Trung Tâm Hỗ Trợ

Gửi Tiền Trực Tuyến

EeziePay

 1. Nhấp vào "ĐĂNG NHẬP".

 2. Nhập "Tên Đăng Nhập" và "Mật Khẩu", sau đó nhấp vào "ĐĂNG NHẬP".

 3. Nhấp vào "GỬI TIỀN".

 4. Chọn phương thức "Eeziepay" tại Gửi Tiền Trực Tuyến.

 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng).

 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền.

 7. Bỏ qua mục "Mã Khuyến Mãi" (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang).

 8. Nhấp "XÁC NHẬN".

 9. Một lần nữa, nhấp "OK" để xác nhận thông tin gửi tiền.

 10. Nhấp "XÁC NHẬN" để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp "QUAY LẠI" để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.

 11. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản. Lưu ý: Quý Khách cần nhập mã OTP do ngân hàng cung cấp qua tin nhắn để hoàn tất xác nhận giao dịch.

 12. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại"Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi".

 13. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.