Trung Tâm Hỗ Trợ

Việc Từ Chối

1. Việc Từ Chối

Về nội dung M88 không chấp nhận các trách nhiệm pháp lí về nội dung hay độ chính xác từ các website bên ngoài.

Trong trường hợp nếu có bất kỳ sự không đồng nhất hoặc khác biệt nào giữa phiên bản Tiếng Anh và các phiên bản ngôn ngữ khác, thì Điều Khoản và Điều Kiện của phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.