Trung Tâm Hỗ Trợ

Number Game

1. Number Game là gì?

Number Game là một trong những sản phẩm của Thể Thao. Nó được chơi bằng cách đặt cược vào các con số, từ 1 đến 75, được rút ra một cách ngẫu nhiên từ máy Bingo.

2. Tôi có thể chơi Number Game bằng phiên bản di động?

Vâng, M88 có một phiên bản di động cho trò chơi này.

3. Tôi có thể đặt cược cho bóng tiếp theo trước khi được xổ?

Vâng, Các Thành Viên có thể đặt cược vào Pre-Games hay Running Games.

4. Có bao nhiêu loại cược trong Number Game?

Có 2 loại cược trong trò chơi này:

 1. Pre-Games – Người chơi có thể đặt cược trước khi trò chơi bắt đầu. Nhưng, một khi trò chơi bắt đầu, tất cả các cược sẽ không được cho phép. Các loại cược như sau:
  • Tài/Xỉu, bóng đầu tiên rút ra hoặc bóng cuối cùng được rút ra.
  • Chẵn/Lẻ, bóng đầu tiên rút ra hoặc bóng cuối cùng được rút ra.
  • Chẵn/Lẻ (FT) (Tổng của 3 quả bóng được rút ra)
  • Warrior, so sánh các bóng thứ 2 và bóng thứ 3 sau khi được rút ra.

 2. Running Games - Người chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và tỷ lệ cược khác nhau sẽ được đưa ra cho mỗi 1 quả bóng được rút ra. Có 5 loại cược như sau:
  • Chẵn/Lẻ tiếp theo
  • Tài/Xỉu tiếp theo
  • Trên/Dưới tiếp theo
  • Combo tiếp theo
  • Number Wheel

5. Tôi có thể đặt cược vào tỷ lệ khác nhau cho trò chơi này?

Vâng, Quý Khách có thể đặt cược vào các loại cược khác khau của các tỷ lệ cược được cung cấp trong trò chơi.

6. Cược tối thiểu là bao nhiêu?

Điều này thay đổi tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ mà Thành Viên sử dụng. Đối với [tiền tệ], cược tối thiểu là [số]

7. Number Game có được hoàn trả trong khuyến mãi Hoàn trả Thể Thao?

Không. Ngoại trừ các khuyến mãi đưa ra có nêu rõ hoàn trả bao gồm Number game.

8. Sự khác biệt giữa Number Game và Keno?

Các kết quả cho Number Game được rút ra từ máy Bingo và chúng bao gồm các quả bóng được đánh số từ 1 đến 75.

9. Tại sao Number Game được đặt trong mục Thể Thao?

Number Game là một sản phẩm chỉ có trong mục Thể Thao, giống như Thể thao điện tử chỉ có trong mThể Thao.