Trung Tâm Hỗ Trợ

Gửi tiền Nhanh

Hướng Dẫn

 1. Nhấp vào chữ "ĐĂNG NHẬP" tại trang chủ.

 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" & "Mật Khẩu", sau đó bấm vào "ĐĂNG NHẬP".

 3. Nhấp chọn vào "Gửi tiền/Rút tiền/Chuyển Quỹ" hoặc "GỬI TIỀN NGAY".

 4. Chọn kênh gửi tiền.

2.1. Hướng dẫn cách lấy thông tin ngân hàng gửi tiền của M88 và các bước chi tiết đặt lệnh xác minh giao dịch gửi tiền

 1. Nhấp vào tại mục "CHUYỂN KHOẢN".

 2. Tiếp thep nhấp chọn "Thực hiện lệnh gửi tiền mới".

 3. Chọn phương thức gửi tiền.

 4. Nhập số tiền muốn gửi (Lưu ý bỏ bớt 3 số 0 cuối, ví dụ: gửi 1 triệu thì ghi 1000).

 5. Lựa chọn ngân hàng gửi tiền.

 6. Thông tin ngân hàng nhận sẽ hiện ra bên dưới.

 7. Nhấp vào "CHUYỂN KHOẢN NGAY" nếu phương thức gửi tiền lựa chọn là Ngân Hàng Trực Tuyến. Nếu chọn phương thức khác, Quý Khách vui lòng bỏ qua bước này.

 8. Vui lòng nhấp "Tiếp Tục" để xác nhận giao dịch.

 9. Nhấp chọn vào "OK" để tiếp tục giao dịch.

 10. Nhập số lệnh giao dịch gửi tiền thành công qua ngân hàng trực tuyến (Nếu có).

 11. Điều chỉnh ngày giờ gửi tiền đúng theo thời gian trên biên lai (Ngày/Tháng/Năm và Giờ:Phút:Giây).

 12. Vui lòng đính kèm ảnh chụp biên lai (nếu có) để giao dịch được cập nhật nhanh chóng.

 13. Quý Khách vui lòng bỏ qua lựa chọn "Mã khuyến mãi" (Ngoại trừ đối với lần gửi tiền đầu tiên để tham gia khuyến mãi gửi tiền).

 14. Tiếp tục nhập vào "Xác Nhận".

 15. Và nhấp vào "Ok".

 16. Nhấp vào "Xác nhận" để xác nhận lần cuối giao dịch.

 17. Giao dịch đã được ghi nhận và sẽ được xử lý trong vòng 5 - 10 phút.

 18. Tại mục "Các giao dịch gần nhất của tôi", Quý Khách sẽ thấy thông tin giao dịch đang chờ duyệt.

 

 

2.2. Hướng dẫn thao tác các bước để xác nhận giao dịch gửi tiền

 1. Nhấp vào tại mục "CHUYỂN KHOẢN".

 2. Tiếp thep nhấp chọn "Điền xác nhận sau khi gửi tiền".

 3. Chọn phương thức gửi tiền.

 4. Chọn ngân hàng gửi tiền của Quý Khách.

 5. Tiếp theo chọn ngân hàng gửi tiền của M88 mà Quý Khách đã thao tác gửi tiền vào.

 6. Nhập số tiền đã gửi.

 7. Nhập số lệnh giao dịch gửi tiền thành công qua ngân hàng trực tuyến (Nếu có).

 8. Điều chỉnh ngày giờ gửi tiền đúng theo thời gian trên biên lai gửi tiền (Ngày/Tháng/Năm và Giờ:Phút:Giây).

 9. Vui lòng đính kèm ảnh chụp biên lai (nếu có) để giao dịch được cập nhật nhanh chóng.

 10. Khách vui lòng bỏ qua lựa chọn "Mã khuyến mãi" (Ngoại trừ lần gửi tiền đầu tiên để tham gia khuyến mãi gửi tiền).

 11. Tiếp tục nhập vào "Xác Nhận".

 12. Và nhấp vào Ok.

 13. Nhấp vào "Xác nhận" để xác nhận lần cuối giao dịch.

 14. Giao dịch đã được ghi nhận và đang chờ xử lý trong vòng 5 - 10 phút.

 15. Tại mục "Các giao dịch gần nhất của tôi", Quý Khách sẽ thấy thông tin giao dịch đang chờ duyệt.