Trung Tâm Hỗ Trợ

Cược Thể Thao

1. Những quy định chung trong cá cược thể thao

 1. Qui Định Chung
  1. Tất cả thông tin cá cược được cung cấp bởi M88 là hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên M88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót về ngày tháng, thời gian, địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cược, kết quả, thống kê hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền sửa đỗi bất kỳ lỗi nào để đảm bảo rằng trận đấu được quản lý với tính toàn vẹn và minh bạch.
  2. Nếu như trận đấu, xác định là tổ chức trận đấu hoặc sự kiện giữa hai đội hoặc của riêng một đội, bắt đầu trước thời gian dự kiến thì chỉ các phiếu cược đặt trước trận đấu đó (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt ) thì mới có hiệu lực. Nếu thị trường không đóng hay tạm hoản trong thời gian xác định thì công ty có quyền hủy các phiếu cược đó sau khi trận đấu chính thức bắt đầu (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt).
  3. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng nào giữa bản dịch của các ngôn ngữ khác nhau được dùng cho các sự kiện hoặc đội trên Trang web, công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
  4. Trong mọi thời điểm, đó là trách nhiệm của khách hàng trong việc nhận c tỉ số trận đấu và những thông tin liên quan và xin được thông báo khách hàng cần xác nhận trạng thái trận đấu trước khi đặt cược.
  5. The Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Quy tắc này tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bất kỳ các sửa đổi này sẽ được ràng buộc và có hiệu quả ngay lập tức khi đăng tải trên Website.
  6. Khách hàng nhìn nhận rằng tỉ số, thời gian trôi qua và các thông tin khác cung cấp bởi trang web, "trực tiếp" xuất phát từ bên ba được khấu trừ thời gian trì hoãn và/hoặc dẫn đến việc thiếu chính xác, và bất kỳ đặt cược nào dựa trên hệ thống này hoàn toàn nằm trong rủi ro riêng của khách hàng. M88 cung cấp thông tin này không đảm bảo hoàn toàn tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng bị tổn thất (trực tiếp hoặc gián tiếp) như là yếu tố phụ thuộc vào nó.
  7. Công ty theo ý mình bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tuyên bố khoản cược không có giá trị hoặc tạm ngưng tài khoản của khách mà không cần phải thông báo trước trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây:
   1. Thông tin khoản cược bị thiếu hoặc bị sai;
   2. Khoản cược được đặt vượt giới hạn cho phép theo quy tắc;
   3. Khoản cược đã đặt vi phạm các quy tắc;
   4. Lỗi do con người là lỗi đánh máy hoặc truyền thông tin dẫn tới việc sử dụng dữ liệu chơi hoặc tỷ giá quy đổi sai;
   5. Nếu và khi xuất hiện việc sử dụng nền tảng chơi bất thường hoặc xuất hiện khoản thắng cược và thua cuộc vượt ngưỡng.
   6. Thành viên có số dư âm
  8. Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể để khắc phục những lỗi dễ thấy, duy trì tính liêm chính và công bằng trong trò chơi nói trên.
  9. Khi công ty đã xác nhận khoản cược thì khách không thể hủy bỏ hay sửa khoản cược đó nữa.
  10. Nếu khách nghi ngờ có sai sót trong hệ thống, thì nên ngừng chơi và phối hợp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty. Nếu tiếp tục chơi, thì khách sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của khoản cược của mình và Công ty có toàn quyền quyết định có giải quyết vấn đề này hay không.
  11. Trong đó trận đấu hay trò chơi trực tuyến bắt đầu và khoản cược được đặt khi sự kiện đang diễn ra và nếu vì bất cứ lý do nào việc phát trò chơi trực tuyến bị ngắt, bất luận nguyên nhân ngắt kết nối như thế nào, hay quá trình phát trò chơi trực tuyến bị đóng băng hoặc hỏng, tất cả các khoản cược đặt sẽ được giữ nguyên và giải quyết khi sự kiện kết thúc và khi công bố kết quả. Quy tắc chung này sẽ không được áp dụng trong các trường hợp,khi các trò chơi hay sản phẩm có quy tắc riêng về ngắt kết nối. Trong trường hợp này, các quy tắc riêng này sẽ được áp dụng và kết quả dựa theo đó sẽ ràng buộc khách hàng.
  12. Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng và/hoặc đóng tài khoản của khách bất kỳ lúc nào nếu khách vi phạm các quy tắc và quy định hiện hành, gian lận, xâm nhập, tấn công, kiểm soát hoặc làm hỏng quy trình cá cược thông thường. Hoặc nếu khách tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, hoặc dưới độ tuổi được pháp luật cho phép để tham gia chơi đánh bạc trong quyền hạn hoặc vị trí thực tế của mình. Khi tài khoản của khách bị đóng vì lý do nói trên, tất cả những khoản cược thắng và/hoặc khoản trả cược bao gồm số dư trong tài khoản của khách sẽ mất.
  13. Công ty bảo lưu quyền thiết lập khoản trả cược tối đa cho các sản phẩm hiện có và các sản phẩm được ưu đãi.
  14. Công ty bảo lưu quyền từ chối chi trả nếu có bằng chứng cho thấy tiền cược bị chơi tuần tay hoặc có gian lận trong cuộc đua, sự kiện hoặc trận đấu. Bằng chứng trên có thể được dựa trên quy mô, khối lượng hoặc mô hình của các khoản cược đặt trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải những quy tắc này, cách giải thích của Công ty sẽ được áp dụng.
  15. Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ quỹ khoản cược bao gồm các hoạt động cá cược bất hợp pháp.
  16. Công ty bảo lưu quyền từ chối khách tham gia trò chơi hoặc loại khách ra khỏi trò chơi.
  17. Phần mềm được cung cấp "nguyên trạng" không có bất kỳ bảo đảm, điều khoản, cam kết, đại diện, thể hiện hay ngụ ý nào theo luật định hoặc nếu không có trong quy định của Công ty. Công ty không đảm bảo khả năng thương mại, chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của khách và phần mềm này không vi phạm.
  18. Khi Công ty cam kết sẽ có hoạt động chăm sóc phù hợp, Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn và bất kỳ sai sót nào trong phần mềm sẽ được khắc phục hoặc phần mềm hay máy chủ sẽ không có vi rút.
  19. Công ty không chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại phát sinh hoặc do lỗi truyền thông, lỗi hệ thống cùng với thanh toán các khoản cược. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động phù hợp nào để khắc phục những lỗi như thế bao gồm xóa bỏ tất cả các trò chơi liên quan từ phần mềm.
  20. Khi đặt các khoản cược và sử dụng phần mềm, khách hiểu rằng Công ty không kiểm soát cách họ sử dụng phần mềm. Thêm vào đó, khách đặt khoản cược và sử dụng phần mềm trong rủi ro của mình và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hay tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, bất ngờ hay đặc biệt nào.
  21. Khách không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào về Công ty hay nhà cung cấp phần mềm có trong phần mềm.
  22. Để tham gia chơi và đặt khoản cược, khách được cấp quyền sử dụng phần mềm cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng.
  23. Khách chơi cá cược không được phép:
   1. Cài đặt hoặc tải phần mềm vào máy chủ của một thiết bị khác hoặc tìm cách thiết lập phần mềm này có sẵn trực tuyến đối với bất kỳ người nào khác.
   2. Cấp bản quyền thứ cấp, nhượng quyền, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, sao chép hoặc lưu hành các bản sao phần mềm;
   3. Giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, biên dịch, dịch ngược, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên phần mềm, bất kỳ phần nào của phần mềm hoặc sao chép, điều chỉnh bản sao hoặc sát nhập một phần của phần mềm, chuyển đổi phần mềm toàn bộ hoặc một phần hoặc tìm cách để lấy được mã nguồn của phần mềm.
   4. Xóa bỏ bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hay các thông báo tương tự như thế từ nhà cung cấp phần mềm và
   5. Nhập, truy cập hay tìm cách nhập hoặc truy cập hoặc bỏ qua hệ thống an ninh của Công ty hoặc gây cản trở phần mềm, trò chơi và trang web bằng bất cứ cách nào.
  24. Sử dụng phần mềm không đồng nghĩa với việc khách được cấp quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong phần mềm.
  25. Những quy tắc chung này sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp không có quy tắc cụ thể nào dành cho một trò chơi hay sản phẩm cụ thể.
 2. Những trường hợp hũy và hoãn trận đấu
  1. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày thi đấu theo lịch trình và không hoàn thành theo dự kiến ban đầu, tất cả các cược sẽ được hủy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.
  2. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy hoặc hoãn, và không được hoàn thành theo dự kiếnban đầu, theo quy định tại các điều lệ thể thao cụ thể, tất cả các cược sẽ được hũy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.
  3. Nếu sự kiện không được hoàn thành trong khoảng thời gian hoàn thành kế hoạch quy định ban đầu trong các quy tắc thể thao cụ thể thì một kết quả chính thức được khai báo, kết quả được công bố bởi bộ phận quản lý chuyện trách của sự kiện cụ thể này, Công ty có quyền xem xét các trận đấu chính thức hợp lệ. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc trong vấn đề này.
 3. Thay đổi Địa điểm
  1. Trừ khi có quy định khác, Nếu trận đấu được dự kiến thi đấu trên sân trung lập nhưng lại đấu trên sân không trung lập (khách hoặc nhà) hoặc ngược lại, tất cả cược vẫn được xác định hợp lệ. Trong tình huống thay đổi địa điểm từ đội nhà sang đội khách hoặc ngược lại, tất cả cược trong trận này đều xem như vô hiệu. Vé cược cũng sẽ được xem như vô hiệu nếu tên đội nhà và đội khách được ghi sai, ngược lại.
  2. Dành cho đội khách, nếu địa điểm bị thay đổi sau khi cược đã mở thì vẫn được xem là hợp lệ
 4. Thời kỳ của Thời gian
  1. Khoảng thời gian đã công bố của Sự kiện chỉ để phục vụ mục đích tham khảo. Các khoản cược sẽ vẫn có giá trị bất kể có sự thay đổi về khoảng thời gian đã lên lịch.
  2. Bất kỳ sự cố trong thời gian thương tích hay thời gian ngừng trận đấu được coi là đã xảy ra vào cuối thời gian thi đấu. Ví dụ như một mục tiêu ghi bàn trong thời gian chấn thương nửa đầu tiên của một trận bóng đá được coi là đã được ghi trên 45 phút.
 5. Kết quả
  1. Kết quả sẽ được xác định phù hợp với các kết quả chính thức của ban tổ chức. Nếu không có kết quả chính thức thì kết quả sẽ được xác định dựa trên sự tham khảo các trận đấu khác.
  2. Đối với những trận đấu đã được ấn định theo kết luận của ban tổ chức, nhưng một số trận đấu có thể được báo trước khi kết quả chính thức được khai báo thì M88 được quyền bảo lưu để đảo ngược kết quả trong các sự kiện của một thị trường đang xãy ra lỗi.
  3. Trong trường hợp không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào, công ty có quyền tạm ngưng thanh toán cá cược của bất kỳ thị trường nào.
  4. Ngoại trừ các trận đấu không hiện hữu, Công ty sẽ không hủy hay hoàn lại khoản tiền đã quyết toán do bất kỳ việc bổ sung hay thay đổi nào đối với kết quả, tên đội hoặc bất kỳ chi tiết trận đấu nào khác sau 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu Sự kiện hoặc đối với các cược đã được quyết toán.
  5. Trong trường hợp có bất cứ sự bất đồng ý kiến nào xảy ra giữa các kết quả chính thức và kết quả được đăng trên phần kết quả của site M88 sẽ được giải quyết bằng cách tham khảo đoạn phim ghi hình của Công ty để xác định kết quả chính xác. Tuy nhiên, nếu không có đoạn phim ghi hình, kết quả chính xác sẽ được xác định phù hợp với kết quả của ban tổ chức trận đấu được công bố trên trang web chính c. Nếu như trang chính c không thể cung cấp được kết quả hoặc công bố kết quả rõ ràng là sai, công ty sẽ giữ quyền quyết định/thay đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của công ty là chính c và ràng buộc liên quan đến vấn đề này.
  6. Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó vì mục đích xác định cược giành chiến thắng bất kể việc thay đổi quyết định diễn ra sau đó hay kết quả của bất kỳ việc phản đối hay kháng nghị nào.
  7. Công ty có quyền HOÀN TRẢ/ ĐÌNH CHỈ các vé cược nếu không có kết quả chính thức được công bố trong vòng 24 giờ kể từ thời gian bắt đầu trận đấu (M THỂ THAO)
 6. Tính năng Chấp nhận hẹn giờ
  1. Đối với các sự kiện nhất định được xác định bởi Công ty, khách hàng có thể đặt cược bằng cách sử dụng tính năng Chấp nhận hẹn giờ nhận cựơc bằng cách chọn nút "Chấp nhận hẹn giờ" trên menu. Mỗi vé cược đặt bằng cách sử dụng chấp nhận hẹn giờ sẽ có đồng hồ đếm ngược, là thời gian được xác định duy nhất và độc quyền của Công ty. Vào cuối thời gian, mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào được đề cập trong mục 1.6.2 xảy ra, đặt cược sẽ được chấp nhận.
  2. Bất kỳ một trong các trường hợp nào được nêu trong mục này xảy ra trứơc khi kết thúc thời gian đếm ngựơc, tất cả những vé cựơc sử dụng tính năng Chấp nhận hẹn giờ sẽ lập tức bị Hủy:
   1. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể nhận thẻ đỏ hoặc đã nhận thẻ đỏ;
   2. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể đá phạt penalty hoặc đã có đá phạt penalty;
   3. Nếu xảy ra trường hợp sắp có thể vào lưới hoặt đã vào lưới;
   4. Sự kiện ngẫu nhiên bao gồm, nhưng không giới hạn, xảy ra lỗi trong bất kỳ thiết bị viễn thông nhằm ngăn ngừa việc đặt cựơc chính xác, chấp nhận, ghi nhận hoặc thông báo cược, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong quá trình nhận cựơc, lỗi đường truyền.
  3. Khi sử dụng tính năng chấp nhận hẹn giờ, khách hàng cần biết rõ tỷ số hiện tại, thời gian và những dữ liệu đựơc cung cấp trên trang web. Do nguồn dữ liệu "trực tiếp" được cung cấp bởi một bên thứ ba nên có thể dẫn đến sự chậm trễ và/hoặc có thể không chính xác, nên bất kỳ đặt cựơc dựa trên dữ liệu này là hòan tòan do khách hàng tự chịu rủi ro. Công ty cung cấp dữ liệu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất( trực tiếp hoặc gián tiếp) nào của khách hàng.
 7. Cược xiên
  1. Bất kỳ Thành viên hoặc nhóm Thành viên nào hành động cùng nhau, phối hợp với nhau, hoặc hành động như một nhóm có tổ chức/nghiệp đoàn và đã đặt cược vào cùng một tổ hợp các lựa chọn, bao gồm đặt cược vào đâu trong một chuỗi cược, ở một khoảng giá, trong một số ngày sử dụng các tài khoản khác nhau.
  2. Nếu Công ty tìm thấy bất kỳ lý do nào để tin rằng một số cược đã được đặt theo cách thức được nêu ở đoạn trên, tổng tiền thanh toán cho tất cả các cược đó gộp lại sẽ bị giới hạn ở một khoản tiền thanh toán duy nhất.
 8. Định nghĩa Trạng thái Vé Cược
  1. Định nghĩa trạng thái Vé Cược như sau:
   • Đang chờ/Đang xử lý: Cược đặt vào các Sản phẩm Trực tiếp sẽ được xem là có tình trạng "Đang chờ"/"Đang xử lý" trong khi chờ đợi sự chấp nhận hoặc từ chối.
   • Từ chối/Không thành công: Cược đặt vào các Sản phẩm Trực tiếp có trạng thái "Đang chờ"/"Đang xử lý" mà không được chấp nhận do các yếu tố được quy định trong quy tắc cược cho một sự kiện cụ thể sẽ được xem là có Trạng thái "Từ chối"/"Không thành công". Tiền cược của các cược có trạng thái "Từ chối"/"Không thành công" sẽ được trả lại.
   • Đang diễn ra: Các cược đặt trước trận đấu và trong trận đấu mà được chấp nhận sẽ có trạng thái "Đang diễn ra".
   • Hủy: Cược đã đặt mà được chấp nhận nhầm do các yếu tố được quy định trong quy tắc cược cho một sự kiện cụ thể sẽ được xem là có trạng thái "Hủy". Các cược đang diễn ra có thể bị hủy trước trận đấu, trong trận đấu và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc. Tiền cược của các cược có trạng thái "Hủy" sẽ được trả lại.
   • Hoàn tiền: Cược đã được chấp nhận sẽ được xem là có trạng thái "Hoàn tiền" nếu trận đấu hoặc các trận đấu bị hủy, hoãn lại, bị gián đoạn hoặc trì hoãn. Tiền cược của các cược có trạng thái "Hoàn tiền" sẽ được trả lại.
   • Cược Bất thường: Một cược đã được Chấp nhận mà bị xem là "Cược Bất thường" sẽ bị hủy. Công ty bảo lưu quyền quyết định cược nào là "Cược Bất thường". Cược Bất thường sẽ được xem là bị hủy bất kể kết quả trước trận đấu, trong trận đấu và thậm chí sau khi trận đấu kết thúc.