Trung Tâm Hỗ Trợ

Điện Thoại Di Động

1. Các dịch vụ đều được sử dụng trên tất cả các loại điện thoại di động không?

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều yêu cầu điện thoại di động của quý khách hàng phải truy nhập được mạng GPRS và WAP.

Đồng thời, những ứng dụng về Java của chúng tôi cũng sẽ yêu cầu điện thoại di động của quý khách hàng hỗ trợ công nghệ này.

2. Làm thế nào để có thể truy nhập được mạng WAP và GPRS?

Bước 1; Quý khách cần liên hệ dịch vụ mạng di động mà quý khách đang sử dụng xem có hỗ trợ mạng WAP/GPRS không.

Bước 2; Quý khách cần cài đặt kết nối đúng theo hướng dẫn từ dịch vụ mạng, thông thường dịch vụ mạng sẽ cung cấp chỉ dẫn cài đặt.

3. Các thông tin cá nhân có được đảm bảo không?

Dữ liệu cá nhân của quý khác hàng tại M88 được coi là điều tuyệt mật.

Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của quý khách luôn được an toàn khi giao dịch giữa thiết bị di động của quý khách tới các máy chủ của chúng tôi.

Thông tin tài khoản của quý khách được lưu giữ trên những hệ thống bảo mật của chúng tôi, chứ không trên thiết bị di động.

4. WAP và GPRS là gì?

WAP (Nghi thức ứng dụng Không dây) có nghĩa rằng quý khách hàng có thể truy nhập mạng internet từ điện thoại di động của mình.

GPRS (General Packet Radio Service) là một đường truyền dữ liệu tốc độ cao của các mạng GSM. Để sử dụng dịch vụ gói chất lượng này quý khách sẽ bị tính phí theo mức sử dụng ̣- Dựa trên Mbytes- Điều này dựa trên thời gian là bao lâu khi quý khách hàng truy cập mạng.