Trung Tâm Hỗ Trợ

Rút Tiền

1. Làm thế nào có thể rút tiền từ tài khoản M88 của tôi?

Quý khách có thể rút tiền từ tài khoản của mình tại M88 qua phương thức sau:

  1. Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương

Chi Tiết

Chú Ý: Khi thực hiện Rút Tiền, Quý khách cần điền đúng tất cả thông tin tài khoản ngân hàng, như Họ tên phải khớp với thông tin trên chứng minh thư và thông tin đăng ký tại M88.