Trung Tâm Hỗ Trợ

Rút Tiền Ngân Hàng Địa Phương

Rút Tiền Ngân Hàng Địa Phương

  1. Bấm "ĐĂNG NHẬP" >> điền "TÊN ĐĂNG NHẬP" và "MẬT KHẨU" >> bấm tiếp "ĐĂNG NHẬP".

  2. Nhập "Tên Đăng Nhập" & "Mật Khẩu", sau đó bấm vào "ĐĂNG NHẬP".

  3. Nhấp chọn vào "Gửi tiền/Rút tiền/Chuyển Quỹ" hoặc "GỬI TIỀN NGAY".

  4. Chọn kênh gửi tiền.

  5. Yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 30-60 phút.

  6. Quý Khách có thể theo dõi giao dịch của mình tại "CÁC GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA TÔI".