Trung Tâm Hỗ Trợ

Casino

1. Lợi Nhuận Phần Trăm Tham Gia (RTP)?

Phần trăm lợi nhuận tham gia cho người chơi, hoặc RTP%, là giới hạn của phần lợi nhuận tiền thưởng của một trò chơi được xem như là phần trăm của tất các các phiếu cược trò chơi đó. Bảng thông tin chi tiết sau đây chính là phần lý thuyết tiêu chuẩn trong việc tính lợi nhuận phần trăm tham gia trong mỗi trò chơi. Những giá trị này được tính theo phương thức toán học, dưa trên việc thiết kế trò chơi bao gồm tất cả kết quả khả dĩ, và những nhân tố có ảnh hưởng khác như số bàn chơi, v.v, và tương ứng với dự kiến hiệu suất trung bình của trò chơi trong thời gian tham gia cược. Những giá trị này dựa trên việc ghi nhận các lịch sử giao dịch, và không nhất thiết tương ứng với các dự kiến thanh toán tiếp theo.

Loại Trò Chơi Trò Chơi RTP
Trò Chơi Trực Baccarat 98.75%
Dragon Tiger 98.90%
Roulette 97.30%
Sic Bo 90.63%
Trò chơi Slot BÀI & BÀN BÀI 96-99%
JACKPOT LUỸ TIẾN 93-96%
Winfast - Dragon Win Multiplier 94.66%
Top Spin - Teen Patti 95.00%
Trò chơi Slot khác 96-98%