่ำ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
    2. หากผลรวมประตูมากกว่า ราคาสูงต่ำที่กำเนิด แล้วชนะคือ สูง แต่หากผลรวมน้อยกว่า ราคาสูงต่ำที่กำเนิดแล้วชนะคือ ต่ำ
    3. การเดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดยผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่ หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 45 นาทีหรือจบครึ่งแรก
   2. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง สูง ต่ำ
    1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง สูง / ต่ำ หมายถึงการเดิมพันสูง / ต่ำ ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง
    2. หากผลรวมมากกว่าราคาสูงต่ำที่กำเนิดแล้วชนะคือ สูง แต่หากผลรวมน้อยกว่าราคาสูงต่ำที่กำเนิด แล้วชนะคือ ต่ำ
    3. การเดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดยผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่ หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 90 นาทีหรือจบเกมส์
  40. ประตูแรก
   1. หมายถึง การทำนายว่าประตูแรกของการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากทีมใดก็ทีมหนึ่ง ได้ประตูจากวิธิใด
    1. ฟรีคิก – ประตูที่เกิดขึ้นจากโดยตรงจากลูกฟรีคิก รวมไปถึงประตูที่ยิงได้จากผู้ที่ยิงลูกฟรีคิกแบบเบี่ยง/ชิ่งกระทบ และประตูที่ได้จากการยิงลูกเตะมุม
    2. การยิงลูกโทษ – ประตูที่เกิดขึ้นจากโดยตรงจากลูกโทษ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ยิงจุดโทษในฐานะผู้ทำคะแนน
    3. การเตะลูกเข้าประตูตัวเอง – ประตูใดๆ ที่ถูกประกาศว่าเป็นการเตะลูกเข้าประตูตัวเอ
    4. การใช้ศีรษะโหม่งลูก – ผู้ทำแต้มต้องใช้ศรีษะในการโหม่งลูกเท่านั้น
    5. การยิง – เป็นประเภทการทำประตูทั้งหมด ยกเว้นวิธีตามข้างต้นที่ได้กล่าวไป
    6. ไม่มีประตู
   2. บริษัทจะสรุปผลตามที่ประกาศอย่างเป็นทางการที่จัดทำขึ้นโดยผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันนั้นๆ
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  41. ยิงลูกโทษ – จะได้ประตุจากการยิงลูกโทษหรือไม่
   1. หมายถึง การทายว่าผู้เล่นที่ยิงจุดโทษ จะได้ประตูจากการยิงลูกโทษนั้นๆ หรือไม่
   2. หากไม่มีการยิงลูกโทษใดๆ เราจะคืนเงินเดิมพันบิลทั้งหมด
  42. ทายผลแบบควบคู่ (Dual Forecast)
   1. ทายผลเป็นคู่ หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายว่า 2 ทีมใด จะได้ตำแหน่ง 2 อันดับแรกของการแข่งขันหลังจากที่การแข่งขันได้สิ้นสุดลง โดยไม่ต้องคำนึงว่าทีมใดจะได้อันดับที่ 1 หรือ 2
  43. การทายผลโดยตรง (Straight Forecast)
   1. ทายผลเป็นคู่ หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายว่า 2 ทีมใด จะได้ตำแหน่ง 2 อันดับแรกของการแข่งขันหลังจากที่การแข่งขันได้สิ้นสุดลง โดยต้องคำนึงถึงอันดับที่แน่นอนของทีมที่จะได้อันดับที่ 1 หรือ 2
  44. การทายทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด
   1. การทายทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด หมายถึง การทายว่าทีมใดที่จะมาถึงตำแหน่งทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด (Top Newcomer) ของรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ "ทีมน้องใหม่ (Newcomer)" คือทีมที่เพิ่งถูกเลื่อนตำแหน่งใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าร่วมรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์
  45. การทายผลผู้ชนะระดับภูมิภาค
   1. การทายผลผู้ชนะระดับภูมิภาค หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลผู้ชนะของรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์จากภูมิภาคนั้น ๆ
    ถือว่าจะได้ผลการแข่งขันทั้งหมด เมื่อผลอย่างเป็นทางการถูกประกาศผลในช่วงสิ้นสุดของการแข่งขันทัวนาเม้นท์โดยองค์กรกำกับดูแล
  46. เจ้าบ้าน ไม่มีเดิมพัน
   1. ทายผลเสมอหรือทีมเยือนจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาโดยเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะ เงินเดิมพันทั้งหมด จะจ่ายคืนให้ผู้เล่น
  47. ทีมเยือน ไม่มีเดิมพัน
   1. ทายผลเสมอหรือเจ้าบ้านจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาโดยทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะ เงินเดิมพันทั้งหมดจะจ่ายคืนให้ผู้เล่น
  48. เสมอ/ไม่เสมอ
   1. ทายผลเป็นเสมอหรือไม่เสมอจากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขัน
  49. คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งแรกและครึ่งหลัง
   1. ทายผลสกอร์ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันโดยทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันของครึ่งแรก
   2. คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งหลัง หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  50. ผลที่จบ และ จำนวนประตูรวม
   1. ผลที่จบ และ จำนวนประตูรวม หมายถึงการเดิมพันทายผลสองตลาดเดิมพัน ในการเดิมพันเดียว
    a.) ทายว่าการแข่งขันนี้ จะมีผลที่จบเป็นอย่างไร ระหว่าง เจ้าบ้านชนะ หรือ ทีมเยือนชนะ หรือ เสมอกัน และ
    b.) ทายว่าการแข่งขันนี้ จะมีจำนวนประตูรวมตอนจบเกมส์ เป็นสูงหรือต่ำ
   2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพันดังนี้
    • เจ้าบ้านและสูง – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เจ้าบ้านชนะ และจำนวนประตูรวมคือ สูงกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
    • เจ้าบ้านและสูง – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เจ้าบ้านชนะ และจำนวนประตูรวมคือ ต่ำกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
    • เจ้าบ้านและสูง –การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ ทีมเยือนชนะ และจำนวนประตูรวมคือ สูงกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
    • เจ้าบ้านและสูง - การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ ทีมเยือนชนะ และจำนวนประตูรวมคือ ต่ำกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
    • เจ้าบ้านและสูง – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เสมอกัน และจำนวนประตูรวมคือ สูงกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
    • เจ้าบ้านและสูง – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เสมอกัน และจำนวนประตูรวมคือ ต่ำกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  51. ทีมใดจะกลับมาชนะหลังถูกนำ
   1. ทีมใดจะชนะในช่วงท้ายเกมส์ หมายถึง การเดิมพันว่า ทีมที่กำลังแพ้/เป็นรองในระหว่างการแข่งขัน แต่สามารถกลับมาชนะการแข่งขันได้ในช่วงท้ายเกมตอนจบเกม 90 นาที
  52. ผู้ทำประตูคนแรก
   1. ผู้ทำประตูคนแรก หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายชื่อผุ้เล่นที่จะทำประตูได้เป็นคนแรกในการแข่งขัน
   2. การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่มีส่วนในนัดการแข่งขันหรือผู้ที่เข้ามาเป็นตัวแทนเฉพาะหลังจากการทำคะแนนในประตูแรกจะถือว่าเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
   3. การเตะลูกเข้าประตูตัวเองไม่นับว่าเป็นประตูแรกในกรณีนี้จะถือว่าผู้เล่นคนต่อไปที่ทำคะแนนคือผู้ทำประตูแรก
   4. การวางเดิมพัน "ไม่มีผู้ทำประต" จะชนะถ้าไม่มีผู้ใดทำประตูในการแข่งขันกรณีที่มีเฉพาะการเตะลูกเข้าประตูตัวเองถือว่าการเดิมพัน "ไม่มีผู้ทำประต" ชนะ
   5. การเดิมพันผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามก่อนการทำประตูแรกจะถือว่าแพ้
   6. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  53. ทีมแรกที่ทำคะแนนและทีมสุดท้ายที่ทำคะแนน
   1. ทีมแรกที่ทำคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะทำคะแนนประตูแรกภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
   2. ถ้าหากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่มีประตูเกิดขึ้น 2 ประตูแล้ว, การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลอยู่
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  54. ทีมแรกที่ทำคะแนน 2 ประตูและทีมแรกที่ทำคะแนน 3 ประตู
   1. ทีมแรกที่ทำคะแนน 2 ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่ทำคะแนนสอง (2) ประตูภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
   2. ทีมแรกที่ทำคะแนน 3 ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่ทำคะแนนสาม (3) ประตูภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน
   3. ตัวเลือกการเดิมพันคือ
    • ทีมเหย้า
    • ทีมเยือน
    • ไม่มีข้อใด
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  55. เวลาของประตูแรก
   1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ในช่วงเวลาใดจะมีประตูแรกเกิดขึ้น
    1. เวลาของประตูแรก (10 นาที) หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลว่าจะมีการทำประตูแรกในวงเล็บ 10 นาทีใด
    2. เวลาของประตูแรก (15 นาที) หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลว่าจะมีการทำประตูแรกในวงเล็บ 15 นาทีใด
   2. การเตะลูกเข้าประตูตัวเองจะนับว่าเป็นประตูแรก
   3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาต่อมา หลังจากที่มีการทำประตูแรกแล้วในระหว่างครึ่งแรก เดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล
  56. ทายว่าครึ่งใดที่จะเกิดประตูแรก
   1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ครึ่งเวลาใดจะมีประตูแรกเกิดขึ้นในการแข่งขัน
   2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
    • ครึ่งแรก
    • ครึ่งหลัง
    • ไม่มีประตู
   3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่มีประตูแรกเกิดขึ้นระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลอยู่
   4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาใดๆ ก่อนที่มีประตูแรกเกิดขึ้นแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  57. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน
   1. ทั้งสองทีมจะทำประตู/ผล หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า

    (A) การแข่งขันจะส่งผลให้ทั้งสองทีมทำแต้มได้หรือไม่ และ
    (B) การการแข่งขันนี้จะส่งผลให้ทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนชนะหรือเสมอหรือไม่
   2. มีตัวเลือกเพื่อวางเดิมพันดังต่อไปนี้

    ใช่ และ ทีมเจ้าบ้าน – ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และทีมเจ้าบ้านชนะ
    ใช่ และ ทีมเยือน - ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และทีมเยือนชนะ
    ใช่ และ เสมอ - ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และผลของการแข่งขันคือเสมอ
   3. ทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ได้ในครึ่งแรก หมายถึงการเดิมพันที่ทายผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนได้ในครึ่งแรกหรือไม่
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  58. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน
   1. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่
   2. สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ:
    • คี่/คี่
    • คี่/คี่
    • คี่/คี่
    • คี่/คี่
   3. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่นับรวมเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  59. ผลลัพธ์/ทีมแรกที่ได้ประตู
   1. ผลลัพธ์/ทีมแรกที่ได้ประตู หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะทำประตูได้เป็นทีมแรกและทายผลชนะหนึ่งในสามประเภทจากการแข่งขัน
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  60. ทีมเจ้าบ้านทำประตูแรกเกิดขึ้นในครึ่งเวลาใด
   1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ทีมเจ้าบ้านทำประตูแรกเกิดขึ้นในครึ่งเวลาใดในการแข่งขัน
   2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
    • ครึ่งแรก
    • ครึ่งหลัง
    • ไม่มีประตู
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  61. ทายผลครึ่งที่ทีมเยือนทำประตูแรก
   1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ทีมเจ้าบ้านทำประตูแรกเกิดขึ้นในครึ่งเวลาใดในการแข่งขัน
   2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
    • ครึ่งแรก
    • ครึ่งหลัง
    • ไม่มีประตู
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  62. การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15 แบบเจาะจง
   1. การเดิมพันนาทีที่ 15 แบบเจาะจง หมายถึงการเดิมพันเมื่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมเป็นฝ่ายได้เปรียบ ผู้ชนะเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีเดิมพันคะแนนหลังจากที่เพิ่มการเดิมพันลงบนผลของเกมตอนท้ายในนาทีที่ 15 (ช่วงของ) เวลาของการแข่งขัน
   2. ตัวอย่าง

    ในช่วงนาทีที่ 15แฮนดิแคป
    00:00–15:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 00:00 ถึง15:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15

    ในช่วงนาทีที่ 30แฮนดิแคป
    15:01–30:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 15:01ถึง 30:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30

    ในช่วงนาทีที่ 45 แฮนดิแคป
    30:01–45:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 30:01ถึง 45:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45

    ในช่วงนาทีที่ 60แฮนดิแคป
    45:01–60:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 45:01ถึง 60:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60

    ในช่วงนาทีที่ 75 แฮนดิแคป
    60:01–75:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 60:01ถึง 75:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75

    ในช่วงนาทีที่ 90แฮนดิแคป
    75:01–90:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 75:01ถึง 90:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90
   3. 15 นาทีที่ระบุแฮนดิแคปการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม)และจำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง/ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
   4. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพัน 15 นาทีที่ระบุ แฮนดิแคปซึ่งอยู่ในช่วงที่เล่นไม่เสร็จสิ้นจะถือว่าเป็นโมฆะ แต่ถ้าในช่วง 15 นาทีที่ระบุ แฮนดิแคปที่กำหนดเล่นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลตามปกติ
   5. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายของเกมส์สดใน15 นาทีที่ระบุแฮนดิแคปใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้นบิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน :เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง
   6. สำหรับ 30:01–45:00 นาทีที่ระบุ และ 75:01–90:00 นาทีที่ระบุการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู)สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และจำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง/ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือ การทดเวลาใดๆ
  63. แฟนตาซีแมทช์: ทีมแรกที่ทำประตู
   1. แฟนตาซีแมทช์:ทีมแรกที่ทำประตู หมายถึง ทายผลว่าทีมไหนจะทำประตูแรกได้ในแฟนตาซีแมทช

    ตัวอย่าง:
    การแข่งขัน : แมน ซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล ; เชลซี กับ แมน ยู
    แฟนตาซีแมทช์: แมน ซิตี้ กับ เชลซี
    แมน ซิตี้ ทำประตูแรกในนาทีที่25:10
    แชลซี ทำประตูแรกในนาทีที่25:48
    บิลชนะ : แมน ซิตี้
   2. ถ้ามีการทำประตูในเวลาเดียวกันทั้งสองแมทช์(นาทีและวินาที)หรือไม่มีประตูจากทั้งสองแมทช์,แฟนตาซีแมทซ์จะตัดสินเป็นเจ๊าหรือเสมอ
   3. ถ้าแมทช์ใดแมทช์หนึ่งเลื่อนการแข่งหรือยกเลิกการแข่งหลังจากที่อีกแมทช์เกิดประตูแรกแล้ว บิลทั้งหมดยังคงอยู่ ถ้าแมทช์ใดแมทช์หนึ่งเลื่อนการแข่งหรือยกเลิกการแข่งก่อนที่อีกแมทช์จะเกิดประตูแรกแล้วบิลทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

    ตัวอย่าง:
    การแข่งขัน : แมน ซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล ;เชลซี กับ แมน ยู
    แฟนตีซีแมทช : แมน ซิตี้ กับ เชลซี
    แมน ซิตี้ ทำประตูแรกในนาทีที่25:10
    การแข่งขันคู่เชลซี เลื่อนการแข่งขัน หรือ ยกเลิกก่อนนาทีที่25:10
    ผล :บิลเดิมพันคืนเงินทั้งหมด
   4. ถ้าทั้งสองแมทช์ยกเลิกการแข่งโดยไม่มีการทำประตู บิลทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ คืนเงินเดิมพัน
   5. ประตูใดๆที่เกิดในช่วงต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมานับรวม
  64. อันดับสูงสุดจากทีมยุโรป
   1. อันดับสูงสุดจากทีมยุโรป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากยุโรปทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA
   2. ถ้าทีมจากยุโรปสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมยุโรปอันดับสูงสุด
   3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากยุโรปมากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "ร้อนระอ" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
   4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมยุโรปอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของยุโรปออกจากการแข่งขัน
  65. อันดับสูงสุดจากทีมแอฟริกา
   1. อันดับสูงสุดจากทีมแอฟริก าหมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากแอฟริกาทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA
   2. ถ้าทีมจากอเมริกาใต้สองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด
   3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากอเมริกาใต้มากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "ร้อนระอ" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
   4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของอเมริกาใต้ออกจากการแข่งขัน
  66. ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด
   1. ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากแอฟริกาทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA
   2. ถ้าทีมจากแอฟริกาสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด
   3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากแอฟริกามากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "ร้อนระอ" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน
   4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมแอฟริกาอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของแอฟริกาออกจากการแข่งขัน
  67. ทั้งสองทีมทำคะแนน
   1. ทีมทั้งสองทำคะแนน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์การแข่งขันจะเป็นการทำคะแนนโดยทั้งสองทีมหรือไม่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  68. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก
   1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันครึ่งแรกหรือไม่
   2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งแรกแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า "ใช" จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า "ไม" จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  69. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งหลัง
   1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันครึ่งหลังหรือไม่
   2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งหลังแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า "ใช" จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า "ไม" จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  70. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง
   1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่ และทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าทั้งสองทีมทำคะแนนได้แล้วในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
  71. ทั้งสองทีมทำประตูได้/ประตูรวม และทั้งสองทีมทำประตูได้ในครึ่งแรก/ประตูรวม
   1. ทั้งสองทีมทำประตู/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนรวมของการยิงเข้าประตูในการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำประตูในการแข่งขันหรือไม่
   2. ทั้งสองทีมทำประตูได้ในครึ่งแรก/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดเดาจำนวนประตูทั้งหมดในการแข่งขัน และคาดเดาว่าทั้งสองทีมจะสามารถทำแต้มได้ในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  72. ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู
   1. ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก และจำนวนรวมของการยิงประตูได้ในครึ่งแรก
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง
  73. เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง
   1. เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  74. ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง
   1. ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  75. เดิมพันเฉพาะ 15 นาที 1X2
   1. การเดิม เดิมพันเฉพาะ 15 นาที 1X2 เป็นการเดิมพันโดยทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทางเมื่อสิ้นทุกๆ ช่วงเวลา 15นาที ของการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือ เสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)
   2. ตัวอย่าง:

    นาทีที่ 151X2
    ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 00:00 – 15:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 15

    นาทีที่ 301X2
    ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 15:01 – 30:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 30

    นาทีที่ 451X2
    ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 30:01 – 45:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 45

    นาทีที่ 601X2
    ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 45:01 – 60:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 60

    นาทีที่ 751X2
    ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 60:01 – 75:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 75

    นาทีที่ 901X2
    ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 75:01 – 90:00
    การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 90
   3. สำหรับการเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), จำนวนการเตะมุม (จำนวนครั้งที่มีการเตะลูกจากมุมธง) และจำนวนใบเหลือง/แดง (โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
   4. ในกรณีที่การแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม หากช่วงการเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่มีการเดิมพันเอาไว้เสร็จสิ้นลงแล้ว การเดิมพันจะมีผล
   5. สำหรับในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของแต่ละช่วงการเดิมพันสด 15 นาที 1X2 เงื่อนไขการเดิมพันนอกเหนือจากที่จะกล่าวถึงต่อไป จะถือเป็นการเล่นแบบไม่เสี่ยง (Safe Play) จึงจำเป็นต้องทำการพิจารณาว่าจะรับเดิมพันหรือไม่ โดยยกเว้นเงื่อนไขดังต่อไปนี้: ประตู, ลูกโทษ และใบแดง
   6. สำหรับการเดิมพันในช่วงเวลา 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00 จะตัดสินโดยอ้างอิงจากเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), จำนวนการเตะมุม (จำนวนครั้งที่มีการเตะลูกจากมุมธง) และจำนวนใบเหลือง/แดงทั้งหมด (โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด และไม่นับรวมช่วงต่อเวลาหรือทดเวลาเจ็บ
  76. ทีมใดจะผ่านเข้ารอบต่อไป
   1. ทีมใดจะผ่านเข้ารอบต่อไป เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปของทัวร์นาเม้นท์
  77. แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที (HDP)
   1. แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที หมายถึง เดิมพันเมื่อหนึ่งในคู่แข่งหรือทีมได้รับแต้มต่อ ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าหลังจากเพิ่มแต้มต่อที่ได้รับเข้าไปตอนจบของทุกๆ10นาที (ช่วงเวลา) ของการแข่งขัน
   2. ตัวอย่าง:

    นาทีที่10แฮนดิแคป
    นาที 00:00 –10:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที00:00 ถึง 10:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่10

    นาทีที่ 20แฮนดิแคป
    นาที 10:01 – 20:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที10:01 ถึง 20:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 20

    นาทีที่ 30แฮนดิแคป
    นาที20:01- 30:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 20:01 ถึง 30:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 30

    นาทีที่ 40แฮนดิแคป
    นาที 30:01 – 40:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 30:01 ถึง 40:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 40

    นาทีที่ 60แฮนดิแคป
    นาที50:01- 60:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 50:01 ถึง 60:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่60

    นาทีที่ 70แฮนดิแคป
    นาที 60:01- 70:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 60:01 ถึง 70:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่70

    นาทีที่ 80แฮนดิแคป
    นาที 70:01- 80:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 70:01 ถึง 80:00
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่80

    นาทีที่90แฮนดิแคป
    นาที80:01- 90:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 80:01 ถึง 90:00.
    บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่90
   3. สำหรับ แฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู)จำนวนลูกเตะมุม (การได้ลูกเตะมุม) และจำนวนรวมของใบเหลือง/แดง (ใบเหลือง/แดง จะถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม อย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด
   4. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการเดิมพันแฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาทีใดๆ ที่ไม่เสร็จสิ้นจะถือเป็นโมฆะ ถ้า 10 นาทีที่ระบุแฮนดิแคป ที่กำหนดไว้เสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลได้/เสียตามปกติ
   5. สำหรับ 2นาทีสุดท้ายของเกมส์สด การเดิมพันแฮนดิแคปเฉพาะ 10 นาที ไม่ว่าการกระทำใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้จะถือเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้นตั๋วเดิมพันคงค้างจะถือว่ามีผลอยู่:เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง
   6. สำหรับช่วงเวลาที่ 80:01- 90:00, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) ,จำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และ จำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนามอย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือ การทดเวลาใดๆ
  78. ลูกโทษแรก จะได้ประตู หรือไม่ได้ประตู
   1. ลูกโทษแรก จะได้ประตู หรือไม่ได้ประตูเป็นการเดิมพันทายว่าทีมแรกที่ได้ลูกโทษ จะได้ประตู หรือ ไม่ได้ประตู
  79. สปอนเซอร์บนเสื้อ
   1. สปอนเซอร์บนเสื้อเป็นการเดิมพันทายว่าสปอนเซอร์ใดที่ได้ให้การสนับสนุนทีมที่ชนะ
  80. ทวีปของหัวหน้าโค้ชที่ชนะ
   1. ทวีปของหัวหน้าโค้ชที่ชนะเป็นการเดิมพันทายทวีปที่มาของหัวหน้าโค้ชของทีมที่ชนะ
  81. ส่วนต่างชนะ และส่วนต่างชนะ 1H
   1. คะแนนที่แตกต่างเป็นการเดิมพันทายผู้ชนะในการแข่งขันและจำนวนประตูที่แตกต่างระหว่างเจ้าบ้านและทีมเยือน
   2. ส่วนต่างชนะ 1H หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะชนะการแข่งขัน และส่วนต่างการทำประตูระหว่างทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนในครึ่งเวลาแรก
   3. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพันสำหรับเดิมพันประเภทนี้ ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ ดังเช่น :
    • ทีมเจ้าบ้านชนะห่าง 1 ประตู
    • ทีมเจ้าบ้านชนะห่าง 2 ประตู
    • ทีมเจ้าบ้านชนะ 3 ประตูหรือมากกว่า
    • คะแนนเสมอใด ๆ (ไม่รวม 0-0)
    • ทีมเยือนชนะห่าง 1 ประตู
    • ทีมเยือนชนะห่าง 2 ประตู
    • ทีมเยือนชนะห่าง 3 ประตูหรือมากกว่า
   4. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
   5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  82. ประตูถัดไปประตูถัดไปครึ่งแรกและประตูถัดไปช่วงต่อเวลา
   1. ประตูถัดไปหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในนัดการแข่งขัน
   2. ประตูถัดไปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
   3. ประตูถัดไปช่วงต่อเวลาหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในนัดการแข่งขันช่วงต่อเวลา
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   5. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู
  83. การให้ลูกโทษ
   1. การให้ลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการยิงลูกโทษในการนัดแข่งขันหรือไม่
   2. ตัวเลือกการเดิมพันคือ
    • มี
    • ไม่มี
  84. ครึ่งที่มีการทำคะแนนสูงสุด
   1. ครึ่งที่มีการทำคะแนนสูงสุด หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายว่าจะมีจำนวนการยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน
   2. ตัวเลือกการเดิมพันคือ
    • ครึ่งแรก
    • ครึ่งที่สอง
    • เสมอ
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   4. ทีมเจ้าบ้านทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
    1. ทีมเจ้าบ้านทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
   5. ทีมเยือนทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง
    1. ทีมเยือนทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน
    2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  85. คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา
   1. คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งคะแนนที่ถูกต้องในครึ่งแรก และคะแนนยอดรวมที่ถูกต้องในตอนท้ายของการแข่งขัน
   2. คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา แบบ "AOS" หมายถึง ทีมที่วางเดืมพันต้องชนะด้วยยอดคะแนนที่ไม่ได้ระบุไว้ในตัวเลือกที่เปิดให้แทง (AOS หรือ Any Odds คือ ตัวเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากที่มีให้เลือกอยู่ในขณะนั้น)
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว 
  86. ผู้ทำประตู– ตลอดเวลา
   1. ผู้ทำประตูได้ - ตลอดเวลาหมายถึงการเดิมพันว่าผู้เล่นที่จะทำคะแนนประตูในเวลาใดก็ได้ระหว่างการแข่งขันไม่นับรวมการต่อเวลา
   2. ไม่นับการเตะลูกเข้าประตูตัวเอง
   3. การเดิมพันจะเป็นผล ได้โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าหากผู้เล่นที่ท่านเลือกวางเดิมพันไม่ได้ลงแข่งขัน
   5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  87. ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก
   1. ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนาม หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผู้เล่นจะโดนไล่ออกจากการแข่งขันในช่วงเวลาแข่งขันปกติ
   2. ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผู้เล่นจะโดนไล่ออกจากการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   4. ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก
    1. ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเหย้าที่จะผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามในนัดการแข่งขันเวลาปกติ
    2. ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
   5. ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก
    1. ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเยือนที่จะโดนไล่ออกจากสนามในนัดการแข่งขันเวลาปกติ
    2. ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน
    3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเดิมพันไว้แล้ว
  88. การต่อเวลามี/ไม่มี
   1. การต่อเวลามี/ไม่มีหมายถึงการเดิมพันว่าจะมีการต่อเวลานัดการแข่งขันหรือไม่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดเวลาปกติของการเล่น
  89. การต่อเวลา/ประตู
   1. การต่อเวลา/ประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการต่อเวลาการแข่งขันหรือไม่ และจะมีการทำคะแนนประตูในระหว่างช่วงการต่อเวลาหรือไม่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดการต่อเวลาเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  90. สูง/ต่ำทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังมี/ไม่มี
   1. สูง 1.5 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง มี/ไม่มี หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะเกิดประตูสอง (2) ประตูหรือมากกว่านั้นในแต่ละครึ่งของการแข่งขันหรือไม่
   2. ต่ำ 1.5 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง มี/ไม่มี หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะเกิดประตูน้อยกว่า สอง (2) ในแต่ละครึ่งของการแข่งขันหรือไม่
   3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  91. ทายวิธีการตัดสินของการแข่งขัน
   1. ทายวิธีการตัดสินของการแข่งขัน (Match Decided Method) หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายทั้งผู้ชนะและวิธีการชนะการแข่งขัน
   2. ตัวเลือกการเดิมพันคือ
    • ทีมเหย้า/เวลาปกติ
    • ทีมเหย้า/เวลาต่อพิเศษ
    • ทีมเหย้า/ยิงลูกโทษ
    • ทีมเยือน/เวลาปกติ
    • ทีมเยือน/เวลาต่อพิเศษ
    • ทีมเยือน/ยิงลูกโทษ
   3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก
  92. รวมครึ่งแรก เทียบกับ รวมครึ่งหลัง
   1. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง
    1. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
    2. จะไม่นำผลในช่วงการต่อเวลาพิเศษไปคำนวนกับยอดรวมของประตูที่เกิดขึ้น
    3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ
   2. ลูกเตะมุมรวมครึ่งแรก เทียบกับ ลูกเตะมุมรวมครึ่งหลัง
    1. ลูกเตะมุมรวมครึ่งแรก เทียบกับ ลูกเตะมุมรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนลูกเตะมุมรวมในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
    2. จะไม่นำผลในช่วงการต่อเวลาพิเศษไปคำนวนกับยอดรวมของลูกเตะมุมที่เกิดขึ้น
    3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ
   3. ใบเตือนรวมครึ่งแรก เทียบกับ ใบเตือนรวมครึ่งหลัง
    1. ใบเตือนรวมครึ่งแรก เทียบกับ ใบเตือนครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนใบเตือนรวมที่ได้รับในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน
    2. จะไม่นำผลในช่วงการต่อเวลาพิเศษไปคำนวนกับยอดรวมของใบเตือนที่เกิดขึ้น
    3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติy.
  93. นาทีประตูรวม
   1. นาทีประตูรวม หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลรวมนาทีทั้งหมดซึ่งตรงกับเวลาที่กำหนด เมื่อทั้งสองทีมทำประตูระหว่างการแข่งขัน
   2. เพื่อระบุนาทีของประตู เศษนาที (1 - 59 วินาที) จะปัดขึ้นไปที่นาทีถัดไป

    ตัวอย่าง
    ประตูนาทีที่ 22.55 (นับเป็นนาทีที่ 23) + 34.35 (นับเป็นนาทีที่ 35) + 55.05 (นับเป็นนาทีที่ 56) = 114 นาที
   3. หากมีการทำประตูระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก จะนับเป็นนาทีที่ 45 หากมีการทำประตูระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง จะนับเป็นนาทีที่ 90
   4. จะไม่นำผลในช่วงการต่อเวลาพิเศษไปคำนวนกับยอดรวมของนาทีประตูรวม
   5. การทำเข้าประตูตัวเองจะนับเพื่อการคำนวณนาทีประตูรวม
   6. นาทีประตูรวมจะสัมพันธ์กับเวลาของประตูที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ หากมีการถกเถียงในเรื่องเวลาการทำประตู เว็บไซต์ทางการของการแข่งขันจะเป็นฝ่ายระบุเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินการเดิมพัน
   7. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  94. ทีมเจ้าบ้านทำประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
   1. ทายผลว่าทีมเจ้าบ้านจะทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน ที่แข่งขันภายในเวลา 90 นาทีหรือไม่
   2. ถ้าทีมที่เลือกทำประตูเฉพาะในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หรือไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้
   3. ถ้ามีการยิงเข้าประตูตัวเอง จะนับเฉพาะประตูที่ได้จากทีมที่ได้เปรียบในการเดิมพันนั้น ๆ
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  95. ทีมเยือนทำประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง
   1. ทายผลว่าทีมเยือนจะทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน ที่แข่งขันภายในเวลา 90 นาทีหรือไม่
   2. ถ้าทีมที่เลือกทำประตูเฉพาะในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หรือไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้
   3. ถ้ามีการยิงเข้าประตูตัวเอง จะนับเฉพาะประตูที่ได้จากทีมที่ได้เปรียบในการเดิมพันนั้น ๆ
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  96. 2 อันดับแรกของกลุ่ม
   1. การเดิมพันเพื่อทายว่าสองทีมใดจะจบ 2 อันดับแรกของกลุ่ม
  97. รอบที่ถูกคัดออก
   1. ทายว่ารอบสุดท้ายที่ทีมนั้นได้เล่นคือรอบอะไร
   2. มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ :
    • รอบแบ่งกลุ่ม = รอบ 8 กลุ่ม
    • รอบ 16 ทีม = รอบ 16 ทีมสุดท้าย
    • รอบ 8 ทีมสุดท้าย = รอบก่อนรอบรองชนะเลิศ (8ทีมสุดท้าย)
    • รอบ 4 ทีมสุดท้าย = รอบ 4 ทีมสุดท้าย
    • รอบชิง = ทายว่าทีมที่ระบุไว้จะแพ้ในรอบชิงและได้เป็นที่ 2
    • ทีมชนะ = ทายว่าทีมที่ระบุไว้จะได้เป็นแชมป์
  98. ทีมลำดับสุดท้ายในกลุ่ม
   1. ทายว่าทีมใดจะอยู่อันดับท้ายสุดของกลุ่มเมื่อจบการแข่งขัน
  99. เสนอชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย
   1. ทายผลว่าทีมใดจะเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์
  100. เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ
   1. เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์หรือไม่
   2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
  101. เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
   1. เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์หรือไม่
   2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
  102. เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
   1. เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศใน การแข่งขันของทัวร์นาเมนต์หรือไม่
   2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
  103. ทีมใดในกลุ่มจะเข้าสู่รอบถัดไป
   1. ทายผลว่าทีมใดจะมีคุณสมบัติและก้าวเข้าสู่รอบถัดไปของการแข่งขันได้
   2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ
  104. กลุ่มที่ชนะ
   1. ทายผลว่ากลุ่มทีมจะชนะการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์
  105. ทวีปที่ชนะ
   1. ทวีปที่ชนะ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทวีปใดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์
  106. ลีก – ทีมที่จะตกรอบ
   1. ทายว่าทีมใดจะตกรอบจากลีก
   2. ตลาดนี้จะรวมถึงตำแหน่งการตกรอบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผ่านทางโครงสร้างการคัดออกที่ใช้สำหรับลีกใดหลีกหนึ่ง
   3. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
  107. ลีก – ที่จะได้อันดับท้ายสุด
   1. ทายผลว่าทีมใดจะได้อันดับท้ายสุดในลีกเฉพาะตลอดการแข่งขันของฤดูกาล
   2. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
  108. ลีก – สองทีมอันดับสุดท้าย
   1. ทายว่าสองทีมใดจะจบการแข่งขันในอันดับสุดท้ายของฤดูกาลนี้
   2. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
  109. ลีก – ที่จะได้เลื่อนขั้น
   1. ทายว่าทีมใดจะได้เลื่อนขั้นจากลีก
   2. ตลาดนี้จะรวมถึงตำแหน่งการเลื่อนขั้นอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผ่านทางโครงสร้างการคัดออกที่ใช้สำหรับลีกใดหลีกหนึ่ง
   3. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่
  110. ผู้ชนะและผู้ทำประตูสูงสุด
   1. การเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันและผู้เล่นคนใดจะเป็นผู้ที่ทำประตูได้สูงสุดในการแข่งขัน
   2. การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขัน 90 นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษตามที่แจ้งโดยกรรมการแข่งขัน รวมถึงช่วงทดเวลาใด ๆ
   3. ประตูจากการยิงลูกโทษจะไม่นับ
   4. ถ้ามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนทำประตูสูงสุดได้เท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน
  111. ลีก - การเดิมพันสามแบบ
   1. ลีก - การเดิมพันสามแบบ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมแรก ทีมที่สอง และทีมที่สาม แล้วระบุลำดับในตอนท้ายของลีก
   2. ตัวอย่าง: แมนเชสเตอร์ซิตี้/ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด/ เชลซีต้องชนะในอันดับที่เจาะจงในตอนท้ายของลีก
   3. ตารางลีกสุดท้ายที่แสดงโดยเจ้าหน้าที่ลีกที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นผลการตัดสินการเดิมพัน
  112. ลีก – ทีมที่ไม่เคยแพ้
   1. ทีมต้องชนะลีกโดยไม่แพ้การแข่งขันจากนัดใด ๆ
  113. ชนะเป็นแชมป์รายการ
   1. ทายผลว่าทีมใดจะชนเป็นแชมป์รายการเมื่อจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์
  114. ทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในทัวร์นาเมนต์ได้ไกลสุด
   1. ทีม/ผู้เล่นใดจะได้เลื่อนอันดับในทัวร์นาเมนต์ได้ไกลสุด หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับใน ทัวร์นาเมนต์ได้มากสุด
   2. สองทีม/ผู้เล่นจะจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพัน ทีม/ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มต่างกันอาจจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันได้เช่นกัน
   3. หากสองทีม/ผู้เล่นที่จับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไป การเดิมพันสำหรับทั้งสองทีม/ผู้เล่นจะยกไปยังช่วงถัดไป
   4. จะพิจารณาการเดิมพันว่าเสมอกัน ถ้าทั้งสองทีม/ผู้เล่นตกรอบในช่วงเดียวกัน
  115. ฟาสมาร์เก็ต (Fast Markets) ทายผลสิ่งที่เกิดขึ้นใน 1/5 นาทีถัดไป
   1. ู้เล่นจะต้องทายผลลัพธ์ใดหนึ่งที่ได้ระบุไว้ว่าจะเกิดผลนั้นๆ ในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่ ถ้าไม่มีผลลัพธ์ตามที่กำหนดเกิดขึ้นหรือผู้เล่นทายผลที่จะเกิดขึ้นผิด การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้
   2. การตัดสินผลการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูล การเลือกผู้ให้บริการข้อมูลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้จะไม่นับช่วงต่อเวลาหรือทดเวลาบาดเจ็บ
   3. เลือกการทำประตู - เวลาที่การทำประตูเกิดขึ้น จะอ้างอิงจากเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเวลาที่แสดงในรายการถ่ายทอดสด/เทปบันทึกต่างๆ ทั้งนี้ประตูที่เกิดจากการทำเข้าประตูตัวเองจะนับว่าเป็นการทำประตูด้วย
   4. เลือกลูกฟรีคิก - เวลาที่ลูกฟรีคิกเกิดขึ้น จะอ้างอิงจากเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกฟรีคิก
    1. จะไม่นับลูกฟรีคิกที่มีโอกาส แต่ไม่ได้ยิง
   5. เลือกลูกเตะมุม - เวลาที่ลูกเตะมุมเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกเตะมุม
    1. จะไม่นับลูกลูกเตะมุมที่มีโอกาส แต่ไม่ได้ยิง
   6. เลือกลูกตั้งเตะ - เวลาที่ลูกตั้งเตะเกิดขึ้นจะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกตั้งเตะจริง ทั้งนี้หากผู้รักษาประตูเตะลูกที่ปล่อยจากมือ หรือได้เตะลูกฟรีคิก จะไม่นับเป็นลูกตั้งเตะ
    1. จะไม่นับลูกตั้งแตะจากประตูที่มีโอกาส แต่ไม่ได้ยิง
   7. เลือกลูกทุ่ม - เวลาที่ลูกทุ่มเกิดขึ้นจะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการทุ่มลูกจริง
    1. จะไม่นับลูกทุ่มที่มีโอกาส แต่ไม่ได้ทำ
   8. เลือกลูกโทษ - เวลาที่ลูกโทษเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดลูกโทษจริง
    1. จะไม่นับลูกโทษที่มีโอกาส แต่ไม่ได้ยิง
   9. เลือกใบเตือน (ใบเหลือง-ใบแดง) - เวลาในการแจกใบเตือนจะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น และนับเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในสนาม
   10. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น – ในช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ขึ้นเลย อันได้แก่ การทำประตู, ลูกฟรีคิก, ลูกเตะมุม, ลูกตั้งเตะ, ลูกทุ่ม, เตะจุดโทษ และใบเหลืองใบแดง จะนับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
   11. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหรือแข่งไม่จบตามระยะเวลาที่กำหนด เดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ เว้นเสียแต่ว่า เหตุการณ์ที่ทายไว้ได้เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันจะถูกยกเลิกหรือหยุดการแข่งขัน การเดิมพันในช่วงเวลานั้นจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่ถือเป็นโมฆะ
   12. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหรือไม่นับผล ไม่ว่าจะเป็นการทำประตู, ลูกฟรีคิก, ลูกทุ่ม, ลูกโทษ และใบเหลืองใบแดง เหตุการณ์นั้นจะไม่นับ
   13. ช่วงพักดื่มน้ำ การเดิมพันทั้งหมดซึ่งระยะเวลาการเดิมพันตรงกับช่วงพักดื่มน้ำจะได้รับการ "คืนเงิน" เว้นแต่ว่าได้มีการเลือกรายการที่ชนะไว้แล้ว ก่อนช่วงพักดื่มน้ำจะเริ่มขึ้น.
  116. คี่ คู่/ประตูรวม
   1. คี่ คู่/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
    (A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันจะจบลงด้วยเลขคี่หรือคู่
    (B) คาดการณ์ว่าจำนวนประตูทั้งหมดในผลสุดท้ายของการแข่งขันจะออกมาสูงหรือต่ำ
  117. สองโอกาส/ประตูรวม
   1. สองโอกาส/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
    (A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน และ
    (B) คาดการณ์ว่าจำนวนประตูทั้งหมดในผลสุดท้ายของการแข่งขันจะออกมาสูงหรือต่ำ
  118. สองโอกาส/ทีมแรกที่ทำแต้ม
   1. สองโอกาส/ทีมแรกที่ทำแต้ม หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
    (A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน และ
    (B) คาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะเป็นทีมแรกที่ทำแต้ม
  119. ทำแต้มทั้งสองทีม/สองโอกาส
   1. ทำแต้มทั้งสองทีม/สองโอกาส หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
    (A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือทั้งสองทีมทำแต้มได้ และ
    (B) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน
  120. ทีมใดที่จะชนะด้วยแต้ม 5 ประตูขึ้นไป
   1. ทีมใดที่จะชนะด้วยแต้ม 5 ประตูขึ้นไป หมายถึงทีมที่เลือกต้องชนะด้วยส่วนต่างห้า (5) ประตูหรือมากกว่า

    ตัวอย่าง:
    ผลสำหรับทีมเหย้า - 5:1, 6:2 ฯลฯ (แพ้) / 5:0, 6:0, 6:1 ฯลฯ (ชนะ)
    ผลสำหรับทีมเยือน - 1:5, 2:6 ฯลฯ (แพ้) / 0:5, 0:6, 1:6 ฯลฯ (ชนะ)
  121. ครึ่งเกมที่ทำแต้มสูงสุด (2 ทาง)
   1. ครึ่งเกมที่ทำแต้มสูงกว่า (2 ทาง) หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ว่าการแข่งขันในครึ่งใดที่จะมีจำนวนประตูรวมสูงสุด หากผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเวลามาตรฐานของแต่ละครึ่งเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
   2. มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
    • ครึ่งแรก
    • ครึ่งหลัง
  122. เอเชียน 1x2 และเอเชียนครึ่งแรก 1x2
   1. การเดิมพันเอเชียน 1x2 คือการที่สมาชิกวางเดิมพันให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามอย่างในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่รวมผลคะแนนล่าสุด โดย 1 หมายถึงทีมแรก (มักจะเป็นทีมเหย้า) X หมายถึงผลของเกมที่เป็นเสมอหรือเท่ากัน และ 2 หมายถึงทีมที่สอง (มักจะเป็นทีมเยือน)
   2. การเดิมพันเอเชียนครึ่งแรก 1x2 คือการที่สมาชิกวางเดิมพันให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามอย่างสำหรับครึ่งแรกในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่รวมผลคะแนนล่าสุด โดย 1 หมายถึงทีมแรก (มักจะเป็นทีมเหย้า) X หมายถึงผลของเกมที่เป็นเสมอหรือเท่ากันและ 2 หมายถึงทีมที่สอง (มักจะเป็นทีมเยือน)

    ตัวอย่าง: คะแนนปัจจุบัน 0-1
    การวางเดิมพัน
    ทีมเหย้า (1) - ทีมเหย้าจะชนะ หากทีมเหย้าเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อเกมจบลงด้วยแต้มเสมอ
    ทีมเยือน (2) - ทีมเยือนจะชนะ หากทีมเยือนชนะด้วย 2 ประตูหรือมากกว่า
    เสมอ (X) - ผลลัพธ์คือเสมอ หากทีมเยือนชนะด้วยแต้ม 1 ประตูถ้วน

    ตัวอย่าง:คะแนนปัจจุบัน 1-0
    การวางเดิมพัน
    ทีมเหย้า (1) - ทีมเหย้าจะชนะ หากทีมเหย้าชนะด้วย 2 ประตูหรือมากกว่า
    ทีมเยือน (2) - ทีมเยือนจะชนะ หากทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อเกมจบลงด้วยแต้มเสมอ
    เสมอ (X) - ผลลัพธ์คือเสมอ หากทีมเหย้าชนะด้วยประตู 1 แต้มถ้วน
  123. ประตูของผู้เล่น
   1. เดิมพันประตูของผู้เล่น 11 ตัวจริง นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน
   2. ตลาดเปิดเฉพาะเกมการแข่งขันใดๆ ที่ผู้เล่นตัวจริงได้ลงแข่งขัน และไปเป็นตามวันที่ได้ระบุไว้
   3. ไม่นับลูกยิงเข้าประตูตัวเอง
  124. ทีมใดจะชนะทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มของตัวเอง
   1. หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะทุกนัดการแข่งของทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มที่ตัวเองอยู่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  125. ทีมใดจะแพ้ทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มของตัวเอง
   1. หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะแพ้ทุกนัดการแข่งของทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มที่ตัวเองอยู่
   2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  126. ทีมใดจะชนะทุกนัดจากการรายการแข่งขัน (ในช่วงเวลาปกติเท่านั้น)
   1. หมายถึง การเดิมพันว่า ทีมใดจะชนะทุกนัดจากการแข่งขันในรายการนั้นๆ ระหว่างช่วงเวลาปกติ
   2. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเวลาปกติจะถือเป็นผลลัพธ์ของนัดการแข่ง จะไม่นับหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สำหรับการทำประตูใด ๆ ในช่วงต่อเวลาพิเศษและในการยิงลูกโทษ
   3. หากผลของนัดการแข่งเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือเสมอหรือเท่ากัน การเดิมพันถือว่าแพ้
   4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  127. ผู้ชนะ World Cup ทีมใหม่
   1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าผู้ชนะการแข่งขัน FIFA World Cup เป็นผู้ชนะทีมใหม่หรือไม่ "ผู้ชนะทีมใหม" ในกรณีนี้หมายถึงทีมอื่นใดที่ชนะการแข่งขัน FIFA World Cup ซึ่งไม่ใช่การรักษาตำแหน่งแชมเปี้ยน
  128. VAR (ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ)
   1. ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ หรือ VAR คือเทคโนโลยีช่วยการตัดสินซึ่งทำขึ้นโดยผู้ตัดสินโดยใช้การสื่อสารผ่านวิดีโอและหูฟัง
   2. สำหรับจำนวน VAR ทั้งหมดที่ใช้ในระหว่างการแข่งขัน ข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ให้จะถือเป็นเป็นผลการตัดสินชี้ขาด บริษัทฯ มีอำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะใช้ผู้ให้บริการข้อมูลจำเพาะเพื่อแจ้งผลผลการตัดสินชี้ขาดหรือไม่
   3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจาก VAR ประกาศออกไปแล้ว บิลเดิมพันทั้งหมดจะยังเป็นผล.
   4. หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน VAR จะประกาศออกไป บิลเดิมพันทั้งหมดจะได้รับการคืนเงิน.
  129. VAR (ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ) สูง/ต่ำ, VAR ครึ่งแรกสูง/ต่ำ, VAR ครึ่งหลังสูง/ต่ำ
   1. VAR สูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันจำนวน VAR ทั้งหมดที่จะใช้ในระหว่างการแข่งขัน หากจำนวน VAR ทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขันมากกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากจำนวนทั้งหมดน้อยกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
   2. VAR ครึ่งแรกสูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันจำนวน VAR ทั้งหมดที่จะใช้ในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขัน หากจำนวน VAR ทั้งหมดที่ใช้ในระหว่างครึ่งแรกของการแข่งขันมากกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากจำนวนทั้งหมดน้อยกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
   3. VAR ครึ่งหลังสูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันจำนวน VAR ทั้งหมดที่จะใช้ในระหว่างครึ่งหลังของการแข่งขัน หากจำนวน VAR ทั้งหมดที่ใช้ในระหว่างครึ่งหลังของการแข่งขันมากกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือสูง หากจำนวนทั้งหมดน้อยกว่าผลสูงต่ำ ผลชนะคือต่ำ
   4. เมื่อพิจารณาจำนวน VAR ทั้งหมดที่ใช้ในระหว่างการแข่งขัน ที่ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินใช้เทคนิคการดูวิดีโอย้อนหลังแบบทันทีและการสื่อสารด้วยชุดหูฟัง VAR จะนับเป็นหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการตัดสิน
   5. สำหรับจำนวน VAR ทั้งหมดที่ใช้ในระหว่างการแข่งขัน ข้อมูลที่ทางบริษัทให้ไว้จะใช้เป็นผลสุดท้าย บริษัทมีอำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะใช้ผู้ให้บริการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแจ้งผลสุดท้ายหรือไม่
   6. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว
  130. ลูกเตะมุมรวม และ ประตูรวม
   1. ลูกเตะมุมรวม และ ประตูรวม หมายถึง การทายผลของผลรวมลูกเตะมุมและผลประตูรวมที่ทีมเจ้าบ้านทำกับ ผลรวมลูกเตะมุมและผลประตูรวมของทีมเยือนในการแข่งขันนั้น
   2. ลูกเตะมุมที่ได้ แต่ไม่มีการเตะจะไม่นำมานับ
   3. แฮนดิแคป และ แฮนดิแคปครึ่งแรก
    1. แฮนดิแคปหมายถึง เดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมและประตูมากที่สุดโดยไม่รวมลูกต่อ
    2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง เดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมและประตูมากที่สุดโดยไม่รวมลูกต่อ
    3. การเดิมพันครึ่งแรกแฮนดิแคปจะถือเป็นโมฆะหากมีการยกเลิกการแข่งขันในครึ่งแรก แต่จะยังเป็นผลหากการแข่งขันมีการยกเลิกในครึ่งหลัง
   4. สูง/ต่ำ และ สูง/ต่ำครึ่งแรก
    1. สูง/ต่ำหมายถึงการเดิมพันจำนวนรวมของลูกเตะมุมและประตูที่เกิดขึ้นของทั้งสองทีมในการแข่งขัน
    2. สูง/ต่ำครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันจำนวนรวมของลูกเตะมุมและประตูที่เกิดขึ้นของทั้งสองทีมในการแข่งขันครึ่งแรก
    3. หากลูกเตะมุมและประตูรวมมากกว่าตัวกำหนด OU สูง/ต่ำ ผลคือสูงชนะ หากต่ำกว่า ผลคือต่ำชนะ
   5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก นอกจากผลของบิลเดิมพันได้มีการตัดสินไปแล้ว
  131. SABA ไทม์แมชชีน สูง/ต่ำ
   1. SABA ไทม์แมชชีน สูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนการทำประตูทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก หากยอดรวมในช่วงที่เลือกมากกว่าผลสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะคือสูง หากยอดรวมน้อยกว่าผลสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะคือต่ำ
   2. จะมีการเสนอเวลาเดิมพันสดให้จนถึง 81 นาทีของเวลาปกติเท่านั้น
   3. การเดิมพันจะตัดสินโดยใช้เวลาของกิจกรรมที่ผู้ให้บริการข้อมูลของบริษัทมอบให้แก่บริษัท และจะตัดสินทันทีหลังจากที่มีการกำหนด แม้จะเป็นก่อนการสิ้นสุดการแข่งเต็มเวลาก็ตาม
   4. บริษัทจะมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดในการเลือกหรือแต่งตั้งผู้ให้บริการข้อมูล
   5. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผลอย่างเป็นทางการที่ได้มาจากผู้ให้บริการข้อมูล ผลในตลาดเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามกฎและข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป (1.5. ผลลัพธ์)
  132. ฟุตบอล SABA เสมือนจริง
   1. ในกรณีที่แมชต์หรือรายการแข่งขัน SABA ไม่สามารถเริ่มแข่งขันหรือไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้อีกครั้งภายใน 3 ชั่วโมง นับจากเวลาแข่งขันเดิมที่ได้กำหนดไว้ หรือแข่งขันไม่จบเกมและไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้ ให้ถือว่าแมชต์หรือรายการแข่งขันดังกล่าวเป็นโมฆะ และทางเราจะคืนเงินเดิมพันให้โดยอ้างอิงตามกฏและกติกาการเดิมพันของเรา
   2. บริษัท ฯ ของสงวนสิทธิในการคืนเงินเดิมพันใดๆ ตามความสมควรภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การพิจารณาตัดสินของบริษัท ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
   3. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลการตัดสินอย่างทางเป็นทางการที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการข้อมูล เราจะพิจารณาตัดสินผลเดิมพันของทั้งตลาดทั้งหมดโดยอ้างอิงตามกฏและกติกาการเดิมพันของเรา (ข้อ 1.5 - ผลการแข่งขัน)

3. กฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ

 1. กฎกติกาฟุตบอล
  1. เมื่อใดก็ตามที่เวลาเล่นของการแข่งขันที่กำหนดไว้ต่างจากเวลาปกติ (เช่น ช่วงเวลาพิเศษของการเล่นในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ ลีกระดับเยาวชน ทัวร์นาเมนต์เยาวชน การแข่งขันของทีมสำรองหรือการแข่งกระชับมิตร) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินในตอนท้ายของเวลาที่กำหนด
   1. รายการแข่งขันที่มีกำหนดเวลาน้อยกว่ารายการแข่งขันทั่วไป ผู้จัดมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะทำการเลื่อนการปรับยอดบิลเพื่อที่จะรอผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของรายการนั้น
   2. ยกเว้นว่าในช่วงเวลานั้นๆจะไม่มีรายการฟุตบอลที่มีเวลาการแข่งขันปกติเลยบนหน้าเว็บไซต์ บิลเดิมพันทั้งหมดที่วางในรายการเหล่านี้จะถือว่าเป็นโมฆะ
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนเวลาออกไป หรือถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราว และไม่ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมง จากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ การแข่งขันนั้นก็จะถือเป็นโมฆะ (โดยไม่คำนึงถึง คำตัดสินที่เป็นทางการใดๆ ต่อผลการแข่งขัน) ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราวนั้นอยู่ในดุลยพินิจ ของทางบริษัทเพียงผู้เดียว
  3. การเดิมพันในครึ่งแรก (1H)จะนำไปใช้กับการแข่งขันในครึ่งแรกเท่านั้น ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งหลังการเดิมพันในครึ่งแรกนั้นยังคงสมบูรณ์
  4. บริษัทให้บริการข้อมูล เช่น(สนามกลาง, ใบแดง, จับเวลา, ข้อมูลทางสถิติ, วันที่,การเริ่มต้น, เป็นต้น)ซึ่งจะไม่รับผิดชอบใดๆ และในส่วนของลูกค้าจะต้องตระหนักถึงข้อมูลที่ถูกต้องของการแข่งขันนั้นๆ
  5. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น, ถ้าการแข้งขันกำหนดให้แข่งที่สนามกลาง(แต่การแข่งขันไม่ได้แข่งที่สนามกลางหรือกลับกัน)การเดิมพันนั้นยังถือว่าสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน(จากทีมเจ้าบ้านไปเป็นทีมเยือน), หรือมีการแจ้งชื่อของททีมเยือนหรือเจ้าบ้านไม่ถูกต้องรายการวางเเดิมพันทั้งหมดสำหรับรายการนั้นๆถือว่าเป็นโมฆะ

  6. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงให้เห็นในระหว่างการซื้อขายแบบสด อ้างอิงถึงคะแนนที่ถูกแสดงให้เห็นในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว นาฬิกาจับเวลา และการให้ใบแดงมีไว้สำหรัจุดประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

   ตัวอย่าง:
   คะแนนปัจจุบัน: 1 - 0
   การเดิมพันใน "ทีม A" - 0.75 (1-0)
   ทีม A ต้องชนะด้วย 1 ประตูขึ้นไป จึงจะชนะการเดิมพันนี้ โดยไม่นับรวม "คะแนนปัจจุบัน"

  7. สำหรับการเดิมพันสด อันเกี่ยวกับการกระทำ ซึ่งในดุลยพินิจ เบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนน ผลการแข่งขัน การเล่นของทีมหรือผู้เล่นอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเล่นที่อันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับหรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่น ที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
  8. สำหรับการเดิมพันแบบสด อนุญาตให้มีการวางเดิมพันได้ถึงนาทีที่ 90 รวมถึงเวลาของการทดการบาดเจ็บใดๆ สำหรับแบบเต็มเวลา สำหรับการแข่งขันส่วนใหญ่่(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท ฯ )อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นาทีที่ 85 ของการเล่นเป็นต้นไป หรือห้านาที สุดท้ายก่อนสิ้นสุดเวลาปกติ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะใช้ได้กับการแข่งขันการกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1.7 นี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และการวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดอาจจะถือว่าสามารถยอมรับ นั่นคือ การเล่นภายในหรือรอบๆ พื้นที่จุดโทษลูกโทษ และฟรีคิคส์ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)
  9. สำหรับการเดิมพันแบบสด การวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะถูก ปฏิเสธโดยอัตโนมัติตั้งแต่นาทีที่ผู้ตัดสินจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกและ/ หรือครึ่งหลัง
  10. สำหรับการเดิมพันสด ยกเว้น 2 นาทีสุดท้าย การเดิมพันเฉพาะช่วง 15 นาที่ ที่ระบุสูง/ต่ำ และ ช่วง 10 นาที่ ที่ระบุสูง/ต่ำ และ ช่วง 15 นาที่ ที่ระบุแฮนดิแคป ,บิลที่รอการยอมรับเดิมพันจะถูกยกเลิกเมื่อมีประตูเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ บิลที่รอการยอมรับเดิมพันจะมีผลตามปกติภายใต้การตัดสินว่าอยู่ในพิ้นที่ปลอดภัยเมื่อยิงประตูพลาด
  11. สำหรับการเดิมพันแข่งขันสดสุดพิเศษ การวางเดิมพันนั้นจะยอมให้วางถึงนาทีที่90จนถึงช่วงเวลาทดบาดเจ็บสำหรับเกมส์ เต็มเวลาเกือบทั้งหมดของเกมส์แข่ง(ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางบริษัท )เริ่มจากเวลาคิกออฟ(00:00) ของการเริ่มเตะไปจนกระทั่งหมดเวลาตามข้อบังคับ (90 นาที) ไม่ว่าจะแบบไหน ก็จะถูกนำไปใช้ในเกมส์ การกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในที่นี้ จะถูกพิจารณาเป็น เซฟเพย์ ดังนั้น บิลเดิมพันที่กำลังอยู่ในระหว่างการวางเดิมพันอาจจะมีการพิจารณาสำหรับการยอมรับ นั่นคือ การเล่นภายในหรือรอบๆ พื้นที่จุดโทษลูกโทษ และฟรีคิคส์ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)
  12. การเดิมพันแบบสูง/ต่ำทั้งหมดจะตัดสินทันที เมื่อผลการแข่งขัน"ขาดลอย"แม้จะยังไม่หมดเวลาการแข่งขัน การปรับบิลจะมีผลบิลทันทีจะใช้เฉพาะลีกที่บริษัทระบุไว้เท่านั้น
  13. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นเสียแต่ว่าได้มีการพิจารณาตัดสินผลการเดิมพันใดๆ ก่อนหน้านั้นแล้ว
 2. บาสเกตบอล
  1. ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ หากมี (หากไม่มีการระบุอื่นใด)
  2. หากการแข่งขันไม่เริ่มต้นในวันที่เริ่มตามกำหนดการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่การแข่งขันจะเริ่มต้นหรือเริ่มต้นใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  3. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกภายในสิบสองชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดการ การเดิมพันเต็มเวลาจะยังคงถือว่ามีผลใช้ได้ หากเวลาการเล่นตามกำหนดการผ่านไปแล้วอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (เช่น เกมผ่านไปสามสิบหกนาทีตามกำหนดการเล่นสี่สิบนาที หรือเกมผ่านไปสี่สิบสามนาทีตามกำหนดการเล่นสี่สิบแปดนาที) การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การเดิมพันอื่นในการแข่งขันที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  4. ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่ สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลังคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สาม และควอเตอร์ที่สี่ รวมถึง การต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
  5. ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
  6. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลต่อไป
  7. คะแนนจะ ไม่ มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันบาสเกตบอลแบบสด และแฮนดิแคปที่แสดงในระหว่างการซื้อขายแบบสด หมายถึง คะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดง ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น
  8. ทีมใดทำแต้มในห่วงแรกได้นั้น ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกได้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผล
  9. ทีมใดที่ทำแต้มในห่วงสุดท้ายได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้ม สุดท้ายของการแข่งขันได้ (รวมถึงช่วงต่อเวลา) หรือในช่วงที่ระบุไว้/ควอเตอร์ (ไม่รวมถึงช่วงต่อเวลา)ถ้าการแข่งขันถูก ยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะยกเว้นตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
  10. ตลาดพิเศษ (รวมถึง จำนวนแต้ม การรีบาวด์ การช่วยเหลือ การทำสามคะแนน การทุ่มลูกแบบได้เปล่า เป็นต้น) จะสมบูรณ์ ถ้าผู้เล่นทั้งสองเข้าร่วมในการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นหนึ่งหรือทั้งสองไม่เข้าร่วม ในการแ่ข่งขัน การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ผลการแข่งขันของตลาดพิเศษจะ รวมการต่อเวลาเอาไว้ด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลการแข่งขัน ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศในตอนท้ายของการแข่งขันโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (NBA.com, FIBA.com เป็นต้น) และการเปลี่ยนแปลงภายหลังต่อสถิติจะไม่มีผลตามวัตถุประสงค์ ในการเดิมพัน
  11. สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือนสำหรับการแข่งขัน NCAA ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
  12. ตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซี (รวมถึงรายการแข่งขันสด) คือการจับคู่หรือการรวมทีมที่ต่างแมทช์ ซึ่งเป็นทีมที่มีการแข่งขันภายในวันเดียวกันมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ การดำเนินการตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซีนั้นจะเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น
  13. การชนะควอเตอร์ส่วนใหญ่
   ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่เอาชนะจำนวนควอเตอร์มากที่สุดระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอลถ้าผลของควอเตอร์ใดๆ เสมอกัน จะถือว่าไม่มีทีมใดชนะควอเตอร์นั้นการต่อเวลาจะไม่นำมารวมสำหรับตลาดนี้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การพนันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  14. จำนวนการเดิมพันชนะฤดูกาลปกติ หมายถึงจำนวนการชนะของทีมที่เจาะจงในฤดูกาลแข่งขันหนึ่ง ๆ ทีม NBA ต้องแข่งขันรอบปกติอย่างน้อยแปดสิบนัดจึงจะสามารถเดิมพันได้
  15. การเดิมพันบาสเก็ตบอลสดเป็นที่ยอมรับตามการแข่งขันในสนาม ในบางสถานการณ์ (เช่น คะแนนหรืออัตราต่อรองที่เปลี่ยนแปลง) อาจไม่ยอมรับการเดิมพัน.
  16. คะแนนตัวเลขหลักสุดท้าย
   ทายผลตัวเลขหลักสุดท้ายของจำนวนคะแนนรวมที่ทำได้ในแต่ละควอเตอร์ ครึ่ง (คะแนนช่วงต่อเวลารวมอยู่ในครึ่งหลัง) หรือคะแนนสุดท้ายของการแข่งขัน
  17. แฮนดิแคปและผลรวมของการแข่งขัน
   ทายผลรวมของแฮนดิแคปและสูง/ต่ำ ตัวเลือกที่เลือกไว้จะถือเป็นผู้ชนะ หากทั้งแฮนดิแคปและสูง/ต่ำเป็นผู้ชนะ
  18. ผลการแข่งขันครึ่งแรก/ครึ่งหลัง
   ทายผลทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน ในการเดิมพันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้: H หมายถึงชื่อทีมที่หนึ่ง (มักเป็นทีมเหย้า), X หมายถึงผลเสมอ, A หมายถึงชื่อทีมที่สอง (มักเป็นทีมเยือน) คะแนนช่วงต่อเวลารวม
  19. ควอเตอร์ คะแนนที่ถูกต้อง
   คาดการณ์จำนวนควอเตอร์ที่ชนะของทีมเหย้าและทีมเยือนในการแข่งขัน
   ตัวอย่าง:
   วางเดิมพันทีมเหย้า 3 - ทีมเยือน 1 (3-1)
   ผลลัพธ์ควอเตอร์:

   ควอเตอร์ที่ 1 - 20-15
   ควอเตอร์ที่ 2 - 10-18
   ควอเตอร์ที่ 3 - 25-20
   ควอเตอร์ที่ 4 - 29-28
   ผลลัพธ์: ทีมเหย้า 3 - ทีมเยือน 1 (3-1)
   การวางเดิมพันที่ (3-1) เป็นการเดิมพันที่ชนะ
  20. ควอเตอร์ คี่/คู่ที่ถูกต้อง ทายค่าคะแนนรวมหลักสุดท้ายที่ทีมทำคะแนนได้ในทุกควอเตอร์เป็นคี่หรือคู่ในการแข่งขัน
  21. ควอเตอร์ที่ทำคะแนนได้สูงสุด ทายผลควอเตอร์ที่จะทำคะแนนได้สูงสุดในการแข่งขัน หากเกิดสถานการณ์ที่มีจำนวนคะแนนสูงสุดเท่ากัน ในสองควอเตอร์หรือมากกว่านั้น ผล "เสมอ" จะถือเป็นการเดิมพันที่ชนะ
  22. ควอเตอร์ที่ชนะเกมศูนย์ ทายผลว่าตัวเลือกของคุณสามารถชนะในการแข่งขันโดยไม่ยอมเสียควอเตอร์ของการแข่งขัน
  23. ควอเตอร์ที่พลิกชนะหลังจากที่ตามหลัง
   ทายผลทีมที่จะ "แพ้ในควอเตอร์ที่ 1 และเสมอในควอเตอร์ที่ 2" หรือ "เสมอในควอเตอร์ที่ 1 และแพ้ในควอเตอร์ที่ 2"
   แต่ในท้ายที่สุดจะขึ้นนำในควอเตอร์ที่เหลือและคว้าชัยชนะในช่วงท้ายสุดของควอเตอร์ที่ 4

   ตัวอย่าง
   กรุณาดูตารางที่แสดงต่อไปนี้ เกี่ยวกับชุดการวางเดิมพันให้ทีมเหย้าชนะทั้งหมด

   ควอเตอร์ที่ 1 ควอเตอร์ที่ 2 ควอเตอร์ที่ 3 ควอเตอร์ที่ 4
   เสมอ ทีมเยือน ทีมเหย้า ทีมเหย้า
   ทีมเยือน เสมอ ทีมเหย้า ทีมเหย้า
   ทีมเยือน ทีมเหย้า ทีมเหย้า ทีมเหย้า
   ทีมเยือน ทีมเหย้า เสมอ ทีมเหย้า
   ทีมเยือน ทีมเหย้า ทีมเหย้า เสมอ

  24. ควอเตอร์ X โชคสองเท่า
   ทายสองตัวเลือกสำหรับผลการแข่งขันในช่วงท้ายการแข่งขันของแต่ละควอเตอร์
  25. ผลควอเตอร์ที่ 1 /ควอเตอร์ที่ 2
   ทายผลทั้งควอเตอร์ที่ 1 และควอเตอร์ที่ 2 ในการแข่งขัน ในการเดิมพันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ H หมายถึงชื่อทีมที่หนึ่ง (มักเป็นทีมเหย้า), X หมายถึงผลเสมอ, A หมายถึงชื่อทีมที่สอง (มักเป็นทีมเยือน)
  26. ผลควอเตอร์ที่ 3 /ควอเตอร์ที่ 4
   ทายผลทั้งควอเตอร์ที่ 3 และควอเตอร์ที่ 4 ในการแข่งขัน ในการเดิมพันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ H หมายถึงชื่อทีมที่หนึ่ง (มักเป็นทีมเหย้า), X หมายถึงผลเสมอ, A หมายถึงชื่อทีมที่สอง (มักเป็นทีมเยือน)
  27. ควอเตอร์ที่มีผู้ชนะแฮนดิแคป
   การเดิมพันแฮนดิแคปตามจำนวนผลต่างของควอเตอร์ของแต่ละทีมชนะ ควอเตอร์เดียวสามารถมีผลที่เป็นไปได้ดังนี้ ชนะ เสมอ และแพ้ หมายเลขสุดท้ายจะนับรวมเป็นผลต่างระหว่างจำนวนควอเตอร์ที่ทีม A ชนะลบด้วยจำนวนควอเตอร์ที่ทีม B ที่ชนะ
  28. ทีมชนะควอเตอร์สูง/ต่ำ
   ทายว่าจำนวนควอเตอร์ตามทีมเหย้าหรือทีมเยือนที่ชนะเป็นสูงหรือต่ำกว่าการอ้างอิงที่กำหนด (0.5, 1.5, 2.5, 3.5)
  29. ควอเตอร์ที่เสมอแน่นอน
   ทายผลจำนวนควอเตอร์ที่แน่นอนซึ่งจะสิ้นสุดด้วยผลเสมอในการแข่งขัน
  30. ควอเตอร์ที่เสมอสูง/ต่ำ
   ทายผลจำนวนควอเตอร์ที่จะสิ้นสุดด้วยผลเสมอในการแข่งขันที่สูงหรือต่ำกว่าการอ้างอิงที่กำหนด (0.5, 1.5, 2.5+)
  31. ผู้ชนะทั้งสองควอเตอร์
   ทายผลผู้ชนะของทั้ง 2 ควอเตอร์ตามการอ้างอิงที่กำหนด หากไม่มีทีมใดในสองทีมชนะทั้งสองควอเตอร์ตามการอ้างอิงที่กำหนด โดยหนึ่งหรือสองควอเตอร์สิ้นสุดด้วยผลเสมอ ตัวเลือกที่ถือว่าเป็นผู้ชนะคือ AOS (คะแนนอื่น ๆ)
  32. บาสเกตบอล - พาร์เลย์การแข่งขันนัดเดียว
   1. การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามผลอย่างเป็นทางการที่ได้มาจากผู้ให้บริการข้อมูล ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผลอย่างเป็นทางการที่ได้มาจากผู้ให้บริการข้อมูล ผลในตลาดเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามกฎและข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป (1.6. ผลลัพธ์)
   2. ผลการเลือกและการเดิมพัน - การเลือกพาร์เลย์การแข่งขันนัดเดียว ("SMP") ของบาสเกตบอลทั้งหมดต้องชนะ (ไม่มีการเสมอ คะแนนเท่ากัน หรือการพุช) จึงจะถือว่าการเดิมพันนั้น ๆ ชนะ การเลือกที่ไม่ชนะจะตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในกติกาเหล่านี้ เช่น การเลือกทีมที่จะชนะการแข่งขันซึ่งมีการเสมอเกิดขึ้นหลังช่วงต่อเวลา (หรือเวลาปกติหากไม่มีการเล่นช่วงต่อเวลา) จะตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้ แม้ในกรณีที่คะแนนเท่ากันหรือการเสมออาจไม่มีการเสนอผ่าน SMP ทั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน NBA หรือ NBL ขณะเล่นในช่วงต่อเวลาที่ซ้ำหลายครั้งจนกว่าทีมหนึ่งจะชนะ แต่อาจใช้กับลีกบาสเกตบอล หรือการแข่งขันอื่น ๆ ตามกฎการแข่งขันแต่ละรายการ ในทำนองเดียวกัน การเลือก "ทำคะแนนถึง X" ที่ไม่มีทีมใดทำคะแนนได้ถึงคะแนนที่เลือกไว้จะตัดสินว่าเป็นฝ่ายแพ้ โดยไม่คำนึงว่ามีการเลือก "ไม่มีทีมใดทำคะแนนได้ถึง X" ไว้เป็นการเลือกสำรองหรือไม่
   3. ช่วงต่อเวลา - การแข่งขันบาสเกตบอลทั้งหมดจะตัดสินตามผลประกาศอย่างเป็นทางการ รวมถึงช่วงต่อเวลาใด ๆ
   4. การเดิมพันแบบเจาะจงผู้เล่น - การเลือกผู้เล่นทั้งหมดจะถือว่ามีผลถูกต้อง หากผู้เล่นลงสนามในฐานะผู้เล่นที่กำลังเล่นอยู่ โดยลงเล่น ณ จุดใด ๆ ของการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง และไม่คำนึงว่าการเลือกที่กล่าวถึงนั้นอ้างอิงช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงของการแข่งขันหรือไม่ หากผู้เล่นไม่ได้ลงสนามระหว่างการแข่งขันเลย การเลือกที่เจาะจงผู้เล่นรายนั้นจะถือเป็นโมฆะ เช่น การเลือกผู้เล่นบางรายที่ทำคะแนนได้ 10.5 คะแนนขึ้นไปในครึ่งหลังจะมีผลใช้ได้ (และจึงตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้) หากผู้เล่นรายนั้นเล่นสองนาทีแรกของการแข่งขันแล้วได้รับบาดเจ็บ และไม่ได้กลับเข้าการแข่งขันอีก แม้จะไม่ได้ลงสนามในช่วงครึ่งหลังเลยก็ตาม แต่หากผู้เล่นรายนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงไม่นานก่อนที่เกมจะเริ่มต้น และถูกถอนตัวออกจากรายชื่อผู้เล่นตัวจริง (หรือตัวสำรอง) และไม่ได้ลงสนามเลย ในกรณีนี้ การเดิมพันสำหรับผู้เล่นที่เลือกจะถือเป็นโมฆะ
   5. การแข่งขันถูกยกเลิก - หากมีการยกเลิกการแข่งขันก่อนที่จะเริ่มต้น จะถือว่าการแข่งขันที่เลื่อนออกไปอยู่ภายใต้กติกาแบบ 12 ชม. ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากมีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากเริ่มต้น และเป็นเวลาก่อนถึงจุดสิ้นสุดตามปกติ จะใช้กติกาต่อไปนี้
    1. SMP จะถือเป็นโมฆะหากมีการเลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่ยังไม่เคยลงสนามในฐานะผู้เล่นที่ลงแข่งขันจริง กติกาที่ระบุไว้ด้านล่างมีผลบังคับใช้ทั้งหมดโดยเป็นไปตามและสืบเนื่องจากการใช้กติกานี้
    2. หากการเลือกทุกครั้งสำหรับ SMP ในการแข่งขันเป็นผู้ชนะอยู่แล้ว โดยที่การยกเลิกไม่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการเลือกแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ SMP ทั้งหมดจะถือเป็นผู้ชนะ เช่น SMP ที่มี 2 ผลัดซึ่งประกอบด้วยการเลือกคะแนนรวมมากกว่าและผู้เล่นบางรายทำคะแนนได้ 10.5 คะแนนขึ้นไป ในการแข่งขันซึ่งทำคะแนนได้ถึงคะแนนที่กำหนด และผู้เล่นทำได้มากกว่า 10 คะแนนก่อนที่จะยกเลิกการแข่งขันในภายหลัง จะถือเป็นฝ่ายชนะ ในกรณีนี้ การยกเลิกไม่มีผลกระทบต่อการเลือกใด ๆ หลักการเดียวกันจะไม่มีผลบังคับใช้กับการเลือกคะแนนรวมน้อยกว่า ซึ่งมีการยกเลิกเกมในขณะที่คะแนนรวมยังคงต่ำกว่าหมายเลขที่เลือก เนื่องจากการยกเลิกจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์นั้น
    3. หากการเลือก SMP เดี่ยวปรากฏว่าแพ้ แล้วการแข่งขันถูกยกเลิก จะถือว่า SMP เป็นฝ่ายแพ้ ในกรณีที่การเลือกที่กล่าวถึงได้สรุปผลอย่างถาวรไว้แล้ว โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงในการยกเลิก เช่น การเลือก SMP รวมถึงผู้เล่นคนแรกที่จะทำคะแนน ในการแข่งขันที่ผู้เล่นอีกคนทำคะแนนก่อน และมีการยกเลิกการแข่งขันในลำดับถัดมา จะถือเป็นฝ่ายแพ้ ในกรณีนี้ การเดิมพันถือว่าแพ้แล้ว และผลลัพธ์นี้ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ไม่ว่าการแข่งขันจะถูกยกเลิกในลำดับถัดมาหรือไม่
    4. หากไม่มีการเลือกที่แพ้ใน SMP และการเลือกที่เป็นโมฆะอย่างน้อยหนึ่งรายการในขณะที่ยกเลิกการแข่งขัน SMP จะถือเป็นโมฆะ กติกานี้มีผลบังคับใช้เมื่อการเลือกหนึ่งหรือหลายรายการยังไม่แน่นอนในขณะที่มีการยกเลิก และอาจชนะหรือแพ้ก็ได้หากการแข่งขันนั้นได้ดำเนินไปตามกำหนดเวลา เช่น การเลือก SMP รวมถึงคะแนนรวมมากกว่า ในการแข่งขันที่ยกเลิกขณะที่คะแนนรวมยังต่ำกว่าคะแนนที่กำหนดไว้ จะถือเป็นโมฆะ ในกรณีนี้ การเลือกคะแนนรวมยังไม่แน่นอนและอาจปรากฏว่าชนะหรือแพ้ก็ได้ แต่เนื่องจากการยกเลิกการแข่งขัน การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
   6. การเปลี่ยนสถานที่ - หากสถานที่ของการแข่งขันเปลี่ยนจากจุดที่โฆษณาไว้เป็นอีกสถานที่หนึ่ง การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะเป็นโมฆะ
  33. ลีก NBA 2K - ตลาดทั้งหมดหมายถึงจำนวนแต้มที่ทำได้ หากการแข่งขันหยุดชะงักระหว่างการเล่น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้หากการแข่งขันดำเนินต่อจากคะแนน ณ ช่วงเวลาที่หยุด หากการแข่งขันเริ่มต้นใหม่ด้วยคะแนน 0-0 การเดิมพันสดจะถือเป็นโมฆะ แต่การเดิมพันที่ไม่ใช่การเดิมพันสดจะยังคงมีผลใช้ได้
  34. รูปแบบการแข่งขันของบาสเกตบอล NBA 2K20 เสมือนจริงจะเป็น 4 x 6 นาทีต่อช่วงควอเตอร์ โดยใช้กฎเดียวกับ 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.7., 3.2.15.
  35. บาสเกตบอลเสมือนจริงเป็นเกมถ่ายทอดสด สมาชิกทุกคนที่เดิมพันในการแข่งขันหรือกิจกรรมเดียวกันจะได้รับผลการแข่งขันเดียวกัน
  36. ในกรณีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือความผิดปกติที่สำคัญอื่นซึ่งทำให้การนำเสนอเกมคริกเก็ตเสมือนจริงหรือเหตุการณ์หยุดชะงัก การเดิมพันในเกมหรือเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นโมฆะและจะได้เงินคืน ยกเว้นการเดิมพันที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  37. ในกรณีที่เกมหรือกิจกรรมไม่เริ่มต้นหรือไม่สิ้นสุด และไม่สามารถตัดสินผลลัพธ์ได้ เกมหรือกิจกรรมดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
 3. อเมริกันฟุตบอล
  1. ตลาดเต็มเวลา รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตามผลการแข่งขันขั้น สุดท้ายรวมถึงในช่วงต่อเวลาด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมด จะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  3. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยัง ถือว่ามีผลถ้าการแข่งขัน ได้เสร็จสิ้นไปแล้วห้าสิบห้า (55) นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
  4. ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่ สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลังคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สาม และควอเตอร์ที่สี่ รวมถึง การต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
  5. ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
  6. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขัน หรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผล
  7. คะแนนการเดิมพันสดของอเมริกันฟุตบอลจะไม่มีการอัปเดต และแฮนดิแคปที่แสดงในหว่างการซื้อขายสดจะหมายถึงคะแนนเมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดงมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น
  8. ทีมใดทำแต้มในห่วงแรกได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกได้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผล
  9. ทีมใดที่ทำแต้มในห่วงสุดท้ายได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้ม สุดท้ายของการแข่งขันได้ (รวมถึงช่วงต่อเวลา) ถ้าการแข่งขัน ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  10. สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือนสำหรับการแข่งขัน NCAA ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
  11. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน ("เล่นในช่วงอันตราย") ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
 4. เบสบอล
  1. ชื่อของพิชเชอร์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพัน เบสบอลทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นพิชเชอร์ที่เริ่มต้นคนใดก็ตาม
  2. ตลาดแบบเต็มเวลา รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตามผลการแข่งขัน ขั้นสุดท้ายรวมถึงอินนิงพิเศษด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกฎกติกาเหล่านี้) ในการเล่นเบสบอลของประเทศญี่ปุ่น การเสมอกันอาจจะได้รับการประกาศและในกรณีนี้การเดิมพันมันนี่ไลน์ จะได้รับเงินคืน
  3. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มที่กำหนด การเดิมพัน ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  4. สำหรับเบสบอล การเดิมพันที่ได้รับการพิจารณาว่าสมบูรณ์นั้น เกมจะต้องดำเนินไป 9 อินนิง (หรือ 8.5 อินนิงถ้าทีมเจ้าบ้านเป็นผู้นำ) ถ้าเกมถูกหยุดชั่วคราวและเสร็จสิ้นในวันต่อมา การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นการเดิมพันที่ได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข) จะถือว่าเป็นโมฆะ
  5. ถ้าเกมถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกในช่วงอินนิงพิเศษ คะแนนจะได้รับการตัดสินภายหลังจากอินนิงแบบเต็มเวลาสุดท้าย ถ้าทีมเจ้าบ้านไม่สามารถทำคะแนนได้เสมอหรือนำในครึ่งหลังของการอินนิง ซึ่งในกรณีนี้ คะแนนจะถูกตัดสิน ณ เวลาที่เกมถูกยกเลิก
  6. ในช่วง 5 อินนิงแรก การเดิมพันจะตัดสินตามผลการแข่งขันในตอนท้าย ของช่วงทั้งห้าอินนิง ถ้าช่วงอินนิงทั้งห้าไม่เสร็จสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  7. คะแนนการเดิมพันสดของเบสบอลจะไม่มีการอัปเดต และแฮนดิแคปที่แสดงในหว่างการซื้อขายสดจะหมายถึงคะแนนเมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดงมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น
  8. การแข่งขันเวิร์ล เบสบอล คลาสสิค สามารถสิ้นสุดการแข่งขันได้ก่อนถ้าทีม กำลังนำอยู่สิบรันหรือมากกว่าภายหลังทีมคู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 7 อินนิง หรือถ้าทีมกำลังนำอยู่มากว่าสิบห้ารันภายหลังทีม คู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์
  9. การแข่งขันเวิร์ล เบสบอล คลาสสิค สามารถสิ้นสุดการแข่งขันได้ก่อนถ้าทีม กำลังนำอยู่สิบรันหรือมากกว่าภายหลังทีมคู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 7 อินนิง หรือถ้าทีมกำลังนำอยู่มากว่าสิบห้ารันภายหลังทีม คู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์
  10. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน ("เล่นในช่วงอันตราย") ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
 5. ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
  1. ตลาดเต็มเวลา อาจจะถูกเสนอให้เป็น "เวลาปกติเท่านั้น" หรือ "รวมถึงต่อเวลาพิเศษและยิงลูกโทษ" หรือทั้งสองอย่าง ลูกค้าควรอ้างถึงชื่อของตลาดเสมอ สำหรับการแข่งขันที่ตัดสินโดยการยิงลูกลงโทษ ทีมที่ชนะเลิศจะมีเพิ่มคะแนนเพิ่มหนึ่งประตูเพื่อกำหนดผลการแข่งขันสุดท้าย
  2. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  3. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มตามกำหนดการ การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 55 นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลด้วย ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก จะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
  4. สำหรับการเดิมพันแบบช่วงเวลา ช่วงเวลานั้นจะต้องเสร็จสิ้นเพื่อให้การเดิมพันมีผลสมบูรณ์
  5. ผลของช่วงเวลาที่ 3 ไม่รวมการต่อเวลาหรือยิงลูกโทษที่อาจจะเกิดขึ้น
  6. คะแนนการเดิมพันสดของ Ice Hockey จะไม่มีการอัปเดต และการเดิมพันที่แสดงในหว่างการซื้อขายสดจะหมายถึงคะแนนเมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดงมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น
  7. ในระหว่างเกม ด้วยความเคารพในอำนาจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและดุลยพินิจที่เป็นเด็ดขาด สำหรับการเดิมพันสดที่คิดว่าเป็นอันตรายที่อาจส่งผลถึงคะแนน, ผลลัพธ์, ประสิทธิภาพของทีมหรือผู้เล่น หรือประกันการเปลี่ยนแปลงการพนัน/ราคาหรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน (“การเล่นอันตราย”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการยอมรับเดิมพันและอาจรับหรือปฏิเสธเดิมพันนั้นหลังจากการเล่นอันตรายก็ได้ ทุกการกระทำในเกมที่คิดว่าเป็นการเล่นปลอดภัยและเดิมพันจะยังคงได้รับการยอมรับ
 6. เทนนิส
  1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปยึดตามทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะยึดตามเกม (เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
  3. ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือ ว่ามีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้น
  5. การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่แข่ง ขันหรือพื้นผิวของสนามแข่งขัน (รวมถึงการย้ายการแข่งขันจาก สนามกลางแจ้้งไปยังสนามในร่มหรือจากสนามในร่มไปยังสนามกลางแจ้ง)
  6. ถ้าจำนวนของเซ็ตที่ำกำหนดไว้ซึ่งจำเป็นต่อการชนะการแข่งขันมีการเปลี่ยน แปลงจากที่กำหนดไว้เดิม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  7. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  8. การเดิมพันเทนนิสแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเทนนิสแบบสด
  9. การเสิร์ฟเอสส่วนใหญ่ (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ตลาดจะตัดสิน ตามสถิติของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าผู้เล่นจะถอนตัวหรือ ขาดคุณสมบัติก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  10. ตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) จะตัดสินตามสถิติของการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ถ้าตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ได้ถูกกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผล แม้เมื่อการแข่งขันจะไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากผู้เล่น ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติ ถ้าไม่มีลูกเอส (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ในขณะที่ผู้เล่นถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  11. ตลาดผู้ชนะเกม หมายถึง ผู้ชนะเกมใดเกมหนึ่ง เช่น เซต 1 เกม 1; เซต 1 เกม 2 เป็นต้น หากในเซตเล่นถึงไท-เบรก ตลาดจะถูกกำหนดเป็น เซต 1 TB; เซต 2 TB เป็นต้น หากผู้เล่นมีการถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ ในระหว่างการเล่นเกมที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะืถือเป็นโมฆะ ถ้าเกมเสร็จสิ้นแล้วโดยกรรมการตัดสินให้ "เกมถูกตัดแต้ม"การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นจะถือเป็นโมฆะ (แต่ถ้าเกมเสร็จสิ้นโดย "ถูกตัดคะแนน"การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล) ถ้าการแข่งขันในเกมถูกหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลถ้าการแข่งขันในเกมนั้นเสร็จสิ้น
  12. ตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซี (รวมถึงรายการแข่งขันแบบสด) เป็นการจับคู่ หรือการรวมทีมที่มาจากแมทช์ต่าง ๆ แมทช์การแข่งที่มีทีมทั้งคู่แข่งจะต้องแข่งขันภายในวันเดียวกันมิฉะนั้นจะถือว่าเดิมพันเป็นโมฆะ สถานที่สำหรับตลาดการแข่งบาสเก็ตบอลแฟนตาซีนั้นจะเป็นไปตามจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเคร่งครัดเท่านั้น
  13. ในการชนะควอเตอร์ส่วนใหญ่ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่เอาชนะเป็นจำนวนควอเตอร์ที่มากที่สุดระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอล ถ้าผลของควอเตอร์ใด ๆ เสมอกันจะถือว่าไม่มีทีมใดชนะควอเตอร์นั้น การต่อเวลาจะไม่นำมารวมสำหรับตลาดนี้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  14. การเดิมพันเทนนิสสดเป็นที่ยอมรับตามการแข่งขันในสนาม ในบางสถานการณ์ (เช่น คะแนนหรืออัตราต่อรองที่เปลี่ยนแปลง) อาจไม่สามารถยอมรับการเดิมพันได้
 7. แบดมินตัน
  1. การเดิมพันมันนี่ไลน์ หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะในแมทช์ การเดิมพันแมทช์ แฮนดิแคป จะขึ้นอยู่กับเกมหรือคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง (กรุณาดูรายการของการเดิมพัน) การเดิมพันสูง/ต่ำ และคี่/คู่ จะขึ้นอยู่กับคะแนน (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น)
  2. ผู้ชนะเกม 1 (เกม 2, เกม 3 ฯลฯ) หมายถึงผลของเกมที่ระบุ หากเกมที่ระบุแข่งขันไม่จบ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  3. การเดิมพันแมทช์ ทายผลสกอร์ และแมทซ์ จำนวนเกม จะขึ้นอยู่กับเกม
  4. การเดิมพันผู้ชนะคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนก่อน และส่วนต่างคะแนนที่ชนะในเกม X จะขึ้นอยู่กับคะแนน
  5. หากผู้เล่นไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์หรือแมทช์ การเดิมพันทั้งหมดในผู้เล่นนั้น ๆ จะถือเป็นโมฆะ
  6. หากผู้เล่น (หรือผู้เล่นคู่) ถอนตัวหรือไม่ผ่านเข้ารอบระหว่างแมทช์ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ เว้นแต่การเดิมพันจะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้
  7. หากแมทช์ถูกเลื่อนหรือระงับ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลใช้ได้ถ้าแมทช์ดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดเวลาสิบสองชั่วโมง
  8. การเดิมพันกีฬาแบดมินตันขณะแข่งขันจะตัดสินตามผลของแมทช์ (หรือตามเกม/คะแนนที่ระบุ) จะไม่มีการอัปเดตสกอร์สำหรับการเดิมพันกีฬาแบดมินตันขณะแข่งขัน
 8. ปิงปอง
  1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
  3. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง
  5. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็น โมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  6. การเดิมพันปิงปองแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันปิงปองแบบสด
 9. วอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด
  1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าทีมไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดใน ทีมนั้นจะเป็นโมฆะ
  3. ถ้าทีมถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพัน ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง
  5. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็น โมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  6. การเดิมพันวอลเลย์บอลแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพัน วอลเลย์บอลแบบสด
 10. ฮ็อกกี้สนาม
  1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสิน ตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ การต่อเวลาพิเศษ โกลเดนโกล และการยิงลูกโทษไม่ถือเป็นตลาด แบบเต็มเวลา (ตลาดพิเศษสำหรับการต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงลูกจุดโทษ (PEN) อาจจะได้รับการเสนอสำหรับการเดิมพัน)
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกและไม่ได้ ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มี การกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. ตลาดสำหรับครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  4. การเดิมพันฮ็อกกี้สนามแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันใน ตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ
  5. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฮ็อกกี้สนามแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว
  6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน ("เล่นในช่วงอันตราย") ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
 11. สนุกเกอร์และบิลเลียด
  1. ตลาดมันนี่ไลน์และแฮนดิแคปอ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขัน ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่ จะขึ้นกับจำนวนของเฟรม/แรค (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดใน ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
  3. ถ้าการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข
  4. การเดิมพันสนุกเกอร์และบิลเลียดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเฟรม/แรคที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดทสำหรับการเดิมพัน สนุกเกอร์และบิลเลียดแบบสด
  5. ในแต่ละเฟรมของตลาด สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ นับหรืออ้างอิงจากผลรวมของคะแนนในเฟรมนั้น
  6. ผู้เล่นคนไหนจะแทงลูกสีแดงแรกลงก่อน ? ตลาดอ้างอิงจากผู้เล่นที่แทงลูกสีแดงแรกลงหลุมก่อนในการแข่งหรือ เฟรมที่กำหนด คือ การหลงหลุมโดยไม่ผิดกติกา (หากว่าเฟรมนั้นๆ มีการตั้งเกมส์ใหม่ ทุกการเดิมพันจะยังคงมีผลถูกต้อง)
  7. ผู้เล่นคนไหนแข่งได้ถึง 30 แต้ม? ตลาดอ้างอิงจากผู้เล่นคนใดที่ได้ 30 แต้มเป็นคนแรกในเฟรมที่ระบุ (หากว่าเฟรมนั้นๆ มีการตั้งเกมส์ใหม่ ทุกการเดิมพันจะยังคงมีผลถูกต้อง)
  8. ตลาดการทำแต้ม "เบรคสูงสุด" อ้างอิงจากผู้เล่นในเฟรมที่กำหนด ของการแข่งขัน หรือ ทัวร์นาเม้นท์นั้นๆ โดยผู้เล่นทำแต้มได้จาก การตบลูกลงหลุมอย่างต่อเนื่องในเที่ยวแทงเดียวกัน(เบรค) ในการแข่งที่ระบุ หรือ ทัวร์นาเม้นท์นั้นๆ
  9. จำนวนรวมของแต้ม "เซ็นจูร" อ้างอิงจากจำนวนแต้มใน "เบรค" ตั้งแต่ 100 แต้ม หรือ มากกว่า ในการแข่งที่ระบุ หรือ ทัวร์นาเม้นท์นั้นๆ
 12. กอล์ฟ
  1. การเดิมพันกอล์ฟทั้งหมดจะตัดสินตามผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนท์อย่างเป็นทางการ
  2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดใน ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่าง ทัวร์นาเมนท์หรือรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะสูญเปล่า
  3. ถ้าทัวร์นาเมนท์หรือรอบที่ระบุถูกทำให้ล่าช้าหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังคงมีผลต่อไปอีก 48 ชั่วโมงหลังจบการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดไว้
  4. เอาท์ไรท์ (ผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์)
   1. "ผู้เล่นอื่นใด"หรือ "สนาม"หมายถึง นักกอล์ฟทั้งหมดที่ไม่ได้ มีชื่อในตลาดเอาท์ไรท์
   2. ตลาดเอาท์ไรท์จะตัดสินตามผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์และผลของการ เล่นเพลย์ออฟใดๆ จะนำมาพิจารณา
   3. ถ้าทัวร์นาเมนท์ถูกทำให้สั้นลงโดยเจ้าหน้าที่ (เช่น จำนวนหลุมตาม ที่กำหนดไว้ไม่สมบูรณ์) การเดิมพันทั้งหมดยังคงสมบูรณ์อยู่ถ้า มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการ แข่งขันต่อ การเดิมพันที่ได้วางไว้นั้นจะเป็นโมฆะ ถ้าไม่มีการประกาศ ผู้ชนะอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  5. การจับคู่ทัวร์นาเมนท์
   1. การจับคู่้ทัวร์นาเมนต์ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ำที่สุด ระหว่างทัวร์นาเมนต์ (โดยทั่วไปแล้ว 72 หลุม) ถ้าจำนวนของหลุม ที่ได้ทำการแข่งขันไปลดลงจากที่ได้กำหนดไว้ การเดิมพันจะยังคง สมบูรณ์ถ้ามีการประกาศผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการ
   2. นักกอล์ฟทั้งสองจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ นักกอล์ฟที่ตีได้จำนวนหลุมมากที่สุด (ไม่รวมเพลย์-ออฟ) จะเป็นผู้ชนะ ถ้านักกอล์ฟตีได้จำนวนหลุมเท่ากัน (ไม่รวมเพลย์-ออฟ) ผู้เล่นที่มี คะแนนต่ำที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
   3. ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติภายหลังจากการที-ออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือ ขาดคุณสมบัติและภายหลังจากมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งทำแต้มได้สูง นักกอล์ฟที่ตีได้จำนวนหลุมมากที่สุดจะยังคงได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ
   4. ถ้านักกอล์ฟทั้งสองถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างรอบเดียวกัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหลุมที่นักกอล์ฟแต่ละคนตีได้
  6. ราวน์แมตช์อัพ
   1. ราวน์แมตช์อัพ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ำที่สุดโดยมากกว่า 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ และไม่รวมการเล่นเพลย์-ออฟ
   2. นักกอล์ฟทั้งสองจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติภายหลังจากการที-ออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นที่ขาด คุณสมบัติได้เริ่มการแข่งขันในรอบถัดไป คะแนนที่มีอยู่เดิมจะยังคงมีผล
  7. รอบ สูง/ต่ำ
   1. ตลาดรอบ สูง/ต่ำ หมายถึง คะแนนของนักกอล์ฟหนึ่งคน (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ที่สูงกว่า 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ และไม่รวม การเพลย์-ออฟ
   2. นักกอล์ฟจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ ถ้านักกอล์ฟพลาดจากการตีใน 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ การเดิมพัน ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  8. หลุมแต่ละหลุม สูง/ต่ำ
   1. ตลาดหลุมแต่ละหลุม สูง/ต่ำ หมายถึง คะแนนของนักกอล์ฟหนึ่งคน (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ที่สูงกว่าหลุมแต่ละหลุมที่ระบุของรอบที่ระบุไว้
   2. ถ้านักกอล์ฟ (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ไม่สามารถพิชิตหลุมได้ การเดิมพันจะเป็นโมฆะ
 13. มอเตอร์สปอร์ต
  1. มอเตอร์สปอร์ต รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เฉพาะ ฟอร์มูล่า วัน, โมโต จีพี และ A1GP
  2. ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะมีการขาดคุณสมบัติใดๆ หรือการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าหากไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลของการแข่งขันคือผลที่ี่องค์การกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องประกาศในทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันยึดตามตำแหน่งในการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ประกาศโดยองค์การกำกับดูแลในทันทีหลังจบรอบ คัดเลือก
  3. ถ้าสนามแข่งขันที่กำหนดไว้เปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะ
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันนั้นเริ่มต้นก่อนสิ้นสุดการแข่งขันเป็นเวลา 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดยังคงมีผลต่อไป ถ้ามีการประกาศผล การแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีการประกาศผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  5. การแข่งรถถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการให้สัญญาณเริ่มของรอบก่อนแข่งจริง ถ้าคู่แข่งไม่พร้อมเริ่มต้นจากตำแหน่งออกรถ (หรือเลนสำหรับเติมน้ำมัน) การเดิมพันในตัวผู้แข่งนั้นจะเป็นโมฆะ ถ้าคู่แข่งไม่สามารถเริ่ม แข่งรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ การเดิมพันโพลโพสซิชั่นในตัว ผู้แข่งนั้นจะถือเป็นโมฆะ
  6. ในตลาดแบบตัวต่อตัว ผู้แข่งขันทั้งสองจะต้องเริ่มการแข่งขัน (หรือรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการ) การเดิมจึงจะสมบูรณ์ ผู้แข่งขันที่มีตำแหน่งการเข้าเส้นชัยที่ดีกว่าจะ

   ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ คู่แข่งที่ทำรอบได้มากที่สุด จะถือว่าเป็นผู้ชนะ ถ้ามีการบันทึกจำนวนรอบของผู้แข่งขันทั้งสองคนไว้เท่ากัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะจนกว่าจะมีการประกาศผลการลำดับนักแข่งอย่างเป็นทางการ

  7. ตลาดรอบที่เร็วที่สุดตัดสินโดยผู้แข่งขันหรือทีมที่ทำีำเวลารอบได้เร็วที่สุดในระหว่างการแข่งขัน
  8. จำนวนตลาดของผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับการจัดประเภทจะตัดสินโดยผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยองค์การกำกับดูแล
  9. การเดิมพันการแข่งรถแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันอย่าง เป็นทางการของการแข่งขันที่ระบุไว้
  10. ตลาดแบบคี่/คู่ ยึดตามตำแหน่งการเข้าเส้นชัยการแข่งขันตามที่ประกาศโดยองค์กรกำกับดูแล ตัวอย่างเช่น ถ้าคนขับ A เข้าเส้นชัยในตำแหน่งที่ 1 ผลการแข่งขันจะเป็นคี่ ถ้าคนขับ B เข้าเส้นชัยในตำแหน่งที่ 2 ผลการแข่งขันจะเป็นคู่ เป็นต้น ถ้าคนขับไม่ได้รับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
  11. ตลาดผลต่างของการชนะ ยึดตามความแตกต่างของเวลา (เป็นวินาที) ระหว่างคนขับที่เลือกไว้ตามที่ประกาศโดยองค์กรกำกับดูแล สูง หมายความว่า
   ความแตกต่างของเวลาจะมากกว่าแฮนดิแคป ขณะที่ ต่ำ หมายความว่า ความแตกต่างของเวลาจะน้อยกว่าแฮนดิแคปที่เสนอ ถ้าความแตกต่างของเวลาเท่ากับแฮนดิแคปการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
 14. แฮนด์บอล
  1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ การต่อเวลาพิเศษ และการยิงลูกโทษไม่นับเป็นตลาดแบบเต็มเวลา
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้กลับมาดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันกับตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. การเดิมพันแฮนด์บอลแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน ในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ
  4. คะแนนจะไม่ถูกอัพเดต สำหรับการเดิมพันแฮนด์บอลแบบสด
 15. โปโลน้ำ
  1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตาม ผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ (4 ควอเตอร์) การต่อเวลาพิเศษ และการยิงลูกโทษไม่ถือเป็นตลาดแบบเต็มเวลา
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกและไม่ได้ ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการ แข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. ตลาดสำหรับครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของ ครึ่งแรก และควอเตอร์ที่สอง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขัน ในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  4. การเดิมพันโปโลน้ำแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันในตอน ท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ
  5. คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันโปโลน้ำแบบสด
 16. มวย
  1. การเดิมพันในการชกที่ถูกเลื่อนออกไปจะยังคงถือว่าสมบูรณ์ถ้าการ ชกนั้นเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเริ่มชกเดิม
  2. สำหรับตลาดมันนี่ไลน์ (ที่ซึ่งไม่มีการเสนอตัวเลือก การเสมอกันในการเดิมพัน) การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ถ้าผลการแข่งขันออกมาเสมอกัน ถ้ามีการเสนอราคาต่อรอง เป็นทางเลือกที่สามในการเดิมพัน และการแข่งขันจบลงที่ผลเสมอกัน การเดิมพันตัวเลือกของการเสมอกันนั้นจะได้รับเงินในฐานะเป็นผู้ชนะและการเดิมพันในตัวนักชกทั้งสองนั้นจะสูญเปล่า
  3. การชกถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อระฆังดังขึ้นสำหรับการเริ่มชกในยกแรก ถ้านักมวยหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถเริ่มชกได้ การเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะถ้านักมวยไม่สามารถชกได้ เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นของรอบต่อไป หรือถูกตัดสิทธิ์ระหว่างรอบจะถือว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะในรอบที่แล้ว
  4. การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามคำตัดสินอย่างเป็นทางการที่ได้รับจากเสียงระฆังโดยทันทีภายหลังจากการชก การเปลี่ยนแปลงภายหลังต่อ ผลของการชกจะไม่ได้รับการยอมรับตามวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน
  5. การชนะแบบน็อคเอาท์ (KO) จะรวมถึงการชนะแบบ เทคนิคัลน็อคเอาท์ (TKO) หรือการชนะโดยการขาดคุณสมบัติ (DSQ) การตัดสินคะแนนจะรวมถึงการตัดสินทางเทคนิค (TD) และการเสมอกัน จะรวมถึงการเสมอกันทางเทคนิค
  6. การเดิมพัน สูง/ต่ำ หมายถึงจำนวนของยกที่เกิดขึ้นระหว่างการชก เช่น ต่ำกว่า 9.5 จะหมายถึงการชกจบลงก่อนที่เวลา 1 นาที 30 วินาที ของยกที่ 9ในขณะที่ สูงกว่า 9.5 จะหมายถึงการชกจบลงภายหลังเวลา 1 นาที 30 วินาที ของยกที่ 9 (รวมถึงการตัดสินด้วยคะแนน)
  7. UFC
   1. กฎ UFC นำไปใช้กับการชกที่สนับสนุนโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้ แบบผสมอื่นๆ (MMA)
   2. การเดิมพันในการชกที่ถูกเลื่อนออกไปจะยังคงถือว่าสมบูรณ์ถ้าการ ชกนั้นเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเริ่มชกเดิม
   3. ถ้าการชกจบลงด้วยการเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
 17. เกมปาลูกดอก
  1. มันนี่ไลน์และตลาด หมายถึง ผู้ชนะการแข่งขัน แฮนดิแคปและตลาด สูง/ต่ำ ยึดตามจำนวนของเซ็ต (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปและไม่ได้เริ่มแข่งขันภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  3. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
  4. ถ้าการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะ
  5. การเดิมพันเกมปาลูกดอกแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเกมปาลูกดอกแบบสด
  6. ตลาด "180s"หมายถึง จำนวนแต้มสูงสุดที่โยนได้ในแต่ล่ะ แมชท์แล้ว ใกล้เคียง "180s"
 18. คริกเก็ต
  1. ทั่วไป - การแข่งขันคริกเก็ตจะตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากผลถูกกำหนดโดยซูเปอร์โอเวอร์ ออกจากการเล่น การทอยเหรียญ ฯลฯ การวางเดิมพันฝั่งผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน ผลซูเปอร์โอเวอร์จะไม่นับรวมกับการวางเดิมพันการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มใด ๆ หากการแข่งขันถูกเลื่อนหรือระงับ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้ ในกรณีที่การแข่งขันเริ่มต้นหรือกลับมาแข่งต่อภายในสามสิบหกชั่วโมงนับจากกำหนดการเริ่มแข่งขันเดิม หากผลอย่างเป็นทางการคือ "ไม่มีผลการแข่งขัน" หรือตามกติกาการแข่งขันไม่มีผู้ชนะ การเดิมพันฝั่งผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ผลการวางเดิมพันอื่นจะยังคงถือว่ามีผลใช้ได้ หากผลการแข่งขันกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข หากการแข่งขันถูกยกเลิกเนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องจากภายนอก การเดิมพันทั้งหมดอาจประกาศเป็นโมฆะ ลำดับทีมเหย้า/ทีมเยือนอาจไม่สะท้อนถึงสถานที่แท้จริงของการแข่งขัน
  2. ผู้ชนะการแข่งขัน - การแข่งขันคริกเก็ตจะตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากผลถูกกำหนดโดยซูเปอร์โอเวอร์ ออกจากการเล่น การทอยเหรียญ ฯลฯ การวางเดิมพันฝั่งผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน หากผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการออกมาว่าคะแนนเท่ากัน การเดิมพันฝั่งผู้ชนะการแข่งขันจะถือเป็นโมฆะ
  3. ผู้ชนะการแข่งขัน 1X2 - การเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสอาจนำเสนอในรูปแบบ 1X2 "1" หมายถึงทีมชื่อลำดับแรก "X", หมายถึง "เสมอ" และ "2" หมายถึงทีมชื่อลำดับสอง หากผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการออกมาว่า "คะแนนเท่ากัน" (ซึ่งต่างจาก "เสมอ") การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน
  4. การวางเดิมพันการทำคะแนนในช่วงทำแต้ม หมายถึงจำนวนรอบวิ่งที่ทีมทำคะแนนได้ในหนึ่งการแข่งขันหรือในช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อวางการเดิมพัน มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) สำหรับการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาส ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยหกสิบโอเวอร์ เว้นแต่ช่วงทำแต้มนั้นจะครบสมบูรณ์ การทำคะแนนลูกโทษ (สำหรับอัตราโอเวอร์ที่ใช้เวลานาน ฯลฯ) ที่เพิ่มย้อนหลังไปยังยอดรวมของทีมหลังจากจบช่วงทำแต้มแล้วจะไม่นับรวม
  5. การวางเดิมพันกลุ่มการทำคะแนน หมายถึงจำนวนรอบวิ่งรวมที่ทีมทำคะแนนได้ในช่วงสิ้นสุดกลุ่มโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง กลุ่มโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงต้องครบสมบูรณ์ หรือช่วงทำแต้มจบลง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้ การทำคะแนนเพิ่มเติมหรือการทำคะแนนลูกโทษจะรวมลงในผลรวม หากมีการบันทึกอย่างเป็นทางการในเวลานั้น แต่จะไม่รวมหากเป็นการเพิ่มย้อนหลัง
  6. การทำคะแนนเมื่อจบโอเวอร์หมายถึงจำนวนรอบวิ่งรวมที่ทีมทำคะแนนได้ในช่วงสิ้นสุดโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง โอเวอร์ต้องครบสมบูรณ์ หรือช่วงทำแต้มจบลง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้ การทำคะแนนเพิ่มเติมหรือการทำคะแนนลูกโทษจะรวมลงในผลรวม หากมีการบันทึกการขว้างที่เฉพาะเจาะจงอย่างเป็นทางการภายในโอเวอร์นั้น ๆ
  7. การวางเดิมพัน Runs in Over หมายถึงจำนวนการวิ่งที่ทำคะแนนโดยทีมในโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง โอเวอร์ต้องครบสมบูรณ์ หรืออินนิ่งจบลง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้ การวิ่งทำคะแนนเพิ่มเติมหรือทำคะแนนลูกโทษจะรวมในผลรวม หากพิจารณาว่าเป็นการขว้างลูกที่เฉพาะเจาะจงอย่างเป็นทางการภายในโอเวอร์นั้น ๆ
  8. การเดิมพันการทำคะแนนหลังขว้างลูกหมายถึงจำนวนรอบวิ่งที่ทีมทำคะแนนได้ ทันทีที่มีการขว้างลูกที่เฉพาะเจาะจงอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ หากไม่ได้ขว้างลูกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ การเดิมพันจะเป็นโมฆะ เช่น คะแนนหลังขว้างลูก 40.3 คือ 200 จากนั้นลูกที่ตามมาจะมีคะแนนอยู่ที่ 40.4 1w 40.4 3 โดยจำนวนรอบวิ่งที่ทำคะแนนได้เมื่อการขว้างลูกสมบูรณ์จะเป็น 204
  9. วิกเก็ตล้มหมายถึงจำนวนรอบวิ่งที่ทำคะแนนได้ขณะวิกเก็ตที่เฉพาะเจาะจงล้มลง หากผู้ตีออกจากสนามและมีผู้เล่นคนอื่นมาแทน การวางเดิมพันจะยังคงตัดสินจากคะแนนขณะที่วิกเก็ตล้มลง หากช่วงทำแต้มมาถึงช่วงท้าย คะแนนของช่วงทำแต้มสุดท้ายจะถือเป็นผลการแข่งขันตามวัตถุประสงค์การตัดสิน หากไม่มีการเล่นเพิ่มเติมหลังจากมีการวางเดิมพันแล้ว การเดิมพันเหล่านั้นจะถือเป็นโมฆะ
  10. การทำคะแนนของผู้เล่นหมายถึงจำนวนรอบวิ่งที่ผู้เล่นทำคะแนนได้ในช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง การเดิมพันจะมีผลใช้ได้ ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ที่เส้นปลอดภัยขณะที่ขว้างลูกหรือไม่ก็ตาม ตราบใดที่ทีมมีโอกาสไปถึงโอเวอร์ที่กำหนดไว้อย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ในเวลาที่มีการวางเดิมพัน หากผู้เล่นไม่ออกจากสนาม การทำคะแนนจากการวิ่งสุดท้ายจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิน เพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้ ต้องมีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เว้นแต่ผลจะกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากช่วงทำแต้มลดลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) จากโอเวอร์ที่กำหนดไว้ในเวลาที่มีการวางเดิมพัน เว้นแต่ผลจะกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยที่สุดสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  11. การทำคะแนนของผู้ตีหมายถึงจำนวนรอบวิ่งที่ผู้ตีทำคะแนนได้ในช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง ผู้ตีต้องอยู่ที่เส้นปลอดภัยอย่างน้อยในขณะที่มีการขว้างลูก การเดิมพันจึงจะถือว่ามีผลใช้ได้ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากช่วงทำแต้มลดลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) จากโอเวอร์ที่กำหนดไว้ในเวลาที่มีการวางเดิมพัน เว้นแต่ผลจะกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีการเล่นเพิ่มเติมหลังจากมีการวางเดิมพันแล้ว การเดิมพันเหล่านั้นจะถือเป็นโมฆะ
  12. ฝ่ายชนะจากการโยนเหรียญหมายถึงทีมที่ชนะการโยนเหรียญ (หรือวิธีการอื่นที่คล้ายกัน) หากเสร็จสิ้นการโยนเหรียญแล้ว เดิมพันจะถือว่ามีผลใช้ได้ไม่ว่าการแข่งขันจะเริ่มหรือไม่ก็ตาม
  13. หกคะแนนในการแข่งขันหมายถึงจำนวนคะแนนหกคะแนนที่ทีมทำได้ในหนึ่งการแข่งขัน นับเฉพาะการตีลูกที่ลอยออกจากเขตเส้นสนามที่ได้หกคะแนนเท่านั้น การขว้างลูกและคะแนนพิเศษจะไม่นับ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงทำแต้ม มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) ในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสจะนับช่วงทำแต้มทั้งหมด สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยที่สุดสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  14. หกคะแนนในช่วงทำแต้มหมายถึงจำนวนแบบหกคะแนนที่ทีมทำได้ในหนึ่งช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง นับเฉพาะการตีลูกที่ลอยออกจากเขตเส้นสนามที่ได้หกคะแนนเท่านั้น การขว้างลูกและคะแนนพิเศษจะไม่นับ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อวางการเดิมพัน มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) สำหรับการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาส ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยหกสิบโอเวอร์ เว้นแต่ช่วงทำแต้มนั้นจะครบสมบูรณ์
  15. สี่คะแนนในการแข่งขันหมายถึงจำนวนแบบสี่คะแนนที่ทีมทำได้ในหนึ่งการแข่งขัน นับเฉพาะการตีลูกที่ลอยออกจากเขตเส้นสนามที่ได้สี่คะแนนเท่านั้น การขว้างลูกและคะแนนพิเศษจะไม่นับ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงทำแต้ม มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) ในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสจะนับช่วงทำแต้มทั้งหมด สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยที่สุดสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  16. สี่คะแนนในช่วงทำแต้มหมายถึงจำนวนแบบสี่คะแนนที่ทีมทำได้ในหนึ่งช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง นับเฉพาะการตีลูกที่ลอยออกจากเขตเส้นสนามที่ได้สี่คะแนนเท่านั้น การขว้างลูกและคะแนนพิเศษจะไม่นับ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อวางการเดิมพัน มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) สำหรับการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาส ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยหกสิบโอเวอร์ เว้นแต่ช่วงทำแต้มนั้นจะครบสมบูรณ์
  17. วิกเก็ตในการแข่งขันหมายถึงจำนวนวิกเก็ตที่ทำได้ในหนึ่งการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงทำแต้ม มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) ในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสจะนับช่วงทำแต้มทั้งหมด สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยที่สุดสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  18. คะแนนพิเศษในการแข่งขันหมายถึงจำนวนคะแนนพิเศษที่ทำคะแนนได้ในหนึ่งการแข่งขัน หากมีการทำคะแนนเมื่อบอลออกนอกสนามและคะแนนพิเศษเมื่อขว้างลูกในช่วงการขว้างเดียวกัน การทำคะแนนเมื่อลูกออกนอกสนามจะไม่นับเป็นคะแนนรวมพิเศษ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงทำแต้ม มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) ในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสจะนับช่วงทำแต้มทั้งหมด สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยที่สุดสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  19. คะแนนพิเศษในช่วงทำแต้มหมายถึงจำนวนคะแนนพิเศษที่ทำคะแนนได้ในหนึ่งช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง หากมีการทำคะแนนเมื่อบอลออกนอกสนามและคะแนนพิเศษเมื่อขว้างลูกในช่วงการขว้างเดียวกัน การทำคะแนนเมื่อลูกออกนอกสนามจะไม่นับเป็นคะแนนรวมพิเศษ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อวางการเดิมพัน มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) สำหรับการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาส ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยหกสิบโอเวอร์ เว้นแต่ช่วงทำแต้มนั้นจะครบสมบูรณ์
  20. ลูกที่ไม่มีคะแนนในการแข่งขันหมายถึงจำนวนลูกที่ขว้างโดยไม่มีคะแนนในหนึ่งการแข่งขัน ลูกที่ไม่มีคะแนนในการแข่งขัน อธิบายได้ว่าเป็นการขว้างลูกตามกติกาซึ่งไม่มีการวิ่งทำคะแนนแบบใดที่ได้คะแนนเลย สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงทำแต้ม มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) ในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสจะนับช่วงทำแต้มทั้งหมด สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยที่
  21. การวางเดิมพันซูเปอร์โอเวอร์หมายถึงผู้ชนะของการแข่งขันที่ตัดสินจากหนึ่งซูเปอร์โอเวอร์หรือหลายซูเปอร์โอเวอร์ หากผลของซูเปอร์โอเวอร์มีคะแนนเท่ากัน และกำหนดผู้ชนะการแข่งขันจากปัจจัยอื่น ๆ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  22. Player Wicket หมายถึงจำนวนวิกเก็ตที่ทำได้โดยผู้เล่นในอินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง การเดิมพันจะมีผลใช้ได้ หากผู้เล่นเข้าร่วมในการแข่งขันและตราบเท่าที่ทีมมีโอกาสขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ในโอเวอร์ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่มีการวางเดิมพัน เพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้ ต้องมีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เว้นแต่ผลจะกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ หากอินนิ่งลดลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) จากโอเวอร์ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่มีการวางเดิมพัน เว้นแต่ผลจะกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาสที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  23. Bowler Wickets หมายถึงจำนวนวิกเก็ตที่ทำได้โดยผู้ตีลูกในอินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง ผู้ขว้างต้องขว้างลูกบอลอย่างน้อยหนึ่งลูก การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้ สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ หากอินนิ่งลดลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ (10%) จากโอเวอร์ที่กำหนดไว้ในช่วงเวลาที่มีการวางเดิมพัน เว้นแต่ผลจะกำหนดไว้โดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่มีการเล่นเพิ่มเติมหลังจากมีการวางเดิมพันแล้ว การเดิมพันเหล่านั้นจะถือเป็นโมฆะ
  24. การวางเดิมพัน Highest Over Score หมายถึงจำนวนการวิ่งที่ทำคะแนนสูงสุดในโอเวอร์เดียวระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละอินนิ่ง มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) จะนับอินนิ่งทั้งหมดในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาส สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  25. การวางเดิมพัน Highest Individual Score หมายถึงจำนวนการวิ่งที่ทำคะแนนโดยผู้เล่นแต่ละคนในระหว่างอินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการแข่งขันที่มีโอเวอร์จำกัด ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ (90%) ของโอเวอร์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละอินนิ่ง มิฉะนั้นการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะกำหนดการตัดสินไว้แล้ว) จะนับอินนิ่งทั้งหมดในการเล่นประลองและการแข่งขันเฟิร์สคลาส สำหรับการแข่งขันที่จบลงด้วยผลเสมอกัน ต้องมีการขว้างลูกอย่างน้อยสองร้อยโอเวอร์ การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  26. การเดิมพัน Next Man Out หมายถึงผู้เล่นที่ถูกทำให้ออกคนแรกในอินนิ่งที่เฉพาะเจาะจง ผู้เล่นที่มีชื่อทั้งสองคนต้องอยู่บนเส้นที่ระบุด้วยกัน เมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถูกทำให้ออก การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้ หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถอนตัว การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถูกทำให้ออก การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  27. การวางเดิมพัน Method of Dismissal หมายถึงวิธีการทำให้ผู้เล่นที่เฉพาะเจาะจงออกหรือการขว้างลูกโดนวิกเก็ต โดยปกติ การวางเดิมพันนี้จะมีการเสนอให้เป็น "การรับลูกกับการไม่รับลูก" หากผู้เล่นถอนตัวหรือไม่ถูกทำให้ออกจากการแข่งขัน หรือวิกเก็ตที่เฉพาะเจาะจงไมตกลงพื้น การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
  28. การเดิมพันความร่วมมือเปิดสูงสุด หมายถึงการทายว่าทีมใดจะทำคะแนนความร่วมมือแรกได้สูงสุด หากผู้เล่นถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นก่อนออกจากการแข่งขัน ความร่วมมือจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพิชิตประตูสามเสาหรือถึงช่วงทำแต้ม
  29. การเดิมพันสูงสุดเหนือกว่า 1 คะแนน หมายถึงการทายทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดโดยมากกว่า 1 คะแนนในการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง โดยทั้งสองทีมต้องได้คะแนนมากกว่า 1 คะแนน การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  30. การวางเดิมพันกลุ่มสูงสุด หมายถึงการทายทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดในกลุ่มโอเวอร์ของการแข่งขันหรือช่วงทำแต้มที่เฉพาะเจาะจง โดยทีมทั้งสองต้องทำกลุ่มโอเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงจนครบ หรือช่วงทำแต้มจบลง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้
  31. การเดิมพันคริกเก็ตแบบเสมือนจริงจะเป็นไปตามกติกาของคริกเก็ต ยกเว้น 3.18.6. การเดิมพันการทำคะแนนโอเวอร์ในคริกเก็ตแบบเสมือนจริงหมายถึงจำนวนรอบวิ่งที่ทีมทำคะแนนได้ระหว่างโอเวอร์เฉพาะ และโอเวอร์ต้องสมบูรณ์ หรือช่วงทำแต้มจบลง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้ หากการเล่นคริกเก็ตแบบเสมือนจริงไม่เริ่มขึ้น ไม่ครบ หรือไม่สามารถกำหนดผลการแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการวางเดิมพันที่ได้กำหนดไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
  32. การวางเดิมพันอินเดียพรีเมียร์ลีกทัวร์นาเมนต์
   • การวางเดิมพันผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ ผู้ทำแต้มส่วนใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ และการทำประตูสมบูรณ์ส่วนใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ จะถือว่าใช้ได้ หากมีการประกาศผู้ชนะทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการ ในกรณีที่เสมอกันจะใช้กติกา Dead Heat
   • การเดิมพันคะแนนโอเวอร์ครั้งแรกสูงสุดของทัวร์นาเมนต์ ทีมที่ทำคะแนนความร่วมมือแรกได้สูงสุด คะแนนโอเวอร์สูงสุด คะแนนช่วงทำแต้มสูงสุด และคะแนนที่แต่ละบุคคลทำได้สูงสุด จะถือว่าใช้ได้ หากมีการประกาศผู้ชนะทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการ
   • การเดิมพันทัวร์นาเมนต์แบบรวมหกแต้ม สี่แต้ม การทำประตู รอบวิ่ง และ Duck อาจมีการปรับเปลี่ยน ต้องมีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับรอบวิ่ง การทำประตู ฯลฯ ที่สะสมในช่วงการแข่งขันเพื่อนับ หากไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการหรือ “ไม่มีผล” จะไม่คำนึงถึงรอบวิ่ง การทำประตู ฯลฯ ที่สะสมในช่วงการแข่งขันและจะใช้ตัวเลขต่อไปนี้แทน รวมหกแต้ม = 10, รวมสี่แต้ม = 25, รวมการทำประตู = 12, รวมรอบวิ่ง = 1, รวม Ducks = 1 จะนับเฉพาะผู้ที่ตีลูกออกจากไม้หกแต้มและสี่แต้มเท่านั้น การวิ่งทำคะแนนลูกโทษจะไม่นับ
 19. รักบียูเนียน
  1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมทั้งการเดิมพันขณะแข่งขัน จะถูกตัดสิน ขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (80 นาที) การต่อเวลาพิเศษไม่นับรวม สำหรับตลาดเต็มเวลา ตลาดรักบี้เซเว่น (Rugby Sevens) จะได้รับการตัดสินในช่วงท้ายของเวลาปกติ (โดยปกติคือ 14 หรือ 20 นาที) ตลาดรักบี้เซเว่นจะไม่นับรวมเวลาพิเศษไว้ในเวลาเต็ม
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มี การกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. ตลาดครึ่งแรก หมายถึง ผลการตัดสินของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  4. การเดิมพันขณะแข่งขันของรักบียูเนียนจะตัดสินผลการแข่งขันเมื่อ สิ้นสุดเวลาปกติ
  5. คะแนนจะถูกอัพเดทสำหรับการเดิมพันขณะแข่งขันของรักบียูเนียน และตลาดที่แสดงระหว่างการเดิมพันขณะแข่งขันหมายถึงคะแนนที่แสดงเมื่อมี การวางเดิมพัน
  6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน ("เล่นในช่วงอันตราย") ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
 20. ลีกกีฬารักบี้
  1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมดรวมทั้งการเดิมพันขณะแข่งขันจะถูกตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน รวมการต่อเวลาพิเศษที่อาจเกิดขึ้น
  2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกและ ไม่ได้ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. ตลาดครึ่งแรก หมายถึง ผลการตัดสินของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น
  4. การเดิมพันสดรักบี้ลีกจะตัดสินตามผลของการแข่งขันรวมการต่อเวลาพิเศษที่อาจเกิดขึ้น
  5. การเดิมพันสดรักบี้ลีกและตลาด จะแสดงผลสดในระหว่างการเปลี่ยนราคา โดยอ้างอิงกับผลคะแนนที่แสดงอยู่ในขณะวางเดิมพัน
  6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน ("เล่นในช่วงอันตราย") ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
 21. กรีฑา
  1. ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท
  2. ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท
  3. ผู้ชนะบนแท่นจะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทุกการ เดิมพันที่ถูกตัดสิน การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาสำหรับจุดประสงค์ในการเดิมพัน
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อน หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกและไม่สามารถ ดำเนินต่อไปใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  5. ถ้านักกรีฑาไม่สามารถเริ่มต้นการแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมด จะเป็นโมฆะ จะถือว่านักกรีฑาได้เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว ถ้าได้เข้าร่วม ในขอบเขตที่จำเป็นในการบันทึกผลการตัดสินอย่างเป็นทางการหรือจัดแบ่ง ประเภท (รวม DSQ (ขาดคุณสมบัติ) แต่ไม่รวม DNS (ไม่ได้เริ่มต้น))
 22. ว่ายน้ำ
  1. ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท
  2. ตลาดมันนี่ไลน์ หมายถึง คู่แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีที่สุดในการแข่งขัน (หรือฮีตที่กำหนด) ถ้านักว่ายน้ำเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เข้าถึงเส้นชัยการแข่งขัน การเดิมพันคู่แข่งขันนั้นคือการเดิมพันที่ได้ชัยชนะ ถ้านักว่ายน้ำทั้งคู่ ไม่สามารถถึงเส้นชัยของการแข่งขัน คู่แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีกว่า ระหว่างการตัดสินจะถูกประกาศเป็นผู้ชนะ
  3. ผู้ชนะบนแท่นจะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทุกการ เดิมพันที่ถูกตัดสิน การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสิน ภายหลังจะไม่ถูกนำมาพิจารณาสำหรับจุดประสงค์ในการเดิมพัน
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อน หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกและไม่สามารถ ดำเนินต่อไปใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ
  5. ถ้านักว่ายน้ำไม่สามารถเริ่มต้นแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ
 23. ฟุตบอลหาดชาย
  1. การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินหลังทราบผลการเล่นของทั้งสามช่วงเต็ม (ช่วงละ สิบสองนาที) เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นอย่างอื่น
  2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนดไว้ การวางเดิมพันแบบไม่สดใดๆ ที่วางหลังการเริ่มก่อนเวลาแต่ก่อนการเริ่มตามกำหนดการจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันแบบสดระหว่างการเดิมพันแบบสดจะถือว่ามีผลที่สมบูรณ์ และถือว่าได้เริ่มเมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น แม้จะเร็วกว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ตาม
  3. การต่อเวลาพิเศษและการยิงลูกโทษไม่นับรวมสำหรับการเดิมพันและการตัดสินยุติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  4. ถ้าการแข่งขัันถูกหยุดชั่วคราว ถูกยกเลิก หรือยุติ การแ้ข่งขันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะ การแข่งขันจะถูกประกาศเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงคำตัดสิน ที่เป็นทางการใดๆ ต่อผลการแข่งขัน การตัดสินยุติของการเดิมพันทั้งหมด ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิก อยู่ในดุลยพินิจของทางบริษัทเพียงผู้เดียว
  5. บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามแข่ง (เช่น พื้นที่ที่เป็นกลาง) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์เท่านั้นและจะไม่รับผิดใดๆ ไม่ว่าสนามแข่งที่เป็นกลางดังกล่าวจะถูกต้อง หรือไม่ก็ตาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องทราบสนามที่ถูกต้องสำหรับทุกการแข่งขัน
  6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำซึ่งใน ดุลยพินิจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนน ผลการแข่งขันการเล่นของทีมหรือผู้เล่นอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเล่นที่อันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และจะถือว่าสามารถ ยอมรับเดิมพันได้ต่อไป
 24. สควอช
  1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงถึงผู้ชนะของการแข่งขันหรือเกมที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับ ทั้งเกมและแต้ม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
  3. ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้ง หมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขัน ดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง
  5. ผู้ชนะในเกมแรก (ผู้ชนะในเกมที่สอง ผู้ชนะในเกมที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการ แข่งขันในเกมที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเกมที่ระบุ ไม่เสร็จสิ้น
  6. การเดิมพันสควอชแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเกมที่ระบุ) คะแนนจะไม่มี การอัพเดตสำหรับการเดิมพันสควอชแบบสด
 25. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว
  1. ทั่วไป
   1. ตลาดทั้งหมดจะตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย IOC
   2. พิธีมอบเหรียญเริ่มแรกจะเป็นผลอย่างเป็นทางการสำหรับการตัดสินการเดิมพันทั้งหมด การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลังจะ ไม่ถูกนำมาพิจารณาสำหรับ จุดประสงค์ในการเดิมพัน
   3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิก โดยไม่คำนึงว่าเวลาเริ่มต้นจะเป็นเมื่อใด หากการแข่งขันไม่ เสร็จสิ้น และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน
   4. การเดิมพันใดที่ยอมรับด้วยความผิดพลาดหลังการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆ (ยกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
   5. ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันไม่เิริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในการเลือกนั้น (รวมทั้งตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) ) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันที่ได้รับการเสนอชื่อในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ไม่เริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน
   6. ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันเกิดขึ้นในตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) ครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะถูกใช้้กับการเลือกที่ราคาต่อรอง ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของ เงินเดิมพันจะสูญไป ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ผลลัพธ์คือคะแนนเท่ากัน และการเดิมพันผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินคืน
  2. เหรียญโอลิมปิก
   1. ตลาดจะมีการเสนอเหรียญจำนวนต่างๆ ที่ผู้แข่งขันชนะเป็นรายบุคคลหรือรายประเทศ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
   2. ตลาดเหล่านี้จะหมายถึง เหรียญทองเท่านั้น หรือเหรียญทั้งหมด (เหรียญทอง เงิน ทองแดงรวมกัน)
   3. ตลาดทั้งหมดจะตัดสินโดยตารางประกาศเหรียญอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย IOC ทันทีหลังจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงตารางประกาศเหรียญใดๆ ในภายหลังจะไม่นำมาพิจารณาสำหรับจุดประสงค์ของการเดิมพัน
  3. มันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว)
   1. ผู้แ่ข่งขันหรือทีมใดจะชนะการแข่งขันหรือถูกวางไว้สูงกว่าในการแข่งขัน?
    1. การวางตำแหน่งขั้นสุดท้ายจะตัดสินโดยผู้แข่งขันที่ไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขัน ถ้าผู้แข่งขั้นทั้งสองรายถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน ผู้แข่งขันที่มีอันดับทางการสูงกว่า จะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองราย ถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน แต่ไม่มีรายใดได้รับอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
 26. เน็ตบอล
  1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันแบบสดจะยุติตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้าย รวมถึง การต่อเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. หากการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามตารางที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น กรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่น) หากการแข่งขันถูกระงับหรือยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ,ยกเว้นสำหรับผู้ที่อยู่ในตลาดที่ได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  3. ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่สอง ผลการแข่งขันในควอเตอร์ที่สองคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สามและควอเตอร์ที่สี่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการแข่งควอเตอร์ที่สี่จะไม่รวมการต่อเวลาสำหรับการเล่นใดๆ
  4. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุ ไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลต่อไป
  5. คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเน็ตบอลแบบสดและแฮนดิแคป ที่แสดงในระหว่างการวางเดิมพันแบบสด หรือ คะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 ซึ่ง เวลาและคะแนนที่แสดง ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น
 27. กีฬาโอลิมปีก
  1. ทั่วไป
   1. ทุกตลาดจะสรุปบิลเดิมพันเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดย IOC ก่อน
   2. พิธีมอบเหรียญรางวัลจะเป็นผลอย่างเป็นทางการซึ่งการเดิมพันทั้งหมดจะสรุปผล การขาดคุณสมบัติใดๆในภายหลังหรือ การแก้ไขผลที่ได้มาภายหลังจะไม่มีผลต่อการเดิมพัน
   3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้องหากการแข่งขันหรือ เหตุการณ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยไม่คำนึงถึงเวลาเริ่มต้นจริง (ยกเว้นฟุตบอล) หากการแข่งหรือเหตุการณ์ไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน
   4. เดิมพันใด ๆที่ยอมรับโดยเกิดข้อผิดพลาดหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มต้นจริง (ยกเว้นสำหรับการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน
   5. หากทีมหรือผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันการ เดิมพันทั้งหมดที่วางเดิมพันตามตลาดที่เปิดให้เลือก (รวมถึงตลาด outright ทายผลทีมที่เข้ารอบ (ที่จะชนะเหรียญทอง)) จะถือเป็นโมฆะ และจะคืนเงินเดิมพัน ถ้าเป็นชื่อทีมหรือผู้เข้าแข่งขันอยู่ในตลาดมันนี่ไลน์ทายผลผู้ชนะ (หัวต่อหัว )ตลาดการแข่งไม่มีการเริ่มต้นการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะคืนเงิน
   6. หากมีเดตฮีทเกิดขึ้นในตลาด outright ทายผลทีมที่เข้ารอบ(ที่จะชนะรางวัลเหรียญทอง) เงินเดิมพันครึ่งนึงจะมีผลตามราคาน้ำที่เลือกไว้ ส่วนอีกครึ่งนึงจะเสียหากมีเดตฮีทเกิดขึ้นในตลาด Money Lineทายผลผู้ชนะ(หัวต่อหัว) จะตัดสินเป็นเสมอกัน และเงินวางเดิมพันผู้เข้าแข่งขันทั้งสองจะคืนเงินเดิมพัน
 28. การล่องเรือ
  1. ถ้วยรางวัลอเมริกันคัพ (รวมทั้งหลุยส์ วิตตอง คัพ)
  2. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยผลการแข่งอย่างเป็นทางการ ที่ประกาศโดยเว็บไซต์ที่เป็นทางการหลังจากการแข่งขันแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงหรือการขาดคุณสมบัติใด ๆ ต่อมาในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ของการเดิมพัน
  3. ถ้าการแข่งถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไป เดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งใหม่ภายในระยะเวลาครบกำหนด 48 ชั่วโมง
 29. การเมือง
  1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
   1. พรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในป รายชื่อผู้สมัครจะมาจากการอ้างอิงเท่านั้น หากทั้งรีพับลิกันและเดโมแคร มีผลคะแนนเสมอกันที่การเลือกตั้งครั้งนี้ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและคืนเงิน
 30. ปั่นจักรยาน
  1. ทุกประเภทการเดิมพัน จะอ้างอิงผลการแข่งขัน ตามประกาศจากทางเว็บไซด์ที่เป็นทางการในแต่ละการแข่งขัน โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันใดๆในภายหลัง
  2. ถ้าการแข่งขัน ถูกเลื่อนหรือยกเลิก บิลเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีสิทธิ์ในการปรับยอดบิล อย่างถูกต้อง หากการแข่งขันนั้นๆ กลับมาแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง
  3. สำหรับตลาดเดิมพัน Head to Head ผู้แข่งทั้งสองต้องเริ่มต้นการแข่งขัน บิลเดิมพันถึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการปรับยอดบิล อย่างถูกต้อง สำหรับผู้แข่งที่เข้าตำแหน่งเส้นชัยได้ก่อน จะถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าผู้แข่งทั้งสองไม่เข้าเส้นชัย บิลเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะและปรับทุนคืน
 31. เซปักตะกร้อ
  1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซตที่กำหนดไว้ ตลาดแฮนดิแคปจะขึ้นอยู่กับเซตหรือแต้ม(อ้างอิงจากหัวข้อตลาด);สูง/ต่ำ และ คู่/คี่ จะขึ้นอยู่กับแต้ม (หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
  2. ถ้าทีมขอถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในบางตลาดที่ได้ระบุโดยไม่มีเงื่อนไข
  3. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนเวลาออกไปหรือหยุดชั่วคราวแต่กลับมาเริ่มการแข่งขันใหม่ภายใน12ชั่วโมงบิลเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลปกติ
  4. ผู้ชนะในเซตที่หนึ่ง (ที่สอง,ที่สาม หรืออื่นๆ)ให้อ้างอิงผลจากเซตนั้นๆ ถ้าเซตนั้นๆไม่มีผลการแข่งอย่างสมบูรณ์บิลเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าโมฆะ
  5. เซปักตะกร้อจะไม่แสดงคะแนนปัจจุบันในหน้าเดิมพันสด
 32. อีสปอร์ต
  1. เมื่อการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้น ทุกทีมที่เข้าร่วมจะตั้งใจแข่งขันต่อไป โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อทีมใด ๆ รอบคัดเลือกสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ถือเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันทัวนาเมนต์ หากมีการเปลี่ยนชื่อทีม ตั๋วทั้งหมดจะมีผลใช้ได้สำหรับทั้งชื่อทีมใหม่และชื่อทีมเก่าตลอดระยะเวลาการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ หากมีการเปลี่ยนทีมกับทีมอื่น พร้อมรายชื่อผู้เล่นใหม่ที่แตกต่างไปจากรายชื่อของทีมเดิมอย่างสิ้นเชิง ตั๋วทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
  2. มันนี่ไลน์ หมายถึง ทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวที่ชนะอีกฝ่าย หรือตำแหน่งสูงกว่าในการแข่งขันเดียวกัน การเดิมพันผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง จำนวนของแผนที่
  3. การเดิมพันสด หมายถึงเวลาหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนเวลาวางตัวผู้เล่นในแผนที่ เดิมพันสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงวางแผนจะถือว่ามีผลใช้ได้ การเดิมพันขณะแข่งขัน หมายถึงเวลาหลังจากวางแผนแล้ว ผู้เล่นวางตัวในแผนที่และแสดงในเว็บไซต์ของสมาชิกด้วยหัวเรื่องสีแดง
  4. ผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง ทีมหรือผู้เข้าแข่งขันรายบุคคลที่ชนะในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน E-Sports (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์)
  5. ตลาดทั้งหมดจะได้รับการตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกาศโดยสมาคม E-Sports (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ที่จัดการแข่งขัน โดยอาจเป็นการรายงานในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การขาดคุณสมบัติในเวลาต่อมาหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลลัพธ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน
  6. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้อยู่ แต่การแข่งขันจะต้องจัดขึ้นภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากกำหนดการเดิม
  7. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นและมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้ โดยไม่คำนึงถึงผู้เล่นที่ไม่พร้อม ผู้เล่นที่ขาดการเชื่อมต่อ หรือไฟฟ้าขัดข้อง หากการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วแต่ถูกยกเลิกกลางคันหรือถูกระงับด้วยเหตุผลใด ๆ และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
  8. สำหรับการเดิมพันสด หากการแข่งขันเริ่มต้นใหม่ แต่ผู้เล่นยังคงเกณฑ์ร่างฮีโร่ชุดเดิมไว้ (เริ่มใหม่) การเดิมพันระหว่างการแข่งขันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน การเดิมพันสดทั้งหมดในระหว่างเกณฑ์ร่างจะมีผลใช้ได้ หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นใหม่และเล่นใหม่ทั้งเกม โดยใช้เกณฑ์ร่าง ฮีโร่ชุดใหม่ (สร้างใหม่) การเดิมพันสดและระหว่างการแข่งขันทั้งหมดหลังจากเริ่มต้นเกณฑ์ร่างจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่การวางเดิมพันจะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้
  9. หากจำนวนรอบ/ยกเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม การเดิมพันแฮนดิแคป และสูง/ต่ำจะถือเป็นโมฆะ ในขณะที่การเดิมพันทายผลแพ้ชนะ (มันนี่ไลน์) จะยังคงถือว่ามีผลใช้ได้
  10. เฟิร์สบลัด หมายถึงทีมที่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ก่อน การสังหารจากป้อมปราการ ปีศาจทีม ฆ่าตัวตาย ปีศาจกลาง หรือการปฏิเสธไม่นับรวมเป็นเฟิร์สบลัด
  11. การเดิมพันการสังหาร (มันนี่ไลน์ แฮนดิแคป สูง/ต่ำ และคี่/คู่) หมายถึงจำนวนที่สังหารโดยทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวจนถึงเวลาที่เกมจบลงอย่างเป็นทางการ หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน การสังหารทั้งหมดหลังจากตัดสินใจยอมแพ้จะนับรวมในการเดิมพันนี้ การเดิมพันแต้มการสังหาร 1, 5, 10, 15 หรือ 20 ศพแรก หมายถึงการวางเดิมพันทีมแรกที่สามารถทำแต้มการสังหารได้ตามจำนวนที่กำหนด การสังหารจากป้อมปราการและปีศาจทีมจะนับเข้าไว้ในผลรวมอย่างเป็นทางการ ตามที่แสดงบนกระดานคะแนน สำหรับการเดิมพันการสังหาร Dota 2 การตายจากการปฏิเสธ ฆ่าตัวตาย และปีศาจกลางจะไม่นับในผลรวมอย่างเป็นทางการ สำหรับการเดิมพันการสังหาร Counter Strike การสังหารทีมและฆ่าตัวตายจะนับในผลรวมของทีม แต่ไม่นับในผลรวมของผู้เล่นคนเดียว. ผู้เล่นที่เสียชีวิตจากการระเบิดจะไม่นับรวมในทีมหรือผลรวมผู้เล่นทั้งหมด
  12. การวางเดิมพันระยะเวลา หมายถึงจำนวนนาทีและวินาทีทั้งหมดที่เล่น ซึ่งแสดงบนกระดานคะแนนในตอนท้ายของการแข่งขัน สำหรับ Dota 2 เวลาก่อนการเคลื่อนที่ชุดแรกจะไม่นับเข้าไว้ในผลรวม
  13. การเดิมพันโรชาน/บาร์รอน/มังกร/ทรราช/เจ้าเหนือหัว อันดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม หมายถึงทีมที่กำจัดปีศาจกลางที่มีพลังสูงซึ่งกำหนดเป็นอันดับที่หนึ่ง สอง หรือสาม ตามลำดับ
  14. การเดิมพันเป้าหมาย หมายถึงป้อมปราการ/ป้อม/ค่ายทหาร/ตัวขัดขวาง การเดิมพันป้อมปราการ/ป้อม/ค่ายทหาร/ตัวขัดขวาง หมายถึงจำนวนเป้าหมายที่กำจัดโดยทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวจนถึงเวลาที่เกมจบลงอย่างเป็นทางการ ป้อมปราการ/ป้อม/ค่ายทหาร/ตัวขัดขวางที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สาม หมายถึงทีมที่กำจัดเป้าหมายที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สามตามลำดับ สำหรับการเดิมพันตัวขัดขวาง ทุกครั้งที่ตัวยับยั้งวางแผนที่ใหม่และถูกกำจัดอีกครั้งจะนับเข้าไว้ในผลรวม หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน เป้าหมายที่กำจัดทั้งหมดหลังจากตัดสินใจยอมแพ้จะนับรวมไว้ในการเดิมพันนี้ หากเป้าหมายถูกกำจัดโดยปีศาจหรือถูกปฏิเสธ จะยังคงนับรวมไว้ในการเดิมพัน
  15. สายค่ายทหาร Dota 2 หมายถึงทั้งค่ายทหารที่ฝึกซ้อมและค่ายทหารที่โจมตีสำหรับแต่ละสาย ด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่าง ค่ายทหารที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สาม หมายถึงทีมที่กำจัดทั้งค่ายทหารที่ฝึกซ้อมและค่ายทหารที่โจมตีสำหรับสายที่หนึ่ง ที่สอง หรือที่สามโดยเฉพาะตามลำดับ ใช้กฎการเดิมพันเป้าหมายอื่น ๆ ทั้งหมด
  16. การเดิมพันรอบที่มีผู้ชนะ หมายถึงผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบหรือกลุ่มของรอบดังกล่าว ซึ่งมีผลกับเกมที่แบ่งแผนที่ออกเป็นรอบแยกต่างหากเท่านั้น
  17. การเดิมพันการกำจัดผู้เล่น หมายถึง จำนวนที่กำจัดทั้งหมดโดยผู้เล่นเฉพาะสำหรับการแข่งขัน แผนที่ หรือรอบที่เฉพาะเจาะจง
  18. การเดิมพันทายผลแพ้ชนะปะทะกลับ แฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ หมายถึง จำนวนของรอบที่ชนะ และจะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้าย รวมถึงการต่อเวลาพิเศษ (หากไม่มีการระบุอื่นใด) การเดิมพันครึ่งปะทะกลับไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ
  19. การเดิมพันโจมตีกลับครันช์ชนะ หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้แข่งขันคนเดียวเป็นผู้เล่นรายเดียวที่มีชีวิตอยู่ในทีม และทีมของฝ่ายตรงข้ามมีผู้เล่นที่มีชีวิตอยู่มากกว่าหนึ่งคน หากผู้แข่งขันคนเดียวชนะในรอบต่อจากสถานการณ์นี้จะถือว่าทีมชนะครันช์
  20. การเดิมพันโจมตีกลับโรงงานระเบิด (ใช่/ไม่ใช่) หมายถึงมีการวางระเบิดในรอบนั้นหรือไม่ หากใช่ ต้องวางระเบิดพร้อมกับตัวจับเวลาวางไว้เรียบร้อยแล้ว ระเบิดที่กำลังจะปลดชนวนหรือกำลังจะระเบิดไม่มีผลต่อการเดิมพัน หากรอบนี้เสร็จสิ้นก่อนที่ทีมจะวางระเบิด จะถือว่าการเดิมพันไม่เป็นผล
  21. การวางเดิมพันรอบชิง Counter Strike หมายถึงรอบสุดท้ายที่เล่นในเวลาปกติ รอบนอกเวลาไม่นับเป็นรอบชิง
  22. การเดิมพันทายผลแพ้ชนะ NBA 2K, แฮนดิแคป, สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ หมายถึงจำนวนแต้มที่ทำได้
  23. การเดิมพันอีสปอร์ตแฟนตาซี (รวมถึงการเดิมพันสด) คือการจับคู่หรือการรวมกันของทีมจากการแข่งขันต่าง ๆ การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองทีมต้องเริ่มในวันเดียวกัน มิฉะนั้น การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ สถานที่สำหรับการเดิมพันอีสปอร์ตแฟนตาซีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น
  24. การเดิมพัน League of Legends Dragons หมายถึงมังกรทุกประเภทที่ถูกฆ่า มังกรทุกตัวจะนับเข้าไว้ในผลรวม ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Infernal, Mountain, Ocean Drake หรือ Elder Dragon การเดิมพันเจ้าแห่งทรราชทรงเกียรติและเจ้าเหนือหัว หมายถึงประเภทของทรราชและเจ้าเหนือหัวที่ถูกสังหาร
  25. การเดิมพัน E-Soccer เมื่อใดก็ตามที่มีผลบังคับใช้จะเป็นไปตามกฎเดียวกันสำหรับการเดิมพันที่วางในการแข่งขันกีฬาจริง บริษัทให้ข้อมูล (เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ใบแดง ตัวจับเวลา ข้อมูลเชิงสถิติ วันที่ การเริ่มการแข่งขัน ฯลฯ) เป็นการบริการและไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น การแจ้งของตัวจับเวลาและใบแดงมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น
  26. ในกรณีมีปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดปกติในการแข่งขัน การเดิมพันที่วางไว้ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และคืนเงินตามกฎและข้อบังคับการเดิมพันทั่วไปของเรา
  27. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศให้การเดิมพันใด ๆ เป็นโมฆะเมื่อเห็นถึงความจำเป็นภายใต้ กรณีต่าง ๆ การตัดสินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันใด ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 33. มวยไทย
  1. สีประจำมุมสำหรับนักมวย (มุมแดง มุมน้ำเงิน) ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงมุมไม่มีผลต่อการเดิมพันแต่อย่างใด
  2. ตลาดราคาต่อรอง หมายถึง ทายผู้ชนะของแข่งกัน หากผลเป็นเสมอ การเดิมพันจะยกเลิก
  3. ตลาดสูง/ต่ำ หมายถึงการทายจำนวนยกที่ชกจนหมดยก ดังนั้น หากการแข่งขันจบลงในยกที่ 5 ก่อนหมดยก จำนวนยกจะนับได้เป็น 4 ยก เมื่อการแข่งขันตัดสินโดยกรรมการ จำนวนยกจะนับเป็น 5 ยก
  4. หากนักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ถูกกรรมการไล่ลงจากเวที การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก
  5. หากมีการเลื่อนเวลาต่อยออกไปจากกำหนดเดิมมากกว่า 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก
  6. เมื่อระฆังเริ่มยกที่หนึ่งดังขึ้น แต่นักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถทำการชกได้ การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก
  7. ผลของการเดิมพันทั้งหมดจะใช้ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการที่ประกาศหลังจบการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินเกิดขึ้นในภายหลัง จะไม่นำมาใช้แต่อย่างใด
 34. ความบันเทิง
  1. Sing! จีน - ทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในการแข่งขันได้ไกลสุด
   • ทีม/ผู้เล่นทั้งสองจะจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพัน ทีม/ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มต่างกันอาจจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันได้เช่นกัน
   • หากทีม/ผู้เล่นทั้งสองที่จับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไป การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีม/ผู้เล่นทั้งสองจะยกไปยังช่วงถัดไป
   • การเดิมพันจะพิจารณาเป็นผลเสมอ หากทีม/ผู้เล่นทั้งสองตกรอบในช่วงเดียวกัน
 35. กีฬากาบัดดี้ (Kabaddi)
  1. ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ หรือ "นาทีทอง" (Golden raid)
  2. การเดิมพันมันนี่ไลน์ หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะในการแข่งขัน การเดิมพันแฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ ขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มที่ทำได้
  3. ถ้ามีการเลื่อน ระงับ หรือยกเลิกนัดการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  4. จะไม่มีการอัปเดตแต้มตามเวลาจริงสำหรับการเดิมพันสดกีฬากาบัดดี้
 36. กติกาฟุตซอล
  1. ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ การต่อเวลาพิเศษ ประตูทอง และการยิงลูกโทษไม่นับเป็นช่วงเต็มเวลา (อาจให้มีการเดิมพันเฉพาะช่วงสำหรับการต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงลูกโทษ (PEN)
  2. ถ้ามีการเลื่อน ระงับ หรือยกเลิกนัดการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
  3. จะมีการอัปเดตคะแนนการเดิมพันสดฟุตซอล และช่วงการเดิมพันที่แสดงในระหว่างการเทรดสดหมายถึงคะแนนที่แสดงเมื่อวางเดิมพันแล้ว
  4. สำหรับการเดิมพันสดในระหว่างการแข่งขัน จะพิจารณาว่าเป็นอันตรายตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจกระทบต่อคะแนน ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพของทีมใดทีมหนึ่งหรือผู้เล่น หรือการรับประกันเปลี่ยนอัตราเดิมพัน/ราคา หรือช่วงการเดิมพัน หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเดิมพันช่วงอันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการรับเดิมพันและอาจตอบรับหรือปฏิเสธการเดิมพันหลังช่วงอันตรายดังกล่าว การดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดในการแข่งขันถือว่าเป็นช่วงปลอดภัย และจะยังคงถือว่ายอมรับการเดิมพันได้ต่อไป
 37. การเงิน
  1. ตลาดทั้งหมดอ้างอิงถึงราคาน้ำ / ราคา หรือ ตลาดหุ้น ,สินค้าโภคภัณฑ์ หรือ สต็อค ณ วันที่และเวลาที่ระบุไว้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎการเดิมพันเฉพาะ
  2. ตลาดทั้งหมดจะเปิดเดิมพันในตัวเลขหลักสุดท้าย (ไม่รวมทศนิยม) ของตลาดหุ้น
  3. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์
  4. ตลาดเดิมพันคี่ / คู่ หากตัวเลขสุดท้ายคือ 1, 3, 5, 7, 9 จะถูกตัดสินว่าเป็นคี่ หากหลักสุดท้ายคือ 0, 2, 4, 6, 8 จะถูกตัดสินว่าเป็นคู่

   ตัวอย่าง - ดัชนีองค์ประกอบ SZSE (จีน) ราคาปิดคือ 18,906.90 ตัวเลขสุดท้าย (ไม่รวมทศนิยม) คือ 6 ดังนั้นจะถูกตัดสินเป็นเลขคู่ และ 3 หลักสุดท้ายเท่านั้นที่จะแสดงในหน้าผลลัพธ์

  5. ตลาดเดิมพันสูง / ต่ำ หากเลขตัวสุดท้ายคือ 5, 6, 7, 8, 9 จะตัดสินเป็นสูง หากเลขตัวสุดท้ายคือ 0, 1, 2, 3, 4 จะถูกตัดสินให้เป็นต่ำ

   ตัวอย่าง - ดัชนีองค์ประกอบ SZSE (จีน) ราคาปิดคือ 18,906.90 ตัวเลขสุดท้าย (ไม่รวมทศนิยม) คือ 6 ดังนั้นจะตัดสินเป็นสูง (โปรดทราบว่าหน้าผลลัพธ์จะแสดงเป็น 1-0 หรือ 0-1)

  6. ตลาดทั้งหมดจะถูกปิดก่อน ห้านาที ก่อนเวลาปิดดัชนีอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดที่วางในเวลาห้านาทีก่อนที่จะปิดถือว่าเป็นโมฆะ หากตลาดไม่เปิดในวันที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดในวันนั้นจะถูกประกาศเป็นโมฆะ

Bet Builder

1. กฏการเดิมพันทั่วไป

 1. ตลาดทั้งหมดจะตัดสินจากผลอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการข้อมูลของเรา
 2. การวางเดิมพันฟุตบอลสำหรับการแข่งขันเวลา 90 นาทีรวมทดเวลาเจ็บ
  เว้นแต่จะมีระบุไว้ว่าการเดิมพันนั้นรวมต่อเวลาพิเศษและลูกโทษด้วย การเดิมพัน 90
  นาทีจะสิ้นสุดที่มีการแข่งขันจบและรวมเวลาทดเจ็บ
 3. หากวางเดิมพันที่การแข่งขันแล้วมีผลเป็นโมฆะหรือผู้เล่นที่เลือกลงเดิมพันไม่ได้ลงแข่งขัน
  การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมโฆะ
 4. สำหรับข้อผิดพลาดในการกำหนดราคา ทางเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกบิลเดิมพันใดๆที่วางเดิมพันเข้ามาแล้ว
 5. หากการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันใดๆที่ได้มีการตัดสินผลการแข่งขันแล้วเช่น
  ผลของผู้ทำประตูได้ในครึ่งแรกจะยังคงมีผล บิลเดิมพันอื่นๆทั้งหมดถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลสกอร์ ณ
  เวลาที่ถูกยกเลิก เกมส์ที่มีการยกเลิกจะถือเป็นเกมส์ที่ไม่สามารถสรุปผลได้ภายในเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่น
  เกมส์ที่ผู้ตัดสินนำผู้เล่นออกจากการแข่งขันชั่วคราว
  แต่กลับเข้าไปเล่นในนาทีที่เหลือก่อนเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นจะไม่ถูกยกเลิก

2. กฏการตัดสินประเภทการเดิมพัน

 1. ใครคือผู้ชนะ? - คุณเดิมพันที่: ผลการแข่งขัน หลัง 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ ตัวอย่าง Team A, Draw หรือ Team B
 2. ใครจะทำประตูได้? - คุณเดิมพันที่: ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่จะทำประตูได้ในแมทชนั้น (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ)
  1. การแข่งขันที่ถูกยกเลิก ผู้แข่งขันที่ทำประตูไปแล้วในเวลาที่ถูกยกเลิกจะตัดสินให้เป็นผู้ชนะ
  2. หากผู้ที่แข่งขันไม่ได้ลงในการแข่งขันการเดิมพันที่ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ
   หากผู้เล่นได้ลงในการแข่งขันการเดิมพันจะยังคงอยู่
 3. ใครจะได้ใบเตือน? - คุณเดิมพันที่: ผู้เล่นที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะได้รับใบเตือนภายใน 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ
  1. หากผู้เล่นไม่ได้ลงเล่นบิลเดิมพันถือเป็นโมฆะ
  2. เฉพาะใบเตือนที่ผู้เล่นได้รับในช่วงเวลาแข่งขัน 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บเท่านั้น (ตัวอย่าง ผู้จัดการได้ใบเตือน ผู้เล่นที่นั่งอยู่หรือหลังเกมจะไม่นับ)
 4. จำนวนลูกเตะมุม? - คุณเดิมพันที่: จำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดในช่วงเวลา 90
  นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บจะสูงหรือต่ำกว่าจำนวนที่ระบุ
  1. เฉพาะลูกเตะมุมที่เตะไปแล้วเท่านั้น หากเป็นลูกที่ต้องเตะใหม่จะนับเป็นลูกเดียวเท่านั้น
 5. คะแนนของใบเตือน? - คุณเดิมพันที่: คะแนนใบเตือนทั้งหมดในช่วงเวลา 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ จะสูงหรือต่ำกว่าคะแนนที่ระบุ
  1. ใบเหลือง = 10 และ ใบแดง = 25 หากผู้เล่นได้รับ 2 ใบเหลือง และแสดงเป็นใบแดง หมายถึงผู้เล่นนั้นได้รับคะแนนใบเตือนไป 35 คะแนน
  2. ใบเตือนในการต่อเวลาพิเศษจะไม่นับรวมถึงใบเตือนที่ได้รับหลังนกหวีดเป่าแล้วด้วย
  3. เฉพาะใบเตือนที่ผู้เล่นได้รับเองเท่านั้น หากผู้จัดการหรือผู้เล่นสำรองได้รับจะไม่นำมานับ
 6. ทั้งสองทีมทำประตูได้? - คุณเดิมพันที่: ทั้งสองทีมทำประตูได้อย่างน้อย 1 ประตูในการแข่งขัน (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ)
 7. คะแนนจะเป็นอย่างไร? - คุณเดิมพันที่: จำนวนคะแนนจากการแข่งขันเต็มเวลา หลัง 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ
 8. มีประตูเกิดขึ้นเท่าไร? - คุณเดิมพันที่: จะมีการทำประตูเกิดขึ้นเท่าไรในแมทช 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ:
  1. ประตูทั้งหมดสูงหรือต่ำกว่าประตูรวมที่ระบุไว้
  2. จะมีการทำประตูเกิดขึ้นเท่าไรในแมทช ตัวอย่าง ไม่มีประตู, ทำได้ 1 ประตู อื่นๆ
 9. อะไรจะเกิดขึ้น? - คุณเดิมพันที่: เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างแมทชการแข่งขัน (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ), รวมไปถึง:
  1. จะมีลูกจุดโทษเกิดขึ้นในเวลาการแข่งขัน
  2. จุดโทษในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่สามารถทำประตูได้จากการยิงนั้นๆ
  3. จุดโทษในระหว่างการแข่งขัน และทำประตูได้ (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บเท่านั้น)
  4. ประตูที่เกิดจากฟรีคิกในการแข่งขัน การเดิมพันใดๆที่เกี่ยวกับฟรีคิกจะต้องเกิดประตูจากฟรีคิกนั้น ลูกจุดโทษไม่นับรวม
  5. เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะนับเฉพาะใบเตือนที่ผู้เล่นยังอยู่ในสนาม
   ใบเตือนที่ให้หลังเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลาการแข่งขันจะไม่นับ
   ผู้เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันคือเล่นที่ได้รับใบแดง ไม่ว่าใบแดงนั้นจะมาจาก 2 ใบเหลือง
   หรือได้รับใบแดงในทันที
  6. หรือการยิงเข้ากรอบประตู ระหว่างการแข่งขัน (ทุกตลาดจะได้รับผลที่แย้งกับผลของกรรมการในสนาม)
 10. ทีมจำนวนประตู? - คุณเดิมพันที่: จำนวนประตูของทีมที่เดิมพันที่จะทำได้ในการแข่งขัน 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บเท่านั้น) รวมถึง:
  1. จำนวนรวมของประตูในแมทชการแข่งขันจะสูงหรือต่ำกว่าจะนวนรวมที่ระบุ
  2. ทีมที่เลือกจะทำคะแนนได้เท่าไหร่, ตัวอย่าง ไม่มีประตู, Team A ทำได้ 1 ประตู, Team B ทำได้ 3 ประตู เป็นต้น (นับการยิงเข้าประตูตัวเอง)
 11. ทีมชนะได้กี่ประตู? - คุณเดิมพันที่: จากจำนวนประตูของทีมที่เลือกเดิมพันชนะใน 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ
 12. ทีมคะแนนใบเตือน? - คุณเดิมพันที่:
  คะแนนใบเตือนทั้งหมดของทีมที่เลือกเดิมพันจะสูงหรือต่ำกว่าคะแนนรวมที่ระบุในช่วงเวลา 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ
  1. ใบเหลือง = 10 และ ใบแดง = 25 หากผู้เล่นได้รับ 2 ใบเหลือง และแสดงเป็นใบแดง หมายถึงผู้เล่นนั้นได้รับคะแนนใบเตือนไป 35 คะแนน
  2. ใบเตือนในการต่อเวลาพิเศษจะไม่นับรวมถึงใบเตือนที่ได้รับหลังนกหวีดเป่าแล้วด้วย
  3. เฉพาะใบเตือนที่ผู้เล่นได้รับเองเท่านั้น หากผู้จัดการหรือผู้เล่นสำรองได้รับจะไม่นำมานับ
 13. ทีมจำนวนลูกเตะมุม? - คุณเดิมพันที่: จำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดในช่วงเวลา 90
  นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บจะสูงหรือต่ำกว่าจำนวนที่ระบุ
  1. เฉพาะลูกเตะมุมที่เตะไปแล้วเท่านั้น หากเป็นลูกที่ต้องเตะใหม่จะนับเป็นลูกเดียวเท่านั้น
 14. ทีมอะไรจะเกิดขึ้น? - คุณเดิมพันที่: เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างแมทชการแข่งขัน (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ), รวมไปถึง:
  1. จะมีลูกจุดโทษเกิดขึ้นในเวลาการแข่งขัน
  2. จุดโทษในระหว่างการแข่งขัน แต่ไม่สามารถทำประตูได้จากการยิงนั้นๆ
  3. จุดโทษในระหว่างการแข่งขัน และทำประตูได้
  4. เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะนับเฉพาะใบเตือนที่ผู้เล่นยังอยู่ในสนาม
   ใบเตือนที่ให้หลังเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลาการแข่งขันจะไม่นับ
   ผู้เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันคือเล่นที่ได้รับใบแดง ไม่ว่าใบแดงนั้นจะมาจาก 2 ใบเหลือง
   หรือได้รับใบแดงในทันที
  5. หรือการยิงเข้ากรอบประตู ระหว่างการแข่งขัน (ทุกตลาดจะได้รับผลที่แย้งกับผลของกรรมการในสนาม)
 15. ผู้เล่นใดจะทำประตูแรกได้? - คุณเดิมพันที่: ผู้เล่นใดจะทำประตูแรก/ประตูสุดท้าย (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ)
  1. การเดิมพันจะตัดสินตามผู้เล่นที่ทำประตูแรก/ประตูสุดท้ายได้ในเวลาการแข่งขัน
  2. การยิงเข้าประตูตัวเองไม่นับ ตัวอย่างเช่น, เดิมพันที่ประตูแรก
   หากทีมที่เลือกเดิมพันยิงเข้าประตูตัวเองจะตัดสินที่ประตูถัดไป หากผู้เล่นนั้นทำประตูที่สองได้ คุณชนะเดิมพัน
   แต่หากผู้เล่นคนอื่นในทีมเป็นผู้ทำประตู คุณเสียดิมพัน
  3. หากผู้เล่นที่เลือกเดิมพันไม่ได้เข้าลงแข่งขัน และมีประตูแรกเกิดขึ้น คุณเสียเดิมพัน
  4. หากผู้เล่นที่เลือกเดิมพันได้ลงแข่งแต่ไม่สามารถทำประตูได้ บิลจะยังมีผล
 16. ผู้เล่นทำได้กี่ประตู? - คุณเดิมพันที่: ผู้เล่นที่ได้รับการเสนอชื่อจะทำประตู 1+/2+ หรือ 3+ ในการแข่งขัน (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ) (ยิงเข้าประตูตัวเองจะไม่นับ)
 17. วิธีการทำประตู? - คุณเดิมพันที่: วิธีการได้ประตูของผู้เล่นที่ได้รับการเสนอชื่อในระหว่างการแข่งขัน (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ) ตามตัวเลือกดังนี้ (ยิงเข้าประตูตัวเองจะไม่นับ):

  NB: หากการยิงประตูถูกเบี่ยงเบนจากสิ่งอื่น จะเป็นไปตามการตัดสินของกรรมการในสนาม จากการตัดสินในช่วงเวลาการแข่งขัน
 18. Header - ผู้ถูกเสนอชื่อทำประตูได้จากการโหม่งหรือใช้ไหล่ โดยการตั้งใจหรือไม่ก็ได้
 19. Free Kick - ผู้ถูกเสนอชื่อทำประตูได้จากลูกฟรีคิก
 20. Outside of the box - ผู้ถูกเสนอชื่อทำประตูได้จากการยิงจุดโทษนอกกรอบ 18 หลา
 21. Penalty - ผู้ถูกเสนอชื่อทำประตูได้จากการเตะลูกโทษ
 22. ใครจะได้รับใบเตือนหรือถูกให้ออกจากสนาม?
  1. เดิมพันที่: ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับใบเหลืองหรือใบแดงในช่วงเวลาการแข่งขันหรือไม่ (90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ).
  2. เดิมพันที่ (for the sent off element): ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับใบเหลืองหรือใบแดงในช่วงเวลาการแข่งขันหรือไม่ นับเฉพาะใบเตือนจากผู้เล่นในสนาม ใบเตือนที่ได้รับหลังจากเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันจะไม่นับ
   เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขัน จะนับเฉพาะใบเตือนที่ผู้เล่นยังอยู่ในสนาม
   ใบเตือนที่ให้หลังเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลาการแข่งขันจะไม่นับ ผู้เล่นที่ถูกให้ออกจากการแข่งขันคือเล่นที่ได้รับใบแดง ไม่ว่าใบแดงนั้นจะมาจาก 2 ใบเหลือง หรือได้รับใบแดงในทันที
  3. ใบเตือนที่ได้รับก่อนการเขี่ยลูก ระหว่างช่วงเวลาครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง หรือหลังจากจบการแข่งขันจะไม่นำมานับ
  4. ใบเตือนจากผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากผู้เล่น 22 คนจะไม่นำมานับรวม